Doktor nauk prawnych; adiunkt w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; stale współpracuje z serwisem Prawo.pl, przygotowując w szczególności omówienia orzeczeń sądów powszechnych i administracyjnych.


No Related Media found.
Back To Top