Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat wpisany na listę Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu oraz mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Autorka analiz i opracowań praktycznych, współautorka książek o tematyce prawniczej dla praktyków, uczestniczka projektów badawczych. Posiada doświadczenie procesowe w sprawach karnych, dyscyplinarnych, cywilnych oraz pracowniczych, powiązanych z wykonywaniem zawodów medycznych oraz udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Zajmuje się praktycznymi aspektami zagadnień prawnych dotyczących pracowników ochrony zdrowia. Przeprowadziła liczne szkolenia dla osób wykonujących zawody medyczne.


No Related Media found.
Back To Top