Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu (1963 r.). Po odbyciu aplikacji w Sądzie Wojewódzki w Poznaniu orzekał w sprawach cywilnych (7.12.1965 r.) jako asesor, a następnie sędzia w sądach powiatowych w Rawiczu, Pleszewie i Kaliszu. Po powołaniu (10.06.1976 r.) na stanowisko sędziego sądu wojewódzkiego orzekał w sądach wojewódzkich w Kaliszu i w Tarnowie. Od września 1989 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwość, w którym pełnił funkcję wicedyrektora, a następnie dyrektora departamentu. Od 1.10.1984 r. do 30.04.1985 r. orzekał w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. 28.03.1985 r. został powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym orzekał do dnia przejścia w stan spoczynku (19.04.2011 r.), specjalizując się głównie w sprawach podatkowych.

No Related Media found.
Back To Top