A 2018-as Jogászdíj nyertesei

Az év csapata vitarendezés kategóriában a Széchenyi István Tudományegyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola csapata, “Hibrid döntéstámogatás predesztinációs rendszerrel. Kiszámítható-e előre a per. kimenetele?” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Windisch László a Magyar Nemzeti Bank alelnöke; a Monetáris Tanács tagja

A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

A pályázat tárgya egy olyan hibrid döntéstámogató rendszer részben gyakorlati, részben  elméleti felvetése, amely a fuzzy logika és neurális hálózatok segítségével jogi gondolkodást  követő szabályrendszerek és következtetési minták felállításával jön létre, és így alkalmas lehet megfelelő pontossággal előre jelezni egy per kimenetelét.


Az év jogásza adójog  kategóriában a Jalsovszky Ügyvédi Iroda, “Mi  történik,  ha  a  NAV  nem  tud  aláírni  –  egy  belső szabályzat margójára” című pályázatával.

A díjat átadta: Izer Norbert,  a  Pénzügyminisztérium  adóügyekért  felelős államtitkára

A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

A Jalsovszky pályázatának az alapja egy apró aláírási baki, amit a NAV elkövetett.  De,  mint  egy  jó  krimiben,  minél  mélyebben  vizsgálták  az  ügyet, annál több problémát fedeztek fel. Végül kiderült, hogy a NAV határozatainak egy jelentős része az aláírás hibája miatt hatálytalan vagy semmis, amivel számos ügyet nyert meg véglegesen az iroda.


Az év csapata szellemi alkotások kategóriában a Taylor Wessing (Branner és Társai Ügyvédi Iroda kooperációban a TaylorWessing Braner és Társai Ügyvédi Iroda kooperációban a TaylorWessing e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH-val), “Szerzői jogi szövevények” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Jókúti András a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának megbízott jogi elnökhelyettese 
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

A pályázat egy globálisan piacvezető, művészeti alkotások kiadásával foglalkozó cégcsoport  üzletágának kiszervezésével kapcsolatos összetett jogászi munkát mutatta be. Az ismertetett  szerződéses struktúra a szerzői jog, társasági jog és polgári jog jogintézményeinek kreatív,  széles körben felhasználható újragondolásáról tanúskodik.


Az év jogásza elvi jelentőségű ügyek kategóriában Dr. Fónagy Sándor PhD Ügyvéd , “Kétszeres haláladó – avagy a hagyatékba tartozó gazdasági társasági részesedés utáni öröklési illeték megállapítása” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Szabó Klára címzetes kúriai bíró; a Bírósági Döntések Tára szakfolyóiratnak a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumát képviselő szerkesztőbizottsági tagja 
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

Dr. Fónagy Sándor a BH 2018. 27. sz. alatti ügyben képviselte a pernyertes örököst. A Kúria két jogkérdésben is helyt adott a felülvizsgálati kérelemnek és megállapította,  hogy ugyanazon vagyontárgy után csak egyszer lehet öröklési illetéket kiszabni,  továbbá az örökös ellenbizonyítással élhet az örökölt üzletrész Illetéktörvény szerint  számított forgalmi értékével szemben.


Az év csapata pénzügyek és biztosítások kategóriában a CherryHUB BSC Kft. és UNIQA Biztosító Zrt. csapata, “CHERRISK, az új biztosítástechnikai modell” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Kovács Levente a Magyar Bankszövetség főtitkára 
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

A CHERRISK modell egy 100%-ban digitálisan működő rendszer, ahol a folyamatok  automatizáltsága és a transzparencia révén az ügyfél képes maga kezelni a biztosítási  ügyeit. A számtalan innovációt tartalmazó modell jogi újítása többek között: a határozott  idejű biztosítási szerződések, a gamification és az új szemléletű ügyféltájékoztatás.


Az év csapata legal technology kategóriában az Arconsult Kft., “BLANKETTA – e-ügyintézés és ÁNYK űrlapkezelés okosan” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Szabó Orsolya LegalTech tanácsadó; az InvestCEE LegalTech Consultancy alapítója
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

A BLANKETTA célja: az e-ügyintézés megkönnyítése a jogi képviselők számára, az adatbiztonság növelése, az ÁNYK hatékonyságának kiegészítése. Az űrlapok például  BLANKETTA formátumban menthetők és másik gépre átvihetők, így csökken az adatvesztés  kockázata és megoldódik a gépek közötti hordozhatóság.


