Az év jogásza energiajog kategóriában 2017

Dr. Lénárdt Attila ügyvéd (LT Legal Ügyvédi Társulás)
Komplex jogi szolgáltatás a jogalkotástól a jogalkalmazásig

Dr. Lénárdt Attila ügyvéd a villamos energiáról szóló törvény rendelkezéseinek az egyes cégjogi események során, az engedélyek jogutódlása vonatkozásában képviselte ügyfelét egy peres ügyben. A szabályozó hatóság által alkalmazott értelmezési gyakorlattal szemben jogerősen pert nyert, valamint a jogvita tárgyát képező, önellentmondó és korlátozó rendelkezések miatt jogszabály módosítást kezdeményezett a jogalkotás előkészítéséért felelős szervezeteknél.


Az év jogásza vitarendezés kategóriában 2017

Dr. Király Edina  Király Edina Ügyvédi Iroda
Hol húzódik a hatóságok jogértelmezési szabadságának és mérlegelési jogának határa?

A pályázatban bemutatott precedensértékű ítéletre hivatkozva számtalan ügyfél előtt nyílhat meg a lehetőség arra, hogy kártérítési igényét érvényesítse adóhatósággal, nyomozó hatósággal, bírósággal, ügyészséggel vagy közigazgatási hatósággal szemben, ha a kár e hatóságok kirívóan súlyos jogalkalmazói, jogértelmezői tévedés folytán következett be. A Fővárosi Ítélőtábla a pályázat tárgyát képező kártérítési ügyben definiálta, hogy milyen jogalkalmazói tévedés vezethet a kártérítési felelősség megállapítására. Rögzítette, hogy kirívó jogértelmezési tévedés tekintetében nem lehet a felróhatóság hiányára hivatkozni, így nem lehet az eltérő jogértelmezés szabadságára hivatkozással a felelősséget elhárítani az értelmezésre nem szoruló, egyértelmű jogszabályi rendelkezések megszegése esetén. A Fővárosi Ítélőtábla a korábbi gyakorlattal ellentétben kimondta, hogy jogellenes a gyanúsítás és a vádemelés a büntetőügyben akkor, ha a nyomozás adataiból levont téves feltételezéseken alapul.


Az év jogásza az elvi jelentőségű ügyek kategóriában 2017

Dr. Dezső Róbert Szecskay Ügyvédi Iroda
Megnyerni a megnyerhetetlent

A Szecskay Ügyvédi Iroda adójogi szakértője, dr. Dezső Róbert sikeresen képviselte ügyfelét dömpingellenes vámokkal kapcsolatos eljárásokban. Az innovatív érvelésnek köszönhetően két Kúriai döntés (BH 2017.5.169, EH 2017.02.K7) is született az ügyben, amelynek során az ügyfél az OLAF jelentése ellenére elkerülte az utólagos fizetési kötelezettségeket. A pályázat tárgyát képező ügyet a piac előzetesen megnyerhetetlennek minősítette. A siker kulcsa a szokatlan, alapjogi megközelítésben rejlett. Az ügy kapcsán sikerült egy olyan eljárásrendet kialakítani, amely a jövőben jelentősen csökkenti a hasonló kockázatokat.


Az év csapata adójog kategóriában 2017

Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
A próbaper

A Deloitte Legal adóperekre specializálódott csapata egy különleges és egyedi, innovatív megoldást alkalmazott egy, az adóhatósággal szembeni per kapcsán. A per tárgyát képező, rendkívül komplex, nemzetközi adózási kérdéseket érintő ügyben úgynevezett próbabíróságot hozott létre, melynek  keretében öt jogász és három adószakértő részvételével hónapokon keresztül a különböző pernyerési stratégiák hatékonyságát és a potenciális bírói reakciókat tesztelték, modellezték. Ez a forradalmian új megoldás teljes pernyertességhez vezetett. Az alapvető cél a várható bírói reakciók, döntési szempontok feltérképezése volt. Az alkalmazott innovatív megoldás a szakmai sikeresség mellett a csapatmunkát, kitartást, fegyelmezett végrehajtást és az ügyfél iránti  felelősségvállalást is jelképezi a pályázó számára.


