Odpowiada za obszar funkcjonalny programu LEX, związany z wyszukiwaniem dokumentów - w tym Indeks, oraz za tytuły jednostek redakcyjnych i hipertekst merytoryczny.

Zarządza zespołem product managerów, zajmujących się klasyfikacją przedmiotową dokumentów oraz merytorycznym i semantycznym wsparciem wyszukiwarki LEX Search. Dba o rozwój LEX-a w zakresie wyszukiwania oraz primary content.

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Pracy na Uniwersytecie Gdańskim.

Z marką LEX jest związany od 2004 roku.


Back To Top