Jogászdíj 2023 közönségszavazás - Befejeződött

A Wolters Kluwer Hungary Jogászdíj 2023 pályázatnál az idén közönségszavazást is hirdettünk. A legjobbnak ítélt pályázat különdíjban részesül. Az oldalon a közönségdíjra pályázók pályaműveit találhatja, amelyekre 2023. július 15-szeptember 15. között lehetett szavazni.

A díjátadón kerül sor a Közönségdíj kiosztására is, 2023. november 24-én, a Budapest Marriott Hotelben.

Köszönjük, hogy részt vett a közönségszavazáson!

 

1. jelige: Digitalizált adatvédelmi menedzsment rendszer

Pályázat címe: Digitalizált adatvédelmi menedzsment rendszer kialakítása nagyvállalati környezetben

 

Társaságunk multinacionális vállalat, Magyarország egyik legnagyobb munkáltatója, alapvetően gyártással foglalkozik, de a kutatás-fejlesztés és a különböző szolgáltatások is egyre fontosabb szerepet töltenek be a társaság életében. Ezen szerteágazó tevékenység adatvédelmi szempontból is számos adatkezelést eredményez. A GDPR-ra való felkészülés során az volt a felismerésünk, hogy egy nagyvállalat adatvédelemének kialakítása sokkal szerteágazóbb és összetettebb tevékenyég, mint a klasszikus jogi munka. Ennek megfelelően már a kezdetektől folyamatokban és menedzsment rendszerben igyekeztünk gondolkodni, majd fokozatosan alakítottuk át a folyamatainkat olyan módon, hogy az a lehető legtöbb elemében digitalizált legyen. Továbbá számos ponton biztonsági kapukat („safeguard”) építettünk be, hogy ne csak az egyes kollégák lelkiismeretességén múljanak a beépített adatvédelem elvének megfelelő folyamatok kialakítása és a megfelelő dokumentáció. Az átdolgozott folyamat első építőköve egy adatvédelmi menedzsment szoftver bevezetése volt 2021. tavaszán, amely meglátásunk szerint a hazai gyakorlatban kiemelkedő megoldást jelent az adatvédelem nagyvállalati szinten történő koordinálásában. Ezt a szoftveres megoldást a társaságunkra adaptáltuk oly módon, hogy az idomuljon a vállalati folyamatokhoz és a nemzeti jogszabályok specifikumaihoz is (pl. ország specifikus NAIH “fekete-lista” az adatvédelmi hatásvizsgálatok elvégzése kapcsán, Infotv., Mt. speciális rendelkezései). Ebben a szoftverben van lehetőségük a munkatársaknak az egyes adatkezeléseket irányított, vállalatspecifikus kérdéseken keresztül felvenni és a jogász kollégákkal megvizsgálni, továbbá nyilvántartani. A kérdőívekhez van lehetőség akár nagyobb dokumentumokat is csatolni, így azok később is elérhetőek, visszakövethetőek konkrét adatkezelésenként. Az egyes adatkezelések vizsgálatához hasonlóan történik az érdekmérlegelési tesztek, valamint az adatvédelmi hatásvizsgálatok feltöltése, ellenőrzése. Az elkészült érdekmérlegelést, illetve hatásvizsgálatot a rendszer összeköti az adatkezelés felvételére szolgáló kérdőívvel és ezeket egymáshoz rendelve egy adatkezelés alatt tartja nyilván. 2023-ban egy olyan további riporting rendszert vezettünk be, mely az adatvédelmi menedzsment rendszerben feltöltött adatmennyiséget képes grafikusan és előre meghatározott szempontok szerint megjeleníteni egy erre dedikált szoftveren keresztül. Ennek a megoldásnak egyik előnye, hogy sokkal jobban áttekinthető, grafikus és a saját igényeinkre szabott riportokat tudunk előállítani (pl. egyes adatkezelések státusza, rizikók ledolgozása) a vállalat vezetői számára is. Fentieken túl nagy hangsúlyt fektettünk a munkatársak adatvédelmi tudatosságának növelésére. Ezt egyrészről a teljes egészében házon belül fejlesztett „web-based” trainingek, valamint az éves belső adatvédelmi auditok bevezetése jelentette. Igyekeztünk továbbá a munkatársak adatvédelmi munkáját minél aktívabban segíteni, ezért kialakításra került az adatvédelmi kapcsolattartói szerepkör is, aki mind a szakterület által végzett tevékenységeket, mind pedig az adatvédelem szabályait és vállalati folyamatait részletesen ismeri. A kapcsolattartók tevékenységét a vállalat adatvédelmi jogászai koordinálják, tevékenységüket rendszeres oktatásokkal és információs rendezvényekkel segítik. A klasszikus, reaktív jogi tanácsadás folyamatát kiváltva azt tűztük ki célul, hogy egy olyan adatvédelmi menedzsment rendszert hozzunk létre, ahol folyamatszerűen és hatékonyan biztosított valamennyi adatvédelemre vonatkozó szabály betartása, azzal, hogy az ügyfelekkel történő kapcsolattartást is gördülékenyebbé és időhatékonyabbá tettük digitális eszközök segítségével. Az ügyfelektől érkező kérdések száma is jelentősen csökkent azáltal, hogy a klasszikus jogi tanácsadást kiváltotta egy, a munkavállalók számára felhasználóbarátabb és adatvédelmi teendőket is egyértelműen ismertető folyamat.

