Socjolożka i działaczka społeczna

Pracowała kolejno w biurze projektowym i instytucie resortowym budownictwa a następnie w Instytucie Psychologii PAN. W okresie pierwszej „Solidarności” (1980-1981) była mediatorem w Komisji Interwencji i Mediacji Regionu Mazowsze NSZZ “Solidarność”. Od 1982 r. członek Komitetu Helsińskiego w Polsce i współautorka części jego raportów. W 1989 roku współtwórczyni a następnie sekretarz, wiceprezes i od 2008 do czerwca 2021 roku prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecnie przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Specjalistka w zakresie monitoringu naruszeń praw człowieka.

Odznaczona Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”. W 2013 roku uhonorowana Nagrodą im. Jerzego Zimowskiego za bezkompromisową obronę tych, których prawa są naruszane oraz twardą obronę niezależności organizacji typu „watch dog” patrzących władzy na ręce a w 2020 Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica.


Back To Top