Woman smiling and giving presentation
Fiscaliteit & Accounting31 januari, 2022

Belastingvermindering voor kinderopvang: gebruik van nieuw modelattest (281.86) verplicht

Ouders die nog willen genieten van de belastingvermindering voor kinderopvang zijn voor al hun uitgaven vanaf 1 januari 2021 verplicht om de fiscus ‘attest 281.86’ te bezorgen. Geen fiscaal attest, geen belastingvermindering. Al zijn er voor de kinderopvangactiviteiten georganiseerd vóór 27 januari 2022 wel belangrijke nuances.Het verplichte gebruik van het attest zat al sinds de hervorming van de belastingvermindering voor kinderopvang eind 2020 in de pipeline, maar de publicatie van het modelattest liet langer dan voorzien op zich wachten. Het nieuwe modelattest 281.86 zou al in de loop van 2021 in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd, maar is uiteindelijk pas 27 januari 2022 verschenen. De fiscus stelt zich daarom soepel op voor de kinderopvangactiviteiten en de uitgaven daarvoor tot die datum. Concreet betekent dit dat voor alle kinderopvangactiviteiten die georganiseerd zijn vóór 27 januari 2022, nog de oude attesten mogen worden gebruikt (d.w.z. het oude, niet verplichte model van de administratie of de eigen modellen van de organisaties)


Hervorming belastingvermindering voor kinderopvang

Belastingplichtigen kunnen al jaren genieten van een belastingvermindering om de kosten voor de opvang van hun kinderen te verlichten. Eind 2020 werd de regeling uitgebreid om de kinderopvangkosten voor ouders verder te verlichten. Daarbij werd gekozen voor een gefaseerde invoering met nieuwigheden vanaf inkomstenjaar 2020 (aj. 2021) én vanaf inkomstenjaar 2021 (aj. 2022).

Vanaf inkomstenjaar 2020 (aj. 2021):

  • is het maximumbedrag per oppasdag en per kind verhoogd van 11,20 naar 13 euro;
  • zijn de leeftijdsgrenzen van 12 en 18 jaar opgetrokken tot respectievelijk 14 en 21 jaar;
  • komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor een belastingvermindering. Het moet gaan om thuisopvang door een professionele oppasser die door een organisatie wordt uitgestuurd of die als zelfstandige werkt.

Vanaf het inkomstenjaar 2021 (aj. 2022):

  • is het maximumbedrag per oppasdag en per kind van 13 euro verder opgetrokken tot 14 euro. Vanaf 2022 zal dit bedrag jaarlijks geïndexeerd worden.

Fiscaal attest verplicht vanaf inkomstenjaar 2021 (mits uitzondering)

Samen met de nieuwe regels werd ook de verplichting ingevoerd om een fiscaal attest voor te leggen om nog van de belastingvermindering te kunnen genieten. Maar de publicatie van het nieuwe modelattest 281.86 liep vertraging op en is pas op 27 januari 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Het attest is daardoor pas verplicht voor de kinderopvanguitgaven gedaan vanaf 1 januari 2021 (aj. 2022). In de praktijk komt het nieuwe model evenwel ook daarvoor wat te laat. Daarom stelt de fiscus zich soepel op voor alle kinderopvangactiviteiten die georganiseerd zijn vóór 27 januari 2022 (de dag van publicatie van het verplichte modelattest). De fiscus zal voor deze activiteiten nog de oude attesten aanvaarden (d.w.z. het oude, niet verplichte attest of de eigen modellen van de organisaties). Dat komt er dus eigenlijk op neer dat het nieuwe modelattest nog niet verplicht is voor de opvangactiviteiten die georganiseerd zijn in 2021. Voor alle activiteiten die vanaf 27 januari 2022 worden georganiseerd, moet evenwel het nieuwe model worden gebruikt. Het attest is niet verplicht voor opvanginstanties gevestigd in het buitenland.

Kinderopvangorganisaties: verplichte elektronische melding aan FOD Financiën

De kinderopvangorganisaties moeten de gegevens die ze vermelden op de papieren attesten jaarlijks voor 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de uitgaven via Belcotax-on-web aan de fiscus bezorgen. Deze verplichting geldt voor alle uitgaven voor kinderopvang vanaf 1 januari 2021, maar ook hier stelt de fiscus zich soepel op voor de opvangactiviteiten georganiseerd voor 27 januari 2022.

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax en finance professionals
Ontdek monKEY
Back To Top