Dr nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Sędzia specjalizujący się w problematyce prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa cywilnego, wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.Back To Top