W 1993 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W tym też roku podjął pracę w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej. W okresie od 1 września 2000 r. do 31 stycznia 2012 r. zajmował stanowisko naczelnika tego Wydziału. Z dniem 1 lutego 2012 r. został powołany na etatowego członka Kolegium Izby, a następnie wybrany uchwałą Kolegium Izby z 22 lutego 2012 r. jako jego reprezentant w Krajowej Radzie Regionalnych Izb Obrachunkowych. Od 15 sierpnia 2013 r. zastępca prezesa, a od 15 czerwca 2019 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

No Related Media found.
Back To Top