Wolters Kluwer en Open Access

De overheid en de universiteiten streven naar Open Access van wetenschappelijke artikelen. Open Access wil zeggen: vrije toegang tot publiek gefinancierde werken van wetenschap. In Nederland is het beschikbaar stellen van een kort werk van wetenschap vastgelegd in artikel 25fa Auteurswet. Wolters Kluwer Nederland onderschrijft het belang van Open Access voor de ontwikkeling van de wetenschap en de maatschappij. Voor 27 tijdschriften zijn wetenschappelijke artikelen na een embargotermijn beschikbaar in Open Access.

Direct beschikbaar voor de wetenschap

Wetenschappers, docenten en studenten die aangesloten zijn bij een Nederlandse universiteit of HBO hoeven geen rekening te houden met embargoperiodes. Vanaf het moment van publicatie zijn de wetenschappelijke artikelen zoals ze door Wolters Kluwer Nederland zijn gepubliceerd, voor hen direct beschikbaar in Navigator

 • 1. Wat is Open Access?
  Open Access wil zeggen: vrije toegang tot publiek gefinancierde werken van wetenschap. In Nederland is het beschikbaar stellen van een kort werk van wetenschap vastgelegd in artikel 25fa Auteurswet. Wolters Kluwer Nederland onderschrijft het belang van Open Access voor de ontwikkeling van de wetenschap en de maatschappij.
 • 2. Wat voor soorten Open Access bestaan er?
  Bij de gouden route wordt de publicatie direct vrij beschikbaar gesteld via de website van de uitgever en de auteur betaalt een APC (Article Processing Charge). In de groene route plaatst een auteur het artikel na een afgesproken embargoperiode in een 'repository' of op zijn/haar eigen website waarmee de publicatie vrij toegankelijk wordt. De genoemde embargoperiode vloeit voort uit de zogeheten redelijke termijn die de wetgever in Nederland de uitgever geeft in artikel 25fa van de Auteurswet.
 • 3. Hoe luidt het wetsartikel precies?
  De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld.
 • 4. Wat betekent het dat Open Access alleen van toepassing is op een “kort werk"?
  De term ‘kort werk’ is ontleend aan artikel 16, tweede lid, van de Auteurswet. De aanduiding ‘kort werk’ houdt in dat het gaat om werken met de lengte van artikelen en niet die van boeken.
 • 5. Wat betekent dat wetenschappelijk onderzoek publiek gefinancierd moet zijn?
  Waar het artikelen betreft van auteurs die een betaalde aanstelling hebben op een universiteit dan vallen zij om die reden onder de Open Access bepaling in de Auteurswet.
 • 6. Wanneer is een artikel wetenschappelijk te noemen?
  Als het artikel is geschreven door auteurs verbonden aan een universiteit of wetenschappelijke instelling en als zodanig is beoordeeld door redacties van deze tijdschriften op basis van opgestelde toetsingscriteria.
 • 7. Wie heeft het recht op Open Access?
  De regeling van artikel 25fa Auteurswet is alleen van toepassing op de maker van een werk en niet op rechthebbende in het algemeen, zoals een werkgever van de maker. Het recht op Open Access is een 'persoonlijkheidsrecht' en komt specifiek toe aan de maker. Werkgevers zijn expliciet uitgesloten van de werking van artikel 25fa Auteurswet.
 • 8. Welke tijdschriften vallen onder de Open Access regeling en met welke termijnen?
  De overeenkomst betreft de wetenschappelijke artikelen in 27 tijdschriften van WKNL. Deze zijn ingedeeld in drie groepen van negen tijdschriften met embargotermijnen van respectievelijk zes, negen en twaalf maanden.
 • 9. Waarom juist deze 27 tijdschriften?
  Samen met de VSNU is in het verleden vastgesteld dat in deze 27 tijdschriften van Wolters Kluwer wetenschappelijke artikelen kunnen verschijnen. Naast deze tijdschriften geeft Wolters Kluwer Nederland nog circa 50 andere tijdschriften uit die volledig gevuld zijn met praktische informatie, geschreven door mensen uit de praktijk en niet uit de wetenschap. Deze tijdschriften noemen wij vakpublicaties waarbij meestal de redactie of de uitgever een auteur vraagt om (op praktische en verklarende wijze) over een onderwerp te schrijven. Deze publicaties kwalificeren niet als wetenschappelijke werken in de zin van de Open Access regeling. De gebruikers van deze publicaties zijn hoofdzakelijk specifieke beroepsgroepen niet zijnde wetenschappers.