Doktor nauk prawnych, tłumacz języka niemieckiego i polskiego (egzamin państwowy przed Izbą Handlowo-Przemysłową w Düsseldorfie). Współautorka niezwykle cenionych na polskim rynku specjalistycznych słowników języka niemieckiego: Słownika języka prawniczego i ekonomicznego Tom 1. Niemiecko-polski, WK 2014, Słownika języka prawniczego i ekonomicznego Tom 2. Polsko-niemiecki, WK 2014.


Back To Top