ORCID 0000-0002-6080-4516


Postdoctoral degree in legal sciences; as of 2018, associate professor at the Faculty of Law, Administration and Management of the Jan Kochanowski University in Kielce. In the years 2008–2018, employed as an assistant professor at the university.
As of 2013, solicitor in the official solicitors’ register of the Bar Chamber for the Świętokrzyskie District in Kielce.
As of 2008, deputy editor-in-chief and secretary of the editorial board of the nationwide legal monthly “Przegląd Prawa Publicznego”.
In the years 1995–2000 he completed MA studies at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw in the field of Law (thesis topic: "Establishing a Single-Member Private Limited-Liability Company").
He used to work as an official in the Świętokrzyskie Voivodeship Office in Kielce (2003–2012), and before that, as an assistant to legal advisor at the Law Firm I. Koksztys i S-ka in Wroclaw (2000–2002).
In the years 2000–2005 he successfully completed PhD studies at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw.
In 2006, he was awarded a PhD degree in legal sciences at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw on the basis of a PhD dissertation entitled "Political System of Turkey in the Years 1918–1939".
In 2018, he was awarded a postdoctoral degree in legal sciences at the Faculty of Law and Administration of the Maria Curie-Sklodowska University in Lublin on the basis of a postdoctoral monograph entitled: "The German Liability for Damages Model Adopted by Public Authorities at the Turn of the Twentieth Century"
Prof. Andrzej Adamczyk’s scientific interests include universal and Polish history of state and law; administrative law; political and legal doctrines; legal translations from and into English.
List of scientific publications (2016-2018)
1. A. Adamczyk, Niemiecki model odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na przełomie XIX i XX wieku, Kielce 2017, ss. 364.
2. A. Adamczyk, Tłumaczenie książki Edgara Loeninga, Die Haftung des Staats aus rechtswidrigen Handlungen seiner Beamten nach deutschem Privat- und Staatsrecht, Frankfurt am Main 1879, pt. Edgar Loening, Odpowiedzialność państwa za niezgodne z prawem działania jego urzędników według niemieckiego prawa prywatnego i publicznego, Kielce 2016.
3. A. Adamczyk, M. Adamczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa. Wybór źródeł, Kielce 2018.
4. A. Adamczyk, Niemieckie regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej państwa na ziemiach byłego zaboru pruskiego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego [in:] Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, red. P. Dąbrowski, D. Szpoper Gdańsk 2018, ss. 9–19.
5. A. Adamczyk, Źródła prawa regulujące odpowiedzialność odszkodowawczą państwa w Polsce w ujęciu historycznym [in:] A. Adamczyk, M. Adamczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa. Wybór źródeł, Kielce 2018, ss. 11–22.
6. A. Adamczyk, Dyskusja na temat odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za szkody wyrządzone przez bezprawne działania urzędników na Kongresie Prawników Niemieckich w Kilonii w 1906 roku [in:] „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2017, t. XV/2, s. 131–146.
4. A. Adamczyk, Głos Edgara Loeninga w dyskusji na temat odpowiedzialności odszkodowawczej państwa [in:] A. Adamczyk (trans.), Edgar Loening, Odpowiedzialność państwa za niezgodne z prawem działania jego urzędników według niemieckiego prawa prywatnego i publicznego, Frankfurt nad Menem 1879, Kielce 2016, s. 9–44.
5. A. Adamczyk, Znaczenie zarzutów skargi dla rozpoznania sprawy przez wojewódzki sąd administracyjny, „Palestra Świętokrzyska” 2016, nr 37–38, s. 87–89.
6. A. Adamczyk, Odpowiedzialność majątkowa urzędnika jako czynnik wpływający na zwiększenie efektywności władzy publicznej w świetle polskich rozwiązań prawnych, [in:] Uwarunkowania efektywności struktur władzy publicznej, ed. J. Jaskiernia, Kielce 2016, ss. 137–157.No Related Media found.
Back To Top