Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności kancelarii prawnej
Prawo01 lipca, 2022

Planujesz otworzyć kancelarię? Zdobądź dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy

Własna kancelaria często jest następnym krokiem w karierze tuż po uzyskania uprawnienia do wykonywania zawodu. Rozpoczęcie jej działalności może wiązać się jednak z wieloma trudnościami. Warto zatem zapoznać się z możliwościami jakie daje Powiatowy Urząd Pracy, a które w znaczący sposób mogą wspomóc finansowo założenie kancelarii prawnej.

Dofinansowanie oferowane przez PUP może osiągnąć wysokość nawet sześć razy wyższą niż przeciętne wynagrodzenie. Otrzymanie go obwarowane jest jednak warunkami, których spełnienie jest niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Kto może ubiegać się o dotację i jakie kryteria musi spełnić?

Obszary działalności objęte przez dofinansowanie

Otrzymanie dofinansowania w pierwszej kolejności zależne jest od rodzaju działalności gospodarczej. Pomocne w tym wypadku jest rozporządzenie w sprawie PKD, które stanowi, że działalność prawnicza obejmuje:

  • doradztwo lub reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem w sprawach cywilnych, karnych oraz w przypadku sporów pracowniczych,
  • doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie: statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, dokumentacji patentowej i praw autorskich czy przygotowywanie innych dokumentów prawnych,
  • działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.

Warto mieć na względzie to, że ta podklasa PKD nie obejmuje działalności sądów.

Kto może ubiegać się o dotację z PUP

Chcąc otrzymać dofinansowanie należy być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub opiekun osoby niepełnosprawnej. Uprawnieni do dotacji są także absolwenci centrum integracji społecznej oraz klubu integracji społecznej (o ile w okresie zgłoszonym do ewidencji nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej).

Dotacji nie otrzymają natomiast:

  • studenci studiów dziennych,
  • osoby, które w okresie dwóch lat wstecz popełniły przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • osoby, którym przyznano już dofinansowanie jednoosobowej działalności lub złożyły wniosek w innym urzędzie.

Warunki otrzymania dofinansowania

Beneficjentem dotacji można zostać jedynie, jeżeli 3 miesiące wstecz od złożenia wniosku pozostawało się bez zatrudnienia i nie wykonywało się innej pracy zarobkowej.

Dofinansowania nie otrzymają osoby, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku:

  • posiadały inną działalność (chyba że jej zakończenie nastąpiło w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z wystąpieniem tego stanu, a przedmiot nowej działalności jest inny od poprzedniej),
  • odmówiły oferty pracy lub innej pomocy pochodzącej z Programu Aktywizacja i Integracja bez uzasadnionej przyczyny,
  • po skierowaniu nie podjęły działań lub przerwały (z własnej winy) szkolenie, staż, indywidualny plan działania, udział w czynnościach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub innych form pomocy.

Wsparcie dla nowych kancelarii

To, na co może być przeznaczone dofinansowanie, określone jest w indywidualnych regulaminach wewnętrznych każdego Powiatowego Urzędu Pracy. Bezsprzecznie oprogramowanie jest aktualnie jednym z niezbędnych składników przedsiębiorstwa, zwłaszcza kancelarii prawnej.

Oferta LEX Kancelaria Prawna dla Nowych Kancelarii jest wyjątkowym wsparciem dla osób stawiających pierwsze samodzielne kroki na rynku usług prawniczych. Baza aktów prawnych, orzecznictwa, opracowań i szkoleń online to najlepsze rozwiązanie jakiego potrzebuje Twoja kancelaria.

 

Małgorzata Milewicz-Stobińska
product manager LEX Aplikant

LEX Kancelaria Prawna

Nowoczesny program online, dzięki któremu Twoja kancelaria zyska 24-godzinny dostęp do całego prawodawstwa polskiego i europejskiego, orzecznictwa oraz komentarzy do najważniejszych ustaw.

LEX Kancelaria Prawna

Nowoczesny program online, dzięki któremu Twoja kancelaria zyska 24-godzinny dostęp do całego prawodawstwa polskiego i europejskiego, orzecznictwa oraz komentarzy do najważniejszych ustaw.

Back To Top