Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego „Studium Kompetencji Psychologicznych i Negocjacyjnych w Firmie” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Trener posiadający 12-letnie doświadczenie w szkoleniach produktowych dla: kluczowych klientów z sektora administracji publicznej (ministerstw, urzędów centralnych) i samorządowej, klientów biznesowych oraz największych kancelarii i sądów. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS.

Przeprowadziła ok. 2000 godzin szkoleń produktowych dla prawników, sędziów, aplikantów, specjalistów z zakresu administracji, księgowości, kadr, zamówień publicznych, ochrony środowiska, budownictwa, rynku ochrony zdrowia oraz studentów.


Back To Top