Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, prawnik, ekspert w zakresie zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym, wieloletni samorządowiec.

Regularnie uczestniczy w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych, ekspert w pracach nad stworzeniem Systemu Monitoringu Usług Publicznych. W minionych latach udzielał wsparcia eksperckiego m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównemu Urzędowi Statystycznemu i Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej.

W samach swojej działalności samorządowej był m.in. Wójtem Gminy Jabłonna, Przewodniczącym Rady Powiatu Legionowskiego i członkiem Zarządu Powiatu Legionowskiego.


No Related Media found.
Back To Top