Az év jogásza energiajog kategóriában  Dr. Miks Antal (Dr. Miks Ügyvédi Iroda), “A lex specialis jogelve az energiajogban” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Szörényi Gábor a magyar Energia Hivatal nyugalmazott igazgatója; az Energia Szabályzók Regionális Egyesületének korábbi elnöke és főtitkára; az Energetikai Innovációs tanács munkájában az Államtitkárság segítője
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

A pályázó a földgázipari korrekciós elszámolás kapcsán a szektor egyöntetű jogi  álláspontjával szemben új jogi megoldásokat dolgozott ki, amelyek eredményeként  valamennyi precedens értékű perét megnyerte. Az ügyfele részére több milliárd forint  került megfizetésre. A perek gyakorlati tapasztalatait az iparági szereplők is  felhasználhatják a jogviták elkerülése vagy megoldása érdekében.


Az év csapata családjog kategóriában  a Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Deloitte Private: A magyar ,,family trust” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Szeibert Orsolya az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának habilitált egyetemi docense
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

A Deloitte Private csapata úttörő módon alkalmazta a közelmúltban kodifikált bizalmi  vagyonkezelés szabályait: egy családi kézben lévő nagyvállalat restrukturálásával  párhuzamosan úgy rendezte a jövőbeli generációk számára kialakítandó belső családi-  és vagyoni viszonyokat, hogy létrehozta az egyik első magyar „family trust”-ot.


Az év csapata versenyjog és vállalatfelvásárlás kategóriában a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper Hungary, “A DLA Piper Versenyjogi Csoportjának elvi jelentőségű ügye a GVH-nál (az Európai Unió Bírósága Austria Asphalt döntésében lefektetett elvek alkalmazása a magyar fúziós gyakorlatban” című pályázatával.
A díjat átadta: Prof. Dr. Darázs Lénárd az Eötvös Loránd Tudományegyetem általános rektorhelyettese; az ELTE Állam- és Jogtudományi karának egyetemi tanára 
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

A DLA Piper Versenyjogi Csoportja sikeresen képviselte ügyfeleit a GVH előtti fúziós eljárás  során, ahol első ízben került egy új jogelv érdembeli alkalmazásra. Ennek következtében a közösen irányítandó vállalkozások feletti irányításszerzés esetén a bejelentési kötelezettség árbevétel alapú megállapításához egy olyan új szempont társul, amelynek fennállását esetről-esetre szükséges vizsgálni a jövőben.


Az év jogásza kártérítési jog kategóriában a Dr. Birkás Györgyi (Jungheinrich Hungária Kft.), “Employer Branding támogatása a munkaügyi perekben, avagy nem mindig a magas összegű kártérítés a valós in integrum restitutio” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Kovács Kázmér a Magyar Ügyvédi kamara elnökhelyettese; a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének elnöke; a Bírósági Döntések Tára szakfolyóirat szerkesztőbizottságának ügyvéd tagja
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

A tárgyi ügyben az nyert bizonyítást, hogy jelenleg, a munkáltatók számára nehéz  munakerőpiaci helyzetben, a munkavállaló által a többi munkatárs előtt tett, a munkáltatót  rossz színben feltüntető kijelentések megalapozhatják a munkáltató jó hírnevének  megsértését, úgyis, hogy az a munkáltató üzleti tevekénységét közvetlenül nem érinti,  mégis gazdasági érdekét súlyosan sérti, de legalábbis veszélyezteti.


Az év csapata adatvédelem kategóriában a VJT & Partners Ügyvédi Iroda adatvédelmi csoport, “Adatsólyom – Innovatív, GDPR megfelelést támogató szoftver” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Ivanics Krisztina a Wolters Kluwer Hungary adatvédelmi tanácsadója; infokommunikációs jogi szakértő
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

Az Adatsólyom egy innovatív GDPR megfelelést támogató szoftver, amelyet egy webes  alkalmazáson keresztül adatvédelmi háttértudás nélkül is egyszerűen lehet használni.  A hagyományos emberi tanácsadást ülteti át technológiai megoldásba, így biztosítva  a kényelmet, a gyorsaságot, a skálázhatóságot és a költséghatékonyságot. Mindezt prémium színvonalon és mindenki számára megfizethető áron.


