ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2138-1853

Postdoctoral degree holder in legal sciences, professor at the Cracow University of Economics, solicitor, member of the Association of Polish City Planners. Author of numerous publications on administrative law, science of administration and theory of law.

In the years 1998-2019 he was employed by the Polish Metropolises Union Office; acted as, among others, a member of the Programme Council of the Property Law Clinic of the Helsinki Foundation for Human Rights (2009-2011), as well as a scholarship holder of the Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2000). He completed an internship with the Ministry of Environment, Conservation and Spatial Order of Brandenburg (1993). He graduated from the Faculty of Journalism and Political Sciences (1994) and the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw (1997).

Publications 2016-2019
I. Books and commentaries
1) I. Zachariasz, Prawo w ujęciu strukturalnym. Studium o dychotomicznym podziale prawa na prawo publiczne i prawo prywatne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 253.
II. Articles & chapters in books
1) I. Zachariasz, Prawo do miasta jako publiczne prawo podmiotowe [in:] Open Eyes Book 3, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2018, str. 187-206.
2) I. Zachariasz, The Right to the city as a public subjective right [in:] Open Eyes Book 3, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2018, str. 179-196.
3) I. Zachariasz, Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia teoretyczne [in:] H. Izdebski, E. Mreńca, P. B. Zientarski, Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, str. 48-58.
4) I. Zachariasz, Przyszłość prawa - prawo przyszłości w perspektywie kantowskiej idei wolności [in:] B. Hołyst (red.), Przyszłość prawa, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2017, str. 77-90.
5) I. Zachariasz, Normatywizm Hansa Kelsena jako konwencja poznania prawa [in:] A. Bosiacki (ed.), Normatywizm Hansla Kelsena a współczesna nauka prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 r., str. 115-135.
6) I. Zachariasz, Przepisy administracyjne a akty administracyjne w systemie źródeł prawa [in:] A. Mednis (ed.), Misja publiczna, wspólnota, państwo: studia z prawa i administracji; księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, vol. II, Presscom Wrocław 2016, str. 179-186.
III. Articles in scientific journals
1) I. Zachariasz, Prawo do samorządu terytorialnego - prawo wspólnot samorządowych, Samorząd Terytorialny nr 10 z 2018 r., str. 17-30.
2) I. Zachariasz, Prawo w ujęciu strukturalnym. W odpowiedzi Rafałowi Szczepaniakowi na tekst recenzyjny, Forum Prawnicze nr 1 (39) z 2017 r., str. 80-89.
3) I. Zachariasz, Węzłowe konstrukcje prawne procesu planistycznego i budowlanego w rozwiązaniach projektu ustawy - Kodeks urbanistyczno-budowlany (variant of September 30th,2016), Przegląd Legislacyjny nr 1(99) z 2017 r., str. 9-22.
4) I. Zachariasz, Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni w gminach - kierunki zmian prawnych według Unii Metropolii Polskich, Kontrola Państwowa, Numer specjalny 2 z 2016 r., str. 124-128.
IV. Reports, expert evaluation, opinions, conference papers, other
1) I. Zachariasz, Przeznaczenie obszarów pod funkcje mieszkaniowe i usługi społeczne w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [in:] Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Komisja Unii Metropolii Polskich ds. Osiedleńczych, Warszawa 2016, str. 7-14 (conference paper).
2) I. Zachariasz, Nowe wymogi ustawowe dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin [in:] Studium gminy na nowo. Zmiany w prawie od 2016 r., Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie, Warszawa 2016, str. 7-14 (conference paper).
3) I. Zachariasz, Deregulacja prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego - diagnoza i założenia [in:] Przestrzeń dobrem publicznym - potrzeba nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2016, str. 103-128 (opinion).No Related Media found.
Back To Top