Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie; kierownik studiów doktoranckich i seminarium doktoranckiego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie; sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie; autorka monografii, artykułów i komentarzy z postępowania cywilnego oraz zagadnień ustrojowych.


Back To Top