Anna Sagan pełni funkcję Eksperta Technicznego ds. Modeli i Systemów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Europejskim Centrum WHO ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Almaty, w Kazachstanie. Jest również Stypendystką Badawczą (Research Fellow) na London School of Economics and Political Science oraz Honorową Stypendystką Badawczą (Honorary Research Fellow) na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Anna posiada tytuł magistra ekonomii uzyskany na London School of Economics oraz tytuł licencjata ekonomii zdobyty na Uniwersytecie w Bernie w Szwajcarii. Obecnie kończy badania doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które skupiają się na koordynacji opieki w polskim systemie opieki zdrowotnej. Przed przeniesieniem się do Almaty, Anna pracowała w Europejskim Obserwatorium ds. Systemów Zdrowia i Polityki Zdrowotnej (European Observaotry on Health Systems and Policies) przez ponad 13 lat, gdzie była Redaktorem Serii Policy Briefs. Była także autorką i redaktorką szeregu publikacji Obserwatorium, w tym przeglądów systemów zdrowotnych (HiTs), platformy Health Systems and Policy Monitor (HSPM) oraz profili Stanu Zdrowia w UE (SoHEU) publikowanych przez Komisję Europejską. Anna pracowała również nad różnymi publikacjami analitycznymi, poświęconymi tematom takim jak prywatne ubezpieczenia zdrowotne, value-based health care (VBHC), oraz odporność systemów zdrowotnych. Jej wcześniejsze doświadczenie obejmuje także pracę jako Stypendystka Badawcza w Instytucie Badań Społecznych ONZ (United Nations Research Institute for Social Development, UNRISD) w Genewie.

No Related Media found.
Back To Top