Współzałożyciel Centrum Prawa Żywnościowego w Warszawie.

Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie w Maceracie we Włoszech (tytuł doktorski nostryfikowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Współzałożyciel i wspólnik Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j., z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw branży spożywczej; wykładowca prawa żywnościowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; członkini Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek, Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Włoskiego Stowarzyszenia Prawa Żywnościowego; autorka wielu publikacji z zakresu prawa rolnego i żywnościowego w kraju i zagranicą.

Prelegentka na krajowych i zagranicznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa żywnościowego, w tym m.in. dla przedsiębiorstw branży spożywczej, radców prawnych i aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Redaktor naukowy i współautorka pierwszego na polskim rynku wydawniczym komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz do dwóch unijnych rozporządzeń - w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności i w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.


Back To Top