Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła aplikację sądową.
Od 2016 r. zastępca dyrektora zastępcą dyrektora ds. służb mundurowych w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Funduszu, a w latach 2020-2021 pełniła obowiązki dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Obecnie, od 22 maja 2023 r. jest dyrektorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Autorka i współautorka wielu publikacji m.in. jest współautorką komentarzy do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także wielu innych publikacji związanych z tematyką funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Back To Top