Asystent specjalista ds. orzecznictwa w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Autorka publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz postępowania sądowoadministracyjnego.


Back To Top