Doktor nauk prawnych, radca prawny, arbiter i  legislator. W przeszłości nauczyciel akademicki (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i inne uczelnie). W latach 1993–2005 był zatrudniony w administracji rządowej. Zajmował stanowiska dyrektora departamentu prawnego i legislacyjnego w Urzędzie Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przez dwie kadencje zasiadał w Radzie Legislacyjnej, pełnił funkcję jej sekretarza. Od 1997 do 2005 r. był sekretarzem Rady Ministrów. Zorganizował i następnie w latach 2000–2005 kierował Rządowym Centrum Legislacji. Jako radca prawny wielokrotnie reprezentował Prezydentów RP w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Później związany z sądownictwem arbitrażowym, m.in. jako sekretarz generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a obecnie Prezes Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego. Od 2010 r. w Narodowym Banku Polskim, jako dyrektor Departamentu Prawnego, a obecnie doradca Prezesa NBP. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Back To Top