Adwokat. Zajmuje się sporami sądowymi i prawem karnym, w tym w aspekcie międzynarodowym i gospodarczym. Ma doświadczenie w procesach z zakresu między innymi spraw karnych gospodarczych, oszustw, korupcji, prania pieniędzy, a także terroryzmu i cyberprzestępczości. Specjalizuje się także w prawach człowieka, w tym postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i sporach sądowych, gospodarczych i cywilnych, oraz doradztwie ESG. Absolwent prawa na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych UW, gdzie studiował także filozofię. Absolwent British Law Centre przy Juris Angliae Scientia przy University of Cambridge. Laureat pierwszego miejsca w konkursie Rising Stars Prawnicy – Liderzy Jutra 2023.
Back To Top