 

2. jelige: Biobank

Pályázat címe: Élen a szakterületi jó gyakorlat kialakításában - a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat SCOPEDIS archivált mintagyűjtemény szervezeti és működési jellegű belső szabályozásának kialakítása

 

A Precursor Kft. az idei Jogászdíj felhívásra, Adatvédelem és compliance kategóriában, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat által üzemeltetett SCOPEDIS Archivált Gyűjtemény szervezeti és működési szabályainak innovatív kialakításához kötődő projektjével pályázott. A projektet 2023 első felében, a Társaság felkérésére végezte csapatunk három szakértője, Dr. Kollárné dr. Dombi Flóra, Dr. Kollár Gergő és Dr. Hohmann Balázs. Az érintett projektben a megbízás alapján segítettük a biobank indulási szakaszát, biztosítottuk a jogi megfelelőséghez szükséges információkat és létrehoztuk a biobank működésére vonatkozó belső szabályozást, szervezeti- és működési szabályok formájában, amellyel a Megbízó nemcsak a saját szűkebb szolgáltatási területükön, hanem a teljes iparági szakterület vonatkozásában irányt mutathatnak versenytársaiknak. A szakterületen mutatkozó versenyt ugyanis áttöri egy még fontosabb működési elv: a biobankok hazai és nemzetközi hálózatba szerveződnek, s részben orvostudományi, részben pedig menedzsment és jogi megfelelőség irányában folyamatosan segítik egymást a fejlődésben. A projekt eredményeként feltárásra került, hogy az európai és hazai jogszabályok speciális kollízióban állnak egymással, s amíg európai fogalomkészlet mellett biobanki tevékenységről beszélünk, addig azt a magyarországi jogi szabályozás archivált mintagyűjteményként kezeli, s hoz létre olyan speciális követelményeket, amelyek megnehezítik egy magyarországon honos jogalany számára, biobanki tevékenységének bekapcsolását az európai piacra. A követelményeknek megfelelve, egy olyan nemzetközi standardeknek is megfelelő összetett irányítási struktúrát hoztunk létre a projekt eredményeként, amelyben el lehet különíteni az üzemeltetést végző szervezet vezetését, a mintagyűjtemény vezetésétől és amely további, a biobank szempontjából kritikus jelentőségű testületeket szabályozott felállításán és működtetésén keresztül garantálja a magas színvonalú működést. Szakmai szempontból a projekt igazi súlyát a jogszabályi és soft law elvárások arányainak megfelelő kialakítása adta. A projekt eredményei nemcsak a Megbízó működésének magas színvonalát és versenyelőnyét garantálják, hanem az egészségügyi projektekkel foglalkozó jogász kollégák számára is újszerű, innovatív megoldásokat adhatnak. Megoldásunk ugyanis annak Megbízó döntéshozó szervei által történő elfogadását követően széleskörben és nyilvánosan elérhető lesz. A Precursor Kft. e projektjében is folytatta megkezdett tevékenységét, ami üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás a magán- és közszféra szereplői számára. Szolgáltatásaink kiemelt területei az adatvédelem, az információbiztonság és a közadatkezelés. Vállalkozásunkat az ügyfélközpontúság, tudományos igényességű szakértelem/szakképzettség jellemzi, ugyanakkor praktikus, gyakorlatban jól alkalmazható megoldásokat kínál. Stratégiai célkitűzéseink között szerepel a közjó szolgálata, általános figyelemfelkeltés és tudatosságnövelés, valamint az információvédelmi és adathasznosítási előírásoknak való megfelelés támogatása. Cégünk a mai gyorsan változó világ újabb és újabb kihívásaira hatékonyan reagálva, az innováció iránti befogadókészség meglétével, a modern eszközök használatát előtérbe helyezve működik, mindezt fontolva haladó és fenntartható szemlélettel megvalósítva. Szolgáltatásaink magas színvonalát ügyfeleinkre szabott ajánlatokkal, rendszerszemléletű, következetes és megbízható feladatellátással érjük el. Meggyőződésünk, hogy egy adatvédelmi és információbiztonság-irányítási rendszer felépítésével, továbbá az ezekhez kapcsolódó minőségirányítás, kockázatmenedzsment és szervezetfejlesztés lépéseinek megtételével minden szervezet képessé válik az alapvető emberi jogok és európai értékek érvényesítése mellett, az egyéb ágazati vagy szakmai szabálynak is megfelelni. Célunk pedig az, hogy mindezt – a mindnyájunkat érő sorozatos kihívásokat is figyelembevéve – hatékonyan, a versenyképességet és piaci pozíciót támogató módon tegyük meg.

 

3. jelige: Craft120

Pályázat címe: Védtelen zsákmány: Avagy a követeléskezelők hogyan hajtanak be a tételes adatvédelmi jogba ütközően ezer milliárd forintnyi adósságot a magyar lakosságon, a bíróságok törvényrontó asszisztenciájával

 

