Doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; w latach 2014–2015 członek oraz przewodniczący Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur; od września 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich.


Back To Top