Az év csapata ingatlanjog kategóriában a Dr. Minárik Ferenc, Madarassy & Partners Ügyvédi Társulás, “Az önfinanszírozó tranzakció” című pályázatával. (Dr. Minárik Ferenc távollétében felesége, Hutvágner Zsófia vette át a díjat)

A díjat átadta: Rozman Árpád a japán Infiniti prémium autógyártó magyarországi forgalmazójának márkaigazgatója 

A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

A Madarassy & Partners Ügyvédi Társulás a pályázatában egy olyan tranzakciós modellt  mutatott be, amely lehetővé tette az ügyfeleik számára, hogy gyorsan és minimális saját  pénzügyi forrás ráfordításával, magát a tranzakciós célpontot fedezetként felhasználva  tudjanak egy szállodát megvásárolni.


Az év jogásza fiatal tehetség kategóriában Dr. Leskó Tamás (mentor: Dr. Tóth Máté, Rátky és Társa Ügyvédi Iroda), a “Szabályozott iparágak, reszkessetek: fáradhatatlan, kreatív, poliglott ,,megoldóember” a láthatáron” című pályázatával.
A díjat átadta: Prof. Dr. Lévay Miklós az Alkotmánybíróság volt tagja;az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára 
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

Tamás sokoldalú, a szabályozott iparágak barátságtalan világában rekordsebességgel  megszerzett olyan elmélyült tudással rendelkezik, mely a korához képest nagy szakmai  tapasztalattal párosulva képessé teszik arra, hogy a speciálisnak számító szabályozott iparágak  körében folyamatosan lényegében megoldóemberré váljon az iroda ügyfelei részére.


Az év joghallgatója fiatal tehetség kategóriában Varga Kálmán Márk (mentor: Dr. Inzelt Éva), “MUN-ADR-Investment: Egy nemzetközi és multidiszciplináris tehetség pályája” című pályázatával.
A díjat átadta: Prof. Dr. Lévay Miklós az Alkotmánybíróság volt tagja; az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egetemi tanára 
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

Varga Kálmán Márk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának  negyedéves hallgatója és a Bibó István Szakkollégium tagja. Nemzetközi mediációs és érvelési  versenyeken finomítja a gyakorlati készségeit, miközben kiterjedt tudományos tevékenységet is  végez. Érdeklődési területe a beruházásvédelem.


Az év jogásza compliance kategóriában Dr. Sükösd Péter (Metro Kereskedelmi Kft. Jogi és Compliance Osztály osztályvezetője), “Fókuszban a compliance” című pályázatával. 
A díjat átadta: Dr. Fazekas Anikó a HungaroControl Zrt. internal audit és compliance vezetője

A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

Dr. Sükösd Péter a METRO vállalati compliance struktúrájának végrehajtása és fejlesztése  terén, illetve az Magyar Vállalati Compliance Társaság keretein belül folytatott  tevékenysége a compliance területe iránti elkötelezettség szinonimája. Péter szakmai  pályafutását tehát jól jellemzi pályázata címe: Fókuszban a compliance.


Gratulálunk a díjazottaknak!

A díjazottak a jelölti listából kerültek kiválasztásra. A bírálóbizottság döntése értelmében a közel 90 beérkezett pályázatból az alábbiak kerültek jelölti listára.

JELÖLTEK

Jelöltek az év jogásza/csapata adatvédelem kategóriában

Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
Deloitte Legal: egyszerűség a komplexitásban, avagy új korszak előtt az ügyvédség. Jogon túlmutató kihívások az adatvédelmi rezsim modernizációja során


SBGK Ügyvédi Iroda
Általános adatvédelmi rendelet – egyedi megoldásokkal,
avagy az alapjogok és az ügyfelek gazdasági érdeke közötti összhang hozzáadott értékkel történő megteremtése az adatvédelmi jog keretein belül


Taylor Wessing (Braner és Társai Ügyvédi Iroda kooperációban a TaylorWessing e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH-val)
Okos telefonhívások, okos adatvédelem