Ügyvédi pályámhoz és a szellemiségem formálásához nagyban hozzájárultak az egyetemi éveim alatt az ERASMUS által tett külföldi útjaim. Fél év Portugáliában és fél év Vietnámban töltött tanulmányi útjaim során számtalan behatás ért, amelyek megtanították azt az alapvető, de kissé megkopott egyetemes igazságot, hogy csak a jellem számít és nem a külcsíny. Nagyon sokféle emberrel találkoztam, ami érzékennyé tett arra, hogy segítsek a rászorulóknak. Az ügyvédi hivatás lényege pedig azt gondolom, hogy éppen ez, segíteni! Az irodában nem egyedül dolgozok, hanem édesapámmal, aki 32 éves tapasztalattal bír az ügyvédi pályán, és másik kollégámmal, akik szintén osztják, sőt alapvetésnek tartják az általam említett szellemiséget. A jelen pályázat alapját képező ügy pedig éppen erről szól, segíteni annak a sok százezer magyar adósnak, akiket jogellenesen ellehetetlenítettek. Vietnámban kiberbiztonságot tanultam, így okszerűnek következett, hogy a pályázat alapjául szolgáló jogi problémát adatvédelmi szempontból közelítettem meg. Összefoglalás: A pályázatban írt ügy arról szól, hogy az ügyvéd a banki adós-ügyfele érdekében – akinek a tartozását már engedményezte a bank - a korábban használt és bevett jogi eljárások helyett egy olyan, az ügyfél-adós részére sokkal költséghatékonyabb adatvédelmi jogszabály-együttes alapján talált jogi megoldást az ügyfél számára, amely adatvédelmi jogszabályok egyértelműen az érintettek (jelen esetben az adósok) érdekeinek védelmére irányulnak. Az ügy alapja az, hogy az engedményezés következtében a követeléskezelőnek az Infotv. 66. § (2) bekezdése szerint, az adatkezelés megkezdését, azaz az engedményezést követő 20 napos határidőn belül az Infotv. 65. § (1) bekezdése szerinti tartalommal az adatvédelmi bejelentést meg kell tennie, amennyiben ezt elmulasztja, úgy minden kétséget kizáróan AZ ENGEDMÉNYEZÉST KÖVETŐ 21. NAPTÓL KEZDŐDŐEN JOGELLENES, AZ INFOTV. RENDELKEZÉSEIBE ÜTKÖZŐ ADATKEZELÉST FOLYTAT. Jogellenes adatkezelés esetében alkalmazni kell az Infotv. 17. § (2) bekezdés a) pontját, amely szerint, ha az adatkezelés – a fentiek alapján – jogellenes, abban az esetben a személyes adatokat törölni kell. A személyes adatok törlésére irányuló kereset célja nem vitatottan az volt, hogy az adós ellen indított végrehajtási eljárást ellehetetlenítse, ugyanis nyilvánvaló, hogy a végrehajtási záradéknak kötelező tartalmi elemei az adós ügyfél személyes adatai, így a személyes adatok törlésével a végrehajtási záradék „kiüresedik”, tehát kikényszeríthetetlenné válik. Ezen stratégia helyességét ténylegesen a törlési keresetet jog- és Alaptörvényellenesen elutasító bíróságok is elismerték azzal, hogy megállapították, idézem: „A keresettel érintett személyes adatok (névadatok, születési adatok, személyi azonosító, lakóhely, zálogtárgy adatai) olyan adatok, amelyek értelemszerűen egy zálogszerződés tartalmi elemei, azok további kezelése pedig szükséges a követelés behajtásához, azok kezelése nélkül a zálogjogosult jogos érdeke, a biztosított követelés kötelezettjének teljesítése nem lenne kikényszeríthető. Ezen megállapítás akkor is igaz, ha az engedményezés folytán válik valaki a biztosított követelés jogosultjává.” Csakhogy a bíróságoknak a követeléskezelők behajtási érdekeire tekintettel nincs joguk elutasítani az érintett személyes adatai törlésére irányuló keresetét abban az esetben, amikor is a követeléskezelő teljesen nyilvánvalóan jogellenes adatkezelést folytat. Az ügy horderejét jól mutatja, hogy amennyiben a polgári bíróságok helyt adtak volna a személyes adatok törlése iránti kérelmünknek, akkor az az engedményezett követelésekre vonatkozóan minden olyan adós részére megalapozhatná az Infotv. 23. § (1) – (2) bekezdésére alapított kártérítés és sérelemdíj iránti igényt, akinek az adatkezelő jogellenesen használta a személyes adatait. Ez országosan ezermilliárd forintnyi jogellenesen behajtott állományt jelenthet. A pályázatban foglaltak a 2018. május 25. napja előtt történt engedményezések esetén.

 

4. jelige: Transfer Tool

Pályázat címe: Transfer Tool – a jog és technológia találkozása a gördülékeny és biztonságos adattovábbításért

 

Adatvédelmi csoportunk számos ügyfelet – legyen szó startupokról vagy multinacionális vállalatokról – segít kiberbiztonsági, adatvédelmi és megfelelőségi kérdésekben. Irodánk szektorspecifikus szakértelmével, globális lefedettségével és integrált szolgáltatási modelljével képesek vagyunk hazai és nemzetközi ügyekben egyaránt hatékonyan reagálni ügyfeleink igényeire. Munkánk során kiemelten fontosnak tartjuk a technológia által kínált lehetőségek kiaknázását annak érdekében, hogy még gyorsabb és kifinomultabb tanácsadást nyújthassunk a folyamatosan változó adatvédelmi szabályozási környezetben. Az Európai Unió Bírósága Schrems II. döntésének nyomán jelentős változások következtek be az adatvédelem világában - azoknak a vállalkozásoknak, amelyek Európából harmadik országba személyes adatokat továbbítanak egyedi adattovábbítási hatásvizsgálatot kell végezniük az adattovábbítás előtt. A Schrems II. követelményeinek való megfelelés komoly kihívást jelent még a legkifinomultabb eszközökkel és jelentős erőforrásokkal rendelkező társaságok számára is. A kihívásra reagálva adatvédelmi csoportunk létrehozott egy úttörőnek számító jogi-technológiai eszközt, a Transfer Tool-t, amely egyedülálló adattovábbítási értékelési módszertant biztosít a felhasználó számára. A módszertan kifejezetten arra szolgál, hogy segítsen a társaságoknak azonosítani és kezelni a személyes adatok harmadik országokba történő továbbításával kapcsolatos adatvédelmi kockázatokat. Rendkívül átfogó – globális hálózatunkra támaszkodva elkészített és naprakészen tartott – több mint 70 előre kitöltött országmodult, egy pontozási mátrixot és súlyozott értékelési kritériumokat tartalmaz a hatékony döntéshozatal elősegítése érdekében. Az eszköz folyamatos és kulcsfontosságú támogatást nyújt ügyfeleink számára, hiszen a globális adattovábbítás egyre inkább a mindennapi munkafolyamatok szerves részét képezi. A Transfer Tool-nak köszönhetően logikusan és következetesen lehet értékelni a harmadik országok jogszabályait és hatósági gyakorlatát, a meglévő garanciák szintjét, valamint a személyes adatok továbbítása során a hatóságok hozzáférése által okozott kár súlyosságát és valószínűségét. A felhasználóbarát felületnek és az innovatív funkcióknak köszönhetően a Transfer Tool rendkívül népszerű ügyfeleink körében, globális szinten többszáz szervezet használja aktívan, a budapesti adatvédelmi csoportunk is számos adattovábbítás tekintetében segített eligazodni magyar és külföldi ügyfeleknek az összetett szabályozási követelmények között a Transfer Tool segítségével.

