Redaktor, sekretarz redakcji kwartalnika „Wczesna Edukacja”.

Absolwentka studiów polonistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Logopedycznego Uniwersytetu SWPS. Pisze i redaguje artykuły związane z edukacją i wychowaniem, pracuje jako logopeda z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.


Back To Top