Az év csapata szellemi alkotások joga kategóriában 2017

S. Horváth Ügyvédi és Mediációs Iroda
Robotok a gyártásban

Az S. Horváth Ügyvédi és Mediációs Iroda Magyarországon az elsők között foglalkozott a robotika jogi vetületeivel, a gerber fájlok és apertúrák felhasználási jogával, a szerzői művekben megbúvó szellemi tulajdonok védelmének biztosításával kapcsolatos szerződéses keretrendszer felállításával. A pályázatukat egy robotizált mikroelektronikai termékeket felületszerelés (SMT) útján előállító hazai vállalkozás részére kidolgozott, testreszabott, innovatív megoldás képezte, melynek központi eleme az üzleti/ipari titok megfelelő védelmének a biztosítása volt az egyeztető tárgyalások során. Ennek érdekében a titoktartási megállapodások elkészítésekor újszerű jogi megközelítést alkalmaztak. Az általuk kidolgozott komplex jogi megoldás azóta a felek által az iparágban következetesen alkalmazott módszertanná vált.


Az év csapata versenyjog kategóriában 2017

CHSH Dezső És Társai Ügyvédi Iroda
Hajnali rajtaütések – Egy speciális versenyjogi intézmény

A versenyhatóságoknak a közérdekre kifejezetten káros kartellek üldözése érdekében rendkívül széles jogköreik vannak, amelyek közül a rajtaütés speciálisan versenyjogi eszköz, amely a hatósági célkeresztbe került vállalkozások számára komoly anyagi kockázatot jelent. A CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda munkatársai ezen megfontolások alapján alkottak meg egy Hajnali rajtaütési kézikönyvet, mely a „dawn raid” jellegű vizsgálatok legfontosabb jellemzőit foglalja össze, tanácsot adva az olvasóknak az eredményes védekezéshez. A kiadványt ingyenesen elérhetővé tették egy dedikált honlapon, elemzéseket és ismertetőket írtak a témáról és jelentős sajtóérdeklődés mellett üzleti reggeli keretében is segítettek a GVH-val közösen felkészülni a gazdasági szereplőknek a versenyhivatali vizsgálatokra.


Az év csapata pénzügyek és biztosítások kategóriában 2017

Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda
Hitelrészesedés átruházása többlépcsős transzfer-struktúra útján

Az Allen & Overy budapesti irodája egy külföldi székhelyű, multinacionális hitelintézet magyar leányvállalatát képviselte a banknak az egyik legnagyobb magyar bevásárlóközpont finanszírozását biztosító szindikált hitelben fennálló hitelezői részesedése értékesítésével kapcsolatban. A hitelrészesedés átruházása innovatív, többlépcsős transzfer-struktúra (hibrid átruházási mechanizmus) útján valósult meg, amely eltér az általában használt engedményezési struktúráktól és egyedülálló a magyar finanszírozási, hitelportfólió-értékesítési piacon.


Az év fiatal  tehetsége 2017

Dr. Barta Péter ügyvédjelölt Jalsovszky Ügyvédi Iroda
Adójogász, adóperek szerelmese

Dr. Barta Péter jogász, közgazdász, adótanácsadó és mérlegképes könyvelő, az ELTE európai és nemzetközi üzleti jog angol nyelvű mesterképzési szak (LL.M.) hallgatója. Retorikai képességei fejlesztése érdekében kommunikációs mesterkurzust végzett. Rendszeres online publikációs tevékenységet folytat ismert szakmai portálokon, több szakmai (adó és pénzügyi) verseny győztese, a Corvinus Egyetemen helyettesítő oktató. Jelenleg a Jalsovszky Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltje. Munkája döntő részét az adóeljárásokban és adóperekben történő képviselet jelenti, amelyhez elengedhetetlen a kreativitás, hiszen korábban nem látott problémákra kell újszerű megoldásokat találnia. Esetében a kreativitás kiemelkedő íráskészséggel és rendkívüli szakmai precizitással párosul.


Az év csapata ingatlanjog kategóriában 2017

CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda
MILLENNIUM TOWERS – AZ INNOVÁCIÓ DIADALA

A CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda teljes körű jogi tanácsadással segítette az egyik legnagyobb osztrák ingatlanbefektető társaságot egy budapesti irodakomplexum megvásárlásában, amelynek során a CHSH úgy oldotta fel az eladó és a vevő közötti érdekkonfliktust, illetve úgy alakította ki az ügyfél számára a legbiztonságosabb tranzakciós struktúrát, hogy a felek egy külföldi biztosítóra hárították a felelősség egy részét, ezzel az angolszász warranty insurance-t implementálva a magyar jogi környezetbe. Az alkalmazott megoldással először implementáltak egy magyar jog szerint lebonyolított tranzakció keretei közé egy idegen jogból átvett biztosítási konstrukciót.
Back To Top