Egzaminy zawodowe aplikantów - z czym muszą mierzyć się przyszli adwokaci i radcowie prawni?
Prawo27 kwietnia, 2022

Egzaminy zawodowe aplikantów - z czym muszą mierzyć się przyszli adwokaci i radcowie prawni?

Co roku każdy aplikant radcowski i aplikant adwokacki trzeciego roku staje przed wyzwaniem, do którego przygotowanie trwało osiem lat (a czasem i dłużej). Egzamin zawodowy zupełnie różni się od przygotowania do aplikacji na poziomie egzaminu wstępnego. Co takiego czeka przyszłych radców i adwokatów? Jak wygląda egzamin zawodowy i o czym należy pamiętać?

Egzamin zawodowy adwokacki

Przygotowanie do egzaminu adwokackiego warto zacząć niemal od razu po ogłoszeniu terminu przez Ministra Sprawiedliwości. W 2022 roku informację o terminie a jeden z najważniejszych dni w karierze aplikanta dzielą tylko cztery miesiące, dlatego właśnie wskazane jest wcześniejsze zaplanowanie i zorganizowanie nauki.

Należy także przygotować się do konieczności uiszczenia opłaty egzaminacyjnej oraz nieprzegapienia wyznaczonego wcześniej terminu nadsyłania wniosków o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego.

Zakres zagadnień na egzamin adwokacki

Aplikantów adwokackich czekają cztery intensywne dni sprawdzające ich wiedzę praktyczną z różnych aspektów pracy zawodowej adwokata:

  • część pierwsza obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego
  • część druga: z prawa cywilnego lub rodzinnego
  • część trzecia to prawo gospodarcze
  • część czwarta i piąta (na które przeznaczono jeden dzień) skupia się na prawie administracyjnym i zasadach wykonywania zawodu lub zasadach etyki adwokatów.

Sposób rozwiązywania zadań

Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego mają prawo wyboru trybu rozwiązywania zadań. Oznacza to, że muszą złożyć także oświadczenie czy odpowiedzi opracują ręcznie czy poprzez Aplikację do zdawania egzaminów prawniczych.

Wersję ostateczną programu aplikanci otrzymują przed rozpoczęciem egzaminów na pendrive (który zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości). Jeśli zdający planuje wybrać tę opcję powinien zadbać o odpowiednie warunki techniczne komputera: inaczej aplikacja może nie działać poprawnie.

Egzamin zawodowy radcowski

Co do zasady egzamin radcowski odbywa się w tym samym czasie i tym samym trybie, co egzamin adwokacki. Zbliżenie kompetencji zawodów skutkuje podobieństwem również w tym zakresie. Aplikanci radcowscy też bezwzględnie muszą pamiętać o przekazaniu opłaty za egzamin na odpowiedni rachunek bankowy, a także o przesłaniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

Zakres zagadnień na egzamin radcowski

Przygotowanie do egzaminu radcowskiego powinno obejmować zakres merytoryczny zadań na egzaminie, czyli:

  • prawo karne,
  • prawo cywilne lub rodzinne,
  • prawo gospodarcze,
  • prawo administracyjne,
  • zasady wykonywania zawodu lub zasady etyki (w tym wypadku radców prawnych).

Przystępujący do egzaminu, tak jak w przypadku aplikantów adwokackich, mają obowiązek złożenia pisemnej informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań (odręcznie czy przy pomocy komputera) nie później niż 21 dni przed egzaminem.

Z czego można korzystać podczas egzaminu?

Każdemu zdającemu przysługuje dostęp do bazy wiedzy prawniczej. Zakres merytorycznej pomocy na egzamin może obejmować tylko akty prawne, orzecznictwo i komentarze.

Przygotowanie dla aplikantów z zagadnień, które obejmuje egzamin, zdecydowanie powinno uwzględniać elementy rozeznania się w publikacjach mogących znacząco przyspieszyć pracę i polepszyć komfort podczas zdawania.

Małgorzata Milewicz-Stobińska
Product Manager LEX Aplikant

Czy znasz LEX Aplikant?

Baza wiedzy i nowoczesne narzędzia, które przygotują Cię do egzaminu zawodowego.

Back To Top