Główny Specjalista w Zespole Edukacji i Wychowania Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Jest psychopedagogiem, ekspert w dziedzinie ochrony praw dziecka w edukacji, trenerką umiejętności psychospołecznych i pedagogicznych, dyplomowanym coachem. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą oraz w coachingowej pracy indywidualnej z rodzicami i kadrą pedagogiczną i zarządzającą oświaty. Jest autorką m.in. programu innowacji pedagogicznej „Rozwój osobisty w szkole” i zajęć psychoedukacyjnych „Komunikacja interpersonalna dla dzieci” oraz trenerką prowadzącą w projekcie „Trampolina do sukcesu”.

Współpracowała m.in. z fundacją Akademia Przyszłości, portalem „Dzieci są ważne, „Marzycielską Pocztą” i Stowarzyszeniem Educational Cha(lle)nge.


Back To Top