VJT & Partners Ügyvédi Iroda adatvédelmi csapata
Adatsólyom – Innovatív, GDPR megfelelést támogató szoftver

Jelöltek az év jogásza/csapata adójog kategóriában

Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
Deloitte Legal: Keep it short and simple


Dr. Rendes Attila és Dr. Kovács Ferenc
Megalapozatlan becslési eljárás 3 felvonásban, avagy hogyan jutott el az adóhatóság 60 millió forintos megállapítástól 0 forintig


Fehér és Társai Ügyvédi Iroda
Competitive Posting – Adójogi előnyök a kiküldetés során – avagy hogyan lehetnek a magyarországi székhelyű vállalkozások a Közösség más tagállamaiban versenyképesek


Jalsovszky Ügyvédi Iroda
Mi történik, ha a NAV nem tud aláírni – egy belső szabályzat margójára


RSM Legal Szűcs és Partnerei Ügyvédi Társulás
EKAER a NAV nehézfegyvere. Próbaper az EKAER bírság alkalmazhatóságáról


Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda adóperes csoport
Innováció és kreativitás, avagy az adóperes praxisok jövője

Jelöltek az év jogásza/csapata compliance kategóriában

Avon Cosmetics Hungary Kft.
Simply Legal – A vállalati szabályozásokon innen és túl, avagy hogyan tegyük felhasználóbaráttá a szigorú és bonyolult jogi szövegeket


METRO Kereskedelmi Kft., Dr. Sükösd Péter
Dr. Sükösd Péter – Fókuszban a compliance

Jelöltek az év jogásza/csapata családjog kategóriában

Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
Deloitte Private: A magyar „family trust”

Jelöltek az év jogásza/csapata az elvi jelentőségű ügyek kategóriában

Dr. Fónagy Sándor PhD ügyvéd
Kétszeres haláladó – avagy a hagyatékba tartozó gazdasági társasági részesedés utáni öröklési illeték megállapítása


Fazakas Ügyvédi Iroda – Társaság a Szabadságjogokért
Egy szabadságjog védelmében – a gyülekezési jog korlátozásának eljárási garanciája


Horváth és Gőz Ügyvédi Iroda
Sikeres alkotmányjogi panasz pótmagánvádló jogi képviselete kapcsán


Jalsovszky Ügyvédi Iroda
Svájci bicska az adójogi átminősítések ellen


Méhes-Horváth-Csernus Ügyvédi Iroda
Egy igazság akkor is fontos, ha nincs semmi értelme. (Rejtő Jenő idézet)


Varga és Nagy-György Ügyvédi Iroda
Divide et ara! – Oszd meg és gazdálkodj!

Jelöltek az év jogásza/csapata energiajog kategóriában

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Magyarországi Fióktelepe (CMS) – MOL Nyrt. jogi osztálya (JOG MOL)
Poliol Projekt


Dr. Miks Ügyvédi Iroda
A lex specialis jogelve az energiajogban


Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda
A Paks II. projekt


Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Komplex jogi megvalósíthatósági javaslat villamosenergia-hálózati szabályozási feladatok villamosenergia-tároló létesítésével történő biztosításához


RSM Legal Szűcs & Partnerei Ügyvédi Iroda
Cégek közötti „házassági” tanácsadás

Jelöltek az év jogásza/csapata ingatlanjog kategóriában

CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda
A visszajegyzés margójára


Jalsovszky Ügyvédi Iroda
Elővásárlási joggal kapcsolatos kockázat kezelése ingatlan tulajdonjogának lízingbevevő általi megvásárlása esetén


Madarassy & Partners Ügyvédi Társulás (Dr. Minárik Ferenc Ügyvédi Iroda)
Az önfinanszírozó tranzakció


Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda
A Fertő tavi vízitelep komplex revitalizációját felölelő turisztikai fejlesztés teljeskörű jogi bonyolítása


Taylor Wessing (Braner és Társai Ügyvédi Iroda kooperációban a TaylorWessing e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH-val)
Gyártócsarnok milliméteres pontossággal

Jelöltek az év jogásza/csapata kártérítési jog kategóriában

JUNGHEINRICH Hungária Kft., Dr. Birkás Györgyi
EMPLOYER BRANDING támogatása a munkaügyi perekben, avagy nem mindig a magas összegű kártérítés a valós in integrum restitutio