 

5. jelige: Feketerigó

Pályázat címe: A jogos várakozás elve az elévülés szabályainak tükrében

 

Dr. Pauker Zoltán vagyok, Magyarország egyik vezető adótanácsadó cége, az Andersen Adótanácsadó Zrt. vezető menedzsere, a cég adóeljárási üzletágának vezetője. A pályázatban bemutatásra került esetben az Ügyfelet egy speciális adó-visszaigénylési eljárásban képviseltem, amelyben több tízmillió forint általános forgalmi adót kívántunk visszakérni az adóhatóságtól. Az eljárás maga több mint 1,5 évig tartott és ezalatt az idő alatt született három elsőfokú határozat, egy felügyeleti intézkedés és egy fellebbezési eljárásban hozott másodfokú határozat is. Maga az ügy a követelés elévülésének kérdése körül forgott és lényegében az egész eljárás során arra kérdésre kellett megtalálni a helyes választ, hogy amennyiben van egy olyan adóhatósági döntés, amelyben az adóhatóság arra az álláspontra helyezkedik, hogy az Európai Bíróság döntésének közététele kapcsán azon időpont mérvadó, amikor azt az Európai Bíróság közzétette a honlapján, majd egy későbbi döntésében már a megváltozott adóhatósági értelmezésre hivatkozással azt mondja, hogy azon időpont számít a döntés közzétételét illetően, amikor az Európai Bíróság ítéletének rendelkező része publikálva lett az Európai Unió hivatalos lapjában, akkor a két időpont közül melyiket kell figyelembe venni. Amennyiben az adóhatóság eredeti értelmezését fogadjuk el, úgy az Ügyfél jogosult a visszatérítésre, amennyiben azonban a második értelmezést tesszük magunkévá, akkor az adó visszaigényléséhez való jog elévültnek tekinthető. A jogorvoslati eljárásban – talán elsőre furcsának tűnő módon – nem volt vitatott, hogy a kérdéses bírósági döntés közzétételének a dátuma azon időpont, amikor annak rendelkező része az Európai Unió hivatalos lapjában publikálva lett és így az adó-visszaigényléshez való jog elévült. Ugyanakkor a kérelemben a jogos várakozás elvére hivatkozva bemutatásra került, hogy az adóhatóságnak már van egy olyan véglegessé vált és utólag sem módosított határozata, amelyben konkrétan leírta, hogy az Európai Bíróság döntésének közététele kapcsán azon időpont mérvadó, amikor azt az Európai Bíróság közzétette a honlapján. Márpedig, ha egyszer már leírta az adóhatóság egy döntésében, hogy mit gondol a kérdés kapcsán, akkor utólag ugyanazon tényállás vonatkozásában már nem hozhat az eredeti döntésével ellentétes határozatot. Az elévülés tehát végsősoron figyelmen kívül hagyható. A feletess adóhatóság a jogos várakozás elvére történő hivatkozást teljes mértékben elfogadta és utasította az elsőfokú adóhatóságot a visszatartott általános forgalmi adó kiutalására.

 

6. jelige: Egy adózási aknamező 

 Pályázat címe: Adózási aknamezőn végigmenve az átalakulások új dimenziójába jutottunk

 
Irodánk 2022. első felében egy rendkívüli és példa nélküli folyamatot valósított meg, kivételes adózási, számviteli és társasági jogi kihívásokat teljesítve. Egy cégcsoport struktúrájának az átalakítását és egyszerűsítését kellett egy lépésben, idő és költséghatékonyan megvalósítanunk azzal a feltétellel, hogy a tulajdonosoknak további saját vagy külső tőkét ne kelljen bevonniuk. Idő- és költséghatékonyság érdekében az egyébként több lépésből álló folyamatot egy lépésben valósítottuk meg, oly módon, hogy az egymás felett elhelyezkedő holdingtársaságok egyidőben és egy egymással párhuzamosan szétváltak és ugyanabban a lépésben a szétvált társaságok beolvadtak három, alattuk elhelyezkedő operatív cégbe. Ezáltal három beolvadást és két szétválást valósítottunk meg egy lépésben, teljesen egyedülálló módon. Az ügylet precíz tervezési, kockázatelemzési és megvalósítási munkát igényelt. Az adó és számviteli buktatókkal teli eljárás során figyelnünk kellett a párhuzamosan lefolytatott társasági jogi eljárások hibátlan megvalósítására is. A kártyavárként felépülő adó- és társasági jogi lépések bármelyikének elhibázása a teljes struktúra összeomlásához vezetett volna. A struktúra megvalósítása során valóságos adózási aknamezőn lépdeltünk. Minden lépésnél meg kellett győződnünk arról, hogy az adott lépés valamennyi részt vevő társaság tekintetében adósemleges. Ráadásul számos olyan számviteli és mérlegtisztítási igény merült fel, amelyek adómentes kezelése komoly kihívást és nagyon precíz tervezést igényelt. Kiemelt figyelmet kellett fordítanunk a tőkehelyzet és a csoporton belül kötelezettségek adómentes rendezésére, az ügyletsorozat adósemlegesen megvalósítására, az ingatlanok illetékmentes átruházására, az eszközök adómentes értékelésére. A strukturálási folyamatot végül sikerült az eltervezetettek szerint adóhatékonyan, számvitelileg megfelelően, külső tőke bevonása nélkül egy társasági jogi lépésben megvalósítanunk és ezzel az ügyfelünknek jelentős költséget és időt takarítottunk meg.

