Damian Marciniak ukończył studia MBA w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Z sektorem ochrony zdrowia związany jest od kilkunastu lat pełniąc różne funkcje zarówno na poziomie centralnym (był dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie) jak i regionalnym (pełnił funkcję dyrektora Wydziału Zdrowia w WUW w Poznaniu).

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy w szpitalu pełniąc m.in. funkcję dyrektora ds. administracyjnych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie.

Od kilku lat jest także wykładowcą na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym gdzie prowadzi zajęcia z zarządzania projektami w ochronie zdrowia w ramach programów MBA.

Jest certyfikowanym audytorem norm 9001 i 27001, prowadził kursy i szkolenia z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia m.in. ze stosowania procedur HB-HTA w ośrodkach regionalnych czy szpitalach (w ramach projektu realizowanego przez konsorcjum Centrala NFZ - Uczelnia Łazarskiego - Narodowy Instytut Kardiologii).

Obecnie kieruje Departamentem ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.


Back To Top