Lekarz ginekolog-położnik z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Aktualnie w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej. Przez lata w kręgu jego zainteresowań znajdowała się profilaktyka oraz zarządzanie w systemie ochrony zdrowia.

Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach. Spółka łącznie zarządza ponad 40 placówkami na Mazowszu i Lubelszczyźnie, w których realizuje świadczenia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (w tym dwa Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze). Należy do zespołu projektowo-badawczego CMD.

Artur Prusaczyk jest odpowiedzialny w firmie Centrum za działalność w zakresie medycyny prewencyjnej / profilaktyki i zarządzanie projektami. Jest również współautorem kluczowych programów medycznych zaimplementowanych w CMD: Bilansów dorosłych - diagnostyki w kierunku wykrycia chorób przewlekłych i onkologicznych w połączeniu z badaniami profilaktycznymi oraz model opieki nad pacjentem chorym przewlekle w POZ - Grupy Dyspanseryjne.

Ostatnie lata poświęcił na rozwijanie i propagowanie zarządzania w ochronie zdrowia opartej na wartości (VBHC - Value Based Healthcare). Od lat wypracowuje model opomiarowania działalności medycznej za pomocą wskaźników oraz organizacji świadczeń w oparciu o efektywność. W 2016 roku uczestniczył w pracach Banku Światowego na temat opracowania i rozwoju Opieki Koordynowanej w Polsce jako jeden z grupy ekspertów. Jest autorem kilkunastu publikacji oraz wystąpień na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach. Tematyka wystąpień dotyczyła głównie profilaktyki ginekologicznej oraz rozwiązań finansowo - organizacyjnych w systemie OZ. Został wybrany Menadżerem Roku 2018 prywatnych podmiotów medycznych w konkursie wydawnictwa Termedia. Jeden z inicjatorów oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia IFIC Polska (organizacji działającej na rzecz integracji opieki i VBHC). Współzałożyciel i Wiceprezes organizacji pracodawców ochrony zdrowia - SPOIWO (Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości) działającej w kierunku rozwoju systemu ochrony zdrowia opartego na wartości i opomiarowaniu. Jest członkiem PTG, PTGO, PTEZ, IFIC, ESGO oraz EURIPA Polska.


Back To Top