Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku.

W 1994 roku utworzył jeden z pierwszych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w Gdańsku, funkcjonujący do dziś jako Przychodnia BaltiMed sp. z o.o. sp.k., której jest Prezesem.

Od 2004 roku członek Zarządu a obecnie wiceprzewodniczący Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, który należy do Federacji „Porozumienie Zielonogórskie”.

W latach 2016-2017 zatrudniony jako ekspert Banku Światowego i współautor projektu "Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK)", opracowanego na potrzeby aktualnie trwającego pilotażu opieki koordynowanej POZ PLUS.

Od 2015 roku aktywnie angażuje się w działania na poziomie centralnym jako ekspert Zarządu Federacji PZ w obszarze opieki koordynowanej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz członek kilku zespołów problemowych powoływanych od 2016 roku przez Ministerstwo i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od 2018 roku prezes Zarządu Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej. Uczestniczył m.in. w pracach Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP oraz Rady Społecznej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia” powołanej przez Ministra Zdrowia oraz w pracy zespołu doradców Ministra Zdrowia ds. opiniowania zmian w systemie ochrony zdrowia i w ramach tego zespołu brał udział w opracowaniu dokumentu pt. „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030”.


Back To Top