Jelöltek az év jogásza/csapata legal technology kategóriában

Arconsult Kft., Ardó Péter
BLANKETTA – e-ügyintézés és ÁNYK űrlapkezelés okosan


Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
Az adólevonási jog és a jogorvoslati eljárás sikerességének bebiztosítása a PartnerScan segítségével


DSS Consulting Kft. csapata
GDPROOFED – a GDPR megfelelési feladatokat támogató adatvédelmi nyilvántartó szoftver


SignalRank Zrt.  csapata
RangeFinder Screening


Tresorit Kft. csapata
TRESORIT SEND

Jelöltek az év jogásza/csapata pénzügyek és biztosítások kategóriában

CherryHUB BSC Kft. és UNIQA Biztosító Zrt. csapata
CHERRISK, az új biztosítástechnikai modell


Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
Bevezetés a pénzforgalmi szolgáltatások új korszakába

Jelöltek az év jogásza/csapata szellemi alkotások joga kategóriában

SBGK Ügyvédi Iroda
Magyar ügyvédek elsőként az Európai Unió Bírósága előtt a szellemi alkotások területén


Taylor Wessing Budapest (Braner és Társai Ügyvédi Iroda kooperációban a TaylorWessing e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH-val)
Szerzői jogi szövevények

Jelöltek az év jogásza/csapata versenyjog és vállalatfelvásárlás kategóriában

Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
Projekt Bali – egy európai szintű magyar tranzakció


Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper
A DLA Piper Versenyjogi Csoportjának elvi jelentőségű ügye a GVH-nál (az Európai Unió Bírósága Austria Asphalt döntésében lefektetett elvek alkalmazása a magyar fúziós gyakorlatban)


Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda
Kötelezettségvállalás a 29-es körzetben


Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda – Jalsovszky Ügyvédi Iroda – Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper
Az AEGON Magyarország Hitel Zrt. kölcsönállományának értékesítése több vevő részére


Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda
Az év legjelentősebb start-up exitje, avagy az egyik leggyorsabban fejlődő közép- és kelet-európai, globális piacvezető technológiai kkv értékesítése egy private equity részére


Szecskay Ügyvédi Iroda
A cseh óriás beelőzött – az év telco felvásárlása a régióban

Jelöltek az év jogásza/csapata vitarendezés kategóriában

Jalsovszky Ügyvédi Iroda
Elveszett adókincsek visszaszerzése egy kártérítési perben


Magyar Állatjóléti Alapítvány
Szomszédok vitája, állatok ligája


Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal, Dr. Sitkei Lukács
A harcot még a legreménytelenebb helyzetben sem szabad feladni, még akkor sem, ha a küzdelem kilátástalan


Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda
A Seuso-kincs repatriálása


Széchenyi István Tudományegyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola csapata
Hibrid döntéstámogatás predesztinációs rendszerrel. Kiszámítható-e előre a per kimenetele?


Taylor Wessing Budapest (Braner és Társai Ügyvédi Iroda kooperációban a TaylorWessing e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH-val)
Permegszüntetés diplomáciai úton

Jelöltek az év fiatal tehetsége – jogász kategóriában

Dr. Kovács Krisztián LL.M.
Bagatelltől a négyszázasokig, iskolapadtól a katedráig
Mentor: Dr. Schmidt Zsuzsanna


Dr. Leskó Tamás
Szabályozott iparágak, reszkessetek: fáradhatatlan, kreatív, poliglott „megoldóember” a láthatáron
Mentor: Dr. Tóth Máté, Rátky és Társa Ügyvédi Iroda


Dr. Spiegler Tamás
„Ad astra per asperas”
Mentor: Dr. Dániel Károly, Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Polgármesteri Hivatal

Jelöltek az év fiatal tehetsége – joghallgató kategóriában

Bazánth Barbara
Világelső nemzetközi perbeszédversenyen
Mentor: Dr. Kajtár Gábor


Szilágyi Gábor
Aki tényleg hisz az élethosszig tartó tanulásban
Mentor: Dr. Szikora Veronika


Varga Kálmán Márk
MUN-ADR-Investment: Egy nemzetközi és multidiszciplináris tehetség pályája
Mentor: Dr. Inzelt Éva

Back To Top