Doktor, sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, pracownik naukowy i dydaktyczny Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego.

Była członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa gospodarczego publicznego oraz prawa administracyjnego materialnego i procesowego.


Back To Top