Tłumacz przysięgły języka francuskiego i sędzia orzekający w Sądzie Rejonowym w Gliwicach; była delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości; absolwentka filologii romańskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studiów podyplomowych z prawa porównawczego (Uniwersytet Roberta Schumana w Strasburgu); współredaktorka i współautorka Prawa francuskiego (t. I, Kraków 2004, t. II, Kraków 2005); autorka Słownika terminologii prawniczej polsko-francuskiego i francusko-polskiego oraz licznych artykułów z zakresu prawa francuskiego i porównawczego.


Back To Top