 

7. jelige: Elhivatottan a sikerért

Pályázat címe: Az eljárási jog kulcsfontosságú szerepe az adójogi gyakorlatban: sikeres védelem és jogbiztonság

 

Szakmai tevékenységem során 16 évig dolgoztam adójogászként az adóhatóság (APEH, NAV) különböző szerveinél és szakmai területein. Hosszabb időt az általános forgalmi adó ellenőrzési területen töltöttem el főtanácsosként, majd a Nemzeti Nyomozóirodánál felderítő adónyomozóként folytattam pályafutásomat. 15 éve adójogász specialista ügyvédként folytatom pályafutásom. Szakmai múltamnak köszönhetően nem csupán az adójogszabályokról, de az adóhatósági jogalkalmazásról is átfogó ismeretekkel rendelkezem.Szakmai tevékenységem során jogi tanácsadást nyújtok ügyfeleimnek adóügyekben, és képviselem őket az állami (NAV) és önkormányzati adóhatóságok előtt az egész ország területén. Emellett védőként is fellépek a NAV bűnügyi szakterületén indított nyomozásokban és a bírósági eljárások során. Az elmúlt, több, mint 30 év során különböző számos olyan ügyben jártam el, ahol az adózó terhére vagy kiemelkedően magas adókülönbözetet (adóhiányt) állapított meg az adóhatóság vagy ahol a bírósági gyakorlat alakulásához sikeres képviselettel én magam is hozzájárulhattam. Az adóügyekben történő eljárásaimat folyamatos szakmai érdeklődés követte már az adóhatóság kötelékében történő munkavégzésem, később ügyvédi tevékenységem során is. Az adójogászként innovatív megközelítést alkalmazok, és az Európai Bíróság irányadó gyakorlatát is figyelembe véve új nézőpontokat hoztam létre bizonyos anyagi és eljárási kérdésekben. Publikációim tanúskodnak erről, és rendszeresen részt veszek adójogi konferenciákon, mint szervező és előadó. Az adójog területén megjelent publikációim és az általam elért eredmények elismeréseként számos díjat és elismerést kaptam. 2016-ban a Haszon Magazin az 100 legjobb magyar ügyvéd közé választott adójogi szakjogászként. A Wolters Kluwer Hungary Kft. által alapított Jogászdíj pályázatán 2020-2021-ben az év jogásza/csapata adójogi kategóriában 2 pályaművel is short list-re kerültem . Az általam képviselt ügyben az ügyfél egy önkormányzattal folytatott eljárásban vitatta a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség jogalapját. Az adózó azzal érvelt, hogy az önkormányzat területén nem rendelkezett fiókteleppel, és ezért nem áll fenn az adófizetési kötelezettsége. Az ügyfél számos bizonyítékot terjesztett elő az állításának alátámasztására, azonban nem adta át az adóhatóságnak azokat az iratokat, amelyeket a helyi iparűzési adó alapjának megállapítása szempontjából nem tartott relevánsnak. Az ügyben összesen tizenkét bírósági felülvizsgálatra és egy másodfokú adóhatóság általi megsemmisítő és új eljárásra utasító határozat meghozatalára került sor. Az ügyben meghozott 13 elsőfokú határozattal szembeni jogorvoslat során a másodfokú adóhatóság megsemmisítő határozatán túl 11 esetben a bíróság is helyt adott a keresetünknek és megsemmisítette az adóhatósági határozatokat. Az adóügyek összetettek és gyakran bonyolultak, és az eljárásjogi rendelkezések megértése és alkalmazása kulcsfontosságú a sikeres jogi képviselethez. Az eset rávilágít arra, hogy az adózók számára a jogorvoslat során a procedurális hibák és az eljárási jogszabályok megsértése is jelentős szerepet játszhat az eredményesség szempontjából. Az ügyben elért sikerek jogbiztonságot és hivatkozási alapot teremtenek a hasonló adóügyekben érintett adózók számára. Az eljárásjogi rendelkezések minden adózó esetében fontosak, mivel az anyagi jogszabályok érvényesülését csak a törvényes eljárások keretei között megállapított tényállások biztosíthatják. Az eset arra is rámutat, hogy a bíróságok az adózói jogok érvényesülését szem előtt tartva döntenek a ténybeli és jogi érvelés alapján az adóhatósági döntések felülvizsgálatakor. Büszke vagyok arra, hogy az ügyben az eljárásjogi jogsértések felszínre hozásához és az eljárásjogi szabályok jogértelmezéséhez adójogi szakértelmemmel hozzá tudtam járulni és tudásomat, valamint tapasztalatom hatékonyan felhasználni az ügyfél védelmében.

