Konsultantka HR, trener biznesu, akredytowany coach. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarzadzania i komunikacji, wspiera liderów w budowaniu efektywnych zespołów. Prezes firmy szkoleniowo-doradczej Coach and More. Jest autorką kart Moc Kolorów opartych na typologii osobowości opracowanej przez amerykańskiego psychologa Williama Marstona (model DISC), prowadzi kursy certyfikujące konsultantów tej metody. Przez wiele lat była kuratorem sądowym.


Back To Top