Radca prawny, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000 r.). Od 2006 r. prowadzi Kancelarię Radców Prawnych. Specjalista w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego; ekspert w dziedzinie prawa spółek, w tym prawnych aspektów ich działalności operacyjnej, a także spraw korporacyjnych. Członek zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Autor publikacji oraz opracowań z zakresu prawa handlowego, postępowań spornych oraz zasad etyki zawodowej radców prawnych.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW.

Od 2007 roku członek Rady OIRP w Warszawie a od 2010 r. Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie. W latach 2013 – 2020 Dziekan Rady OIRP w Warszawie. Od 2010 r. Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Zawodowego i Nowych Technologii. Od 2020 r. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.


Back To Top