 

8. jelige: Lúdas Matyi

Pályázat címe: Egy adóügy kanyargós útja – utasok: adózó, adóhatóság, tagállami bíróság, Alkotmánybíróság és EUB 

 

A Pályázó az egyik legnagyobb független ügyvédi irodája, hazai és nemzetközi tranzakciós, kereskedelmi, peres, pénzügyi, banki és társasági ügyekkel, energiajoggal, versenyjoggal, adó- és értékpapírjoggal foglalkozik. Kizárólagos magyar tagja a Lex Mundinak, a világ független ügyvédi irodáit tömörítő vezető egyesületének. A Pályázó a Jogászdíjra benyújtott pályázatához egy adóperes eljárást választott, melyben az adómegállapításhoz való jog elévülésével kapcsolatosan ért el a Szegedi Törvényszék előtti eljárásokban sikereket. Az elévülési kifogás, különösen a sikeres elévülési kifogás adóügyekben ritka, ehhez képest üdítő fejleményt jelent egy Szegedi Törvényszék előtti adóügycsoport, melyben a Pályázó csapata nem engedte el az elévülési kifogását – és a Szegedi Törvényszék ugyan osztani látszott ezen kifogás helytállóságát, megerősítésként az Alkotmánybírósághoz, illetve az Európai Bírósághoz fordult. Az Alkotmánybíróság egyetértett a Pályázó által indítványozott és a Szegedi Törvényszék által foganatosított kezdeményezéssel: megállapította, hogy az új Art. 271.§ (1) bekezdésének „és a megismételt” szövegrésze alaptörvény-ellenes, ezért megsemmisítette. Az ügyekbeli egyik pertaktikai lépés az volt, hogy egyes adóévek tekintetében a régi Art. szerinti elévülési idő meghosszabbodása nem vonatkozott a felperes ügyére, hiszen a meghosszabbodást törvénybe iktató szabályt a jogalkotó úgy léptette hatályba (2012. január 1.), hogy azt csak a módosítás hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni, viszont a felperes utólagos ellenőrzése még 2012. január 1-jét megelőzően indult. Erre reagált az Alkotmánybíróság és megállapította, hogy az Art. 271.§ (1) bekezdésének azon fordulata, mely a megismételt eljárásokban is alkalmazni rendeli az új Art.-t hátrányt okozó visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütközik, ezért azt megsemmisítette. A másik pertaktikai lépés az volt, amely további innovatív lépést jelentett, hogy a Szegedi Törvényszék irodánk indítványának is helyt adott, mely szerint az Európai Bíróságnál kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást a régi Art. 164.§ (5) bekezdésével kapcsolatosan. Az eljárásban arra várjuk a választ, hogy összeegyeztethető-e azon magyar szabályozás és annak gyakorlata az uniós elvekkel, mely szerint az adóhatóság adómegállapításhoz való jogának az elévülése a megismételt adóhatósági eljárások számától függetlenül valamennyi bírósági felülvizsgálat tartama alatt nyugszik és a nyugvások időtartama több bírósági felülvizsgálati eljárás esetében időbeli korlátozás nélkül összeadódik akkor is, ha a korábbi bírósági döntés következtében megismételt eljárásban hozott adóhatósági határozattal kapcsolatban a bíróság azt állapította meg, hogy az adóhatóság a korábbi bírósági döntésben foglalt iránymutatásnak nem tett eleget, azaz az újabb bírósági eljárásra az adóhatóság önhibájából került sor. S ezen megkeresés talán már nem csak az egyedi ügy tekintetében bírhat jelentőséggel: a bírói gyakorlatban számos adóhatósági döntést helyezett hatályon kívül/semmisített meg eljáró bíróság – meghatározva minden esetben a megismétlendő eljárásokban figyelembe veendő szempontokat. Ha ezek számosságát nézzük, akkor a fenti szabályozás és annak gyakorlat tekintetében mindenképpen releváns, hogy hogyan értelmezzük a nyugvás összeadhatóságának kérdését. Összegzésként elmondható, hogy az Alkotmánybíróság közbenjárásával a Pályázó elérte egy adóeljárási részletszabály megsemmisítését és ezzel érdemben változtatta meg az eljárás kereteit. Továbbá, ha és amennyiben az Európai Bíróság osztaná a felperesi érvelést magáévá tevő Szegedi Törvényszék álláspontját az elévülés nyugvásainak összeadhatóságáról, akkor az alapjaiban változtatná meg nemcsak az adóhatóság gyakorlatát, de magát az adójogi elévülés intézményét - akár európai szinten.

 

9. jelige: Transzkontinentális Tax-affér

Pályázat címe: Egy nemzetközi adóügy tanulságai

 

Hogyan lesz egy nemzetközi cégalapításból adózási rémálom? Hogyan vetkőznek ki a világ egyik vezető demokráciájának tartott országának hatóságai a bőrükből és hogyan akarnak őrjöngve bosszút állni állampolgáraikon azért, mert a saját országuk helyett Magyarországon merészeltek vállalkozni és magyarokat alkalmazni a dolgozni már nem is akaró saját állampolgáraik helyett? Hatósági túlkapások, súlyos ügyészi visszaélések, mohó adóhivatalok, gyáva hivatalnokok, hamis tanúk és közel egy évtizednyi harc és küzdelem jellemzi azt a nemzetközi adóügyet, amelyben a Pályázó munkatársainak közreműködésével a vesztes helyzetből nyertes ügy válik. Kilátástalanság, remény, küzdelem, emberi tragédiák, kudarcok és sikerek, úttörő szakmai húzások és a végén egy család elveszett becsületének visszaállítása. Filmbe illő történet valódi szereplőkkel, ahol a forgatókönyvet az élet írta, erről szól a Transzkontinentális Tax Affér a Pályázó előadásában.

