Jako Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej odpowiada w Grupie LUX MED za kreowanie długoterminowych planów cyfrowej transformacji usług, rozwoju systemów obiegu informacji oraz kontakty ze światem zewnętrznym w obszarze innowacji.

Szeroko zaangażowany w działalność organizacji koalicyjnych na rzecz cyfrowej transformacji polskiego sektora zdrowotnego. Aktualnie przedstawiciel Związku Pracodawców RP w Radzie ds. Interoperacyjności, przewodniczący Forów IT i Telemedycyny w Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej, przewodniczący Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia HL7, członek zarządu Telemedycznej Grupy Roboczej, przedstawiciel Grupy LUX MED w Polskiej Izbie Informatyki Medycznej.

Wcześniej w roli CIO Grupy LUX MED zarządzał obszarem IT obejmującym rozwój oprogramowania, utrzymanie systemów, bezpieczeństwo informacji oraz Biuro Projektów. Nadzorował główne projekty IT m.in. budowę głównego systemu medycznego Grupy (wdrożenie w 2014 r.) oraz projekt integracji systemów i migracji danych w trakcie integracji spółek LUX MED, CM LIM, Medycyna Rodzinna i Promedis (2009 r.).

Z wykształcenia lekarz, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chorób wewnętrznych, w latach 1995-2000 pracował jako lekarz i nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych WUM.


Back To Top