Profesor doktor habilitowany nauk prawnych; nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doradca podatkowy; członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów; przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego; autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych.


Back To Top