Radca prawny, doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik Zespołu Badawczego Prawa Ochrony Środowiska w Instytucie Nauk Prawnych USz.

Autorka, współautorka i redaktorka naukowa ponad 90 opracowań z zakresu prawa ochrony środowiska, m.in.: Oceny oddziaływania na środowisko w polskim prawie ze wzorami dokumentów i schematami (2018), Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Wzory z komentarzem (2019).


Back To Top