Prawnik, politolog, asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Członek Rady Instytutu Metropolitalnego; zainteresowania: postępowanie administracyjne, sektor pozarządowy i partycypacja społeczna.


Back To Top