Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako redaktor, wydawca i sekretarz redakcji uzyskane podczas pracy w wydawnictwach prawniczych: Wydawnictwo Prawnicze, LexisNexis Polska, od 2014 r. w Wolters Kluwer Polska. 
Obecnie w Wolters Kluwer Polska pełni funkcję sekretarza redakcji w dziale publikacji periodycznych i jest odpowiedzialna za wydanie następujących czasopism: „Europejski Przegląd Sądowy”, „Glosa” oraz „Przegląd Prawa Handlowego”.
 

No Related Media found.
Back To Top