Onkolog, specjalista z zakresu radioterapii onkologicznej oraz dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, kierownik Kliniki Radioterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przewodniczącym zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w kadencji 2018-2022 oraz prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych.

Specjalizuje się w terapii nowotworów wieku dziecięcego. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO), a także koordynatorem Sekcji Radioterapii Pediatrycznej w Polskiej Pediatrycznej Grupie Guzów Litych. Jest również członkiem European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), Pediatric Radiation Oncology Society (PROS).

Jest członkiem Krajowej Rady Onkologii z ramienia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Przewodniczącym Rady ds. Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W 2019 r. został powołany przez Ministra Zdrowia do uczestnictwa w pracach Zespołu do spraw opracowania Narodowej Strategii Onkologicznej.

Jest również nauczycielem akademickim. W 2019 r. był współautorem licznych prac i streszczeń, w tym m.in. prac pt. The effect of YAP expression in tumor cells and tumor stroma on the prognosis of patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity floor and oral surface of the tongue, czy „The effect of the population-based cervical cancer screening program on 5-year survival in cervical cancer patients in Lower Silesia”.


Back To Top