Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autor publikacji na temat informatyki prawniczej oraz zasad tworzenia i ogłaszania prawa, w latach 1999–2006 członek zespołu redakcyjnego Systemu Informacji Prawnej LEX.

Back To Top