 

10. jelige: EU_USA_AI_Data_and_Compliance

Pályázat címe: A jogász-programozó kooperációt elősegítő USA-EU Adatvédelmi és MI Megfelelőségi Keretrendszerünk kialakulásának bemutatása az Amerikai Veteránügyi Minisztériumnál végzett projektünkön keresztül

 

Csapatunk kéttagú, mindketten jogászok vagyunk. Szabadúszóként mesterséges intelligencia és adattudományi szoftverek fejlesztésével foglalkozunk. Projektünk, melyet az Amerikai Egyesült Államok Veteránügyi Minisztériumánál végeztünk, különleges kihívás elé állított minket. Nem csak szoftvert kellett fejlesztenünk, hanem a hozzá kapcsolódó jogi támogatás is feladatunk volt, különös tekintettel az MI modelljeink jogi megfelelőségének részletes bizonyítására. Ráadásul olyan jogi környezetben kellett dolgoznunk, ahol a szabályok menet közben is formálódtak. Külön nehezítette a helyzetet, hogy egyetlen nemzetközi, azaz USA-n kívüli szereplőként kerültünk a projektbe. A projekt sikeresen zárult; a kormányzatnak fejlesztett prototípuson túl a munka során szerzett tapasztalatot és a jogi támogatási folyamatot egy saját, önálló szoftverré alakítottuk. Szoftverünk 4 fő pillérből áll. Ellenőrző listák (1) segítségével könnyen ellenőrizhető egy MI modell jogszabályi megfelelősége. Ez kifejezetten a jogászi munkát könnyíti meg, mert tételesen tartalmazza a jogilag releváns problémákat. A listák fix és a szoftverfejlesztéstől függő elemeket is tartalmaznak, illetve egyedi igények szerint alakíthatók. A kódmagyarázó nagy nyelvi MI modell (2) angol és magyar nyelven elkészített kódmagyarázata segíti a jogászt abban, hogy fejlesztői közreműködés és kódolási tudás nélkül is megértse a programkódot. A modul tételesen képes beazonosítani a kódban a jogi relevanciával bíró részeket. A kódmegjegyzés készítő és kezelő modul (3) segítségével a jogászok és a programozók a programkódban tudnak egymással kommunikálni. A programozó látja, hogy az adott funkciónak vagy műveletnek milyen jogszabályi rendelkezésnek kell megfelelnie. A jogász pedig látja, hogy mely jogszabályi szakaszhoz nincs még hozzákapcsolt kódrészlet. Az MI alapú jelentéskészítő modul (4) a kód és az ellenőrző listák alapján elkészíti a megfelelési jelentést vagy jegyzőkönyvet, amely közvetlenül is használható hatósági vagy bírósági eljárásban. A megoldás keretében több jogi problémát is meg kellett oldanunk. Először is tételesen be kellett tudni azonosítani a programkódban azokat a helyeket, ahol az adat felhasználása vagy átalakítása történik. Emellett meg kellett tudni mondani, az MI modellek pontosan milyen adatokat használnak fel, azokhoz milyen átalakításra van szükség a betáplálás előtt, illetve milyen kimeneti adatokat készülnek el. Azt is szükséges volt igazolni, hogy ezek a rendszerek nem sértik a felhasználók jogait, illetve a kijöveti adatok alapján készült döntések senkire nézve sem okoznak joghátrányt. Vizsgálni kell azt a kérdést is, hogy az MI alapú modellekről tett nyilatkozatok és állítások miként igazolhatók és bizonyíthatók. Erre jelenleg nincs kidolgozott eljárásrend. Olyan megoldást kerestünk, amely a jogászi és programozói igényeket egyszerre elégíti ki. Ezért a fejlesztés minden egyes lépéséhez hozzárendeltük azt a jogszabályi rendelkezést vagy előírást, amely alapján az adott kódrészlet készült, vagy megváltoztatásra került. Mivel minden érdemi kódsorhoz virtuálisan hozzákapcsoltuk a jogszabályi előírásokat, így nem csak a végeredmény tekintetében lehet látni a jogi megfelelést, hanem egészen a fejlesztés kezdetétől. A program képes a kódot és az adatáramlást diagramokban ábrázolni a könnyebb érthetőség érdekében. Ez új lehetőséget ad bírósági, hatósági vagy szakértői szinten annak megvizsgálására, hol történt a hiba, ki hibázott, illetve hogyan lehet a hasonló eseteket a jövőben elkerülni. A projekt jogi megoldása során kialakított és szoftveresített eljárás alkalmazása az MI-t magukban foglaló szoftveres fejlesztések felgyorsulását eredményezi és a végeredmény jogi megfelelőségét növeli. A közreműködő jogászcsapatnak az automatizálás révén több probléma vizsgálatára és megoldására jut ideje. A fejlesztések jogi értelemben robosztusabbá is válnak, hiszen minden részlet rögzítésre kerül, így a változó jogi környezethez is könnyen igazítható a megoldás.

