Radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, ekspert Związku w zespołach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie zadań samorządu terytorialnego. Autorka opinii prawnych, raportów i analiz na potrzeby procesu legislacyjnego oraz działalności doradczej i edukacyjnej Związku Powiatów Polskich.


No Related Media found.
Back To Top