Judge of the Supreme Administrative Court, Chairman of the First Department of the Finance Chamber. Author of numerous articles and publications in the field of goods and services tax and tax ordinance, co-author of a large number of book publications. Member of the International Association of Tax Judges (IATJ). Member of the Editorial Board of „Przegląd Podatkowy”.

List of publications:
Book publications:
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, red. nauk. W. Nykiel, red. nauk. A. Zalasiński, Warszawa 2014
M. Militz, D. Dominik-Ogińska, A. Bącal, M. Bącal, Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT, Wrocław 2009 (and subsequent issues – updates 2010, 2011, 2012, 2013)
Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, red. nauk. B. Brzeziński, red. nauk. D. Dominik-Ogińska, red. nauk. Adam Zalasiński, Warszawa 2015

Publications in the reviewed scientific journal:
A. Bącal, D. Dominik, M. Militz, P. Ogiński, Zasady dotyczące podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2009/11


No Related Media found.
Back To Top