 

11. jelige: Legal Magic Book

Pályázat címe: A Legal Magic Book: a jogtanácsosok digitális jogi szolgáltatásait összefogó intranetes portál és digitális megoldásainak bemutatása

 

A cég jogi igazgatóságán 2022. jan. 1. napja óta működik kis működésfejlesztéséért felelős innovációs csapatunk. Megalakulásunkkor azt a feladatot kaptuk, hogy digitalizáljuk (update) és továbbfejlesszük (upgrade) a jogtanácsosi munkafolyamatokat és képezzük a jogi csapat tagjait (upskill), hogy könnyebben és hatékonyabban szolgálhassák ki a belső ügyfeleink igényeit (a belső ügyfeleink a cégcsoport munkavállalói, akiknek jogászként segítséget nyújtunk). Az önkéntes belső pályázat alapján alakult öt fős csapat igen sokszínű: egy jogi asszisztens és négy jogász, két nő és három férfi, az igazgatóság minden szakterületéről egy-egy fő. Minden csapattag más tudást és tapasztalatot hozott munkánkba. A felhasználói ismereteken túli informatikai előképzettséggel csak ketten rendelkeznek, a csapat működésének ezért elengedhetetlen része a folyamatos informatikai önképzés. A különleges összetételű és rendkívül lelkes csapatunk a megalakulása óta több mint húsz sikeres innovációs projektet valósított meg, amelyek közül a legnagyobbat – és a csapat számára legkedvesebbet – mutattuk be pályázatunkban: ez a Legal Magic Book. A Legal Magic Book egy intranetes ügyfélportál, amelyen keresztül belső ügyfeleik részére elérhetők a jogászok digitális szolgáltatásai, pl.: tájékoztatók, iratminták, önkiszolgáló felületek, jogi nyilvántartások és más jogi munkaeszközök (pl.: jogtár). A tartalmak között jogi chatbot segít navigálni az oldalra látogatóknak. A 2022. november 4-ike óta elindult portálunkat már közel 30.000 alkalommal kereste fel több mint 1.000 egyedi felhasználó. Bevezetése óta mindennapjaink szerves részévé vált. Működésfejlesztési projektjeinken túl egyéb izgalmas feladatokat is kap a csapatunk, amelyet örömmel osztunk meg a szélesebb szakmai közönséggel. A csapatunk felel többek között a Green Legal Hub elnevezésű kezdeményezés keretében olyan környezettudatos programok szervezéséért, amelyeken a jogi csapat tagjai a mindennapi munkából kiszakadva közelebb kerülhetnek a természethez és a természetvédelemhez. Az egyik legkedvesebb ilyen programunk 2023 tavaszán került megrendezésre, amikor a Budapest környéki erdők egyik túraútvonalának jelzéseit újítottuk fel a Naplás Természetjáró, Természetvédő, Kulturális és Szabadidősport Egyesület szakembereinek segítségével. A már lekopott túraútvonal jelzések újrafestésével a jogi csapat tagjai szó szerint segítettek helyes úton járni a túrázóknak. Minden kedves kollégát bátorítunk arra, hogy szervezzen vagy vegyen részt hasonló jelzésfestő túrán, ha tartalmas természetközeli élményre és kellemes közösségi programra vágyik.

 

12. jelige: 100% online

Pályázat címe: Automatizálj, digitalizálj és mérd az eredményeket! 

 

Miért ne lehetne az ügyvédi munka szolgáltatás? Ingatlan adásvétel, öröklés, vállalkozás alapítása, cégmódosítás: szinte biztos, hogy életünk során legalább egyszer szükségünk lesz egy ügyvédre, aki ezekben az ügyekben szakértőként segít és támogat minket. De koránt sem mindegy, hogy az ügyfélnek a személyes ügye kapcsán milyen ügyfélélményben van része. Az ügyvédi iroda azt vallja, hogy az csakis akkor lehet teljes, ha már a potenciális ügyfeleknek is segítő kezet nyújtanak, mégpedig úgy, ahogy az ügyfél számára a legkényelmesebb. Hogy miért? Mert a jogi szolgáltatás során épp úgy jogos elvárás a professzionális ügyfélkiszolgálás, mint az élet bármely más területén. Ezekre alapozva újította meg 2023-ban az ügyvédi iroda a teljes ügyfélkommunikációját és ügykezelését, ahol a hangsúlyt a rugalmas, online is elérhető, az ügyfél igényeihez minél inkább igazodó ügyfélkiszolgálásra helyezték. A fejlesztés keretében olyan újításokat vezettek be, amelyek digitális szakértői megoldásként segíti a magánszemélyek és a jogi személyek ügyvéddel való kapcsolattartását is. Többek között teljes körűen megújították az ügyvédi iroda weboldalát, amely már nem pusztán egy kapcsolati oldal, hanem edukációs céllal számos jogi kérdésben nyújt segítséget az állampolgároknak, méghozzá ingyenesen. Közérthető nyelvezettel ad választ a leggyakoribb kérdésekre, illetve aktívan kommunikálnak a social média platformokon keresztül is. Az edukációs céllal készülő anyagaikat tematizálták is. A „#jogfehérenfeketén” rovatban jogértelmezéssel kapcsolatos népszerű témákat dolgoznak fel röviden és tömören. A „#forrójog” rovatban olyan sajtóhíreket, új vagy változó jogszabályokat kommentálnak közérthető stílusban. A weboldalba integrálták a három legkeresettebb jogi szolgáltatásukat úgy, hogy azok interaktív módon segítsék az ügyfeleiket. Ez a három szolgáltatás az Ingatlanműhely, a Cégszerviz és Jogszerviz. Mindhárom szolgáltatás digitális felületét úgy alkották meg, hogy az lépésről lépésre vezesse az ügyfelet a jogi problémájával kapcsolatban. Ezt a felületet az ügyfél ügyvédi díjkalkulátorként is használhatja. Az ügyfél-elégedettségi felméréseik (NPS) tanúsága szerint az ügyfelek nagyra értékelik az „aha élményt”. Amikor valami olyan pluszt kapnak, amire nem is számítottak. De hogyan lehet „aha élményt” nyújtani az online térben? Az ügyvédi iroda a digitális felületen lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelek elküldjenek az ügyükkel kapcsolatban egy konkrét kérdést, amit ingