Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Specjalizuje się w prawie karno skarbowym i gospodarczym, reprezentuje podatników w ramach postępowań i kontroli przed organami KAS. Stały współpracownik Izby Turystyki RP, oraz Śląskiej Izby Turystyki. Jest członkiem Referatu Skarg i Wniosków Izby Adwokackiej w Katowicach, oraz członkiem Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego.powań i kontroli przed organami KAS.


No Related Media found.
Back To Top