Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła aplikację sądową.
Od października 2020 r. pełniąca obowiązki dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dotychczas pracowała w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Funduszu, jednym z największych w Polsce. Była zastępcą dyrektora ds. służb mundurowych.
Autorka i współautorka wielu publikacji m.in. jest współautorką komentarzy do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także wielu innych publikacji związanych z tematyką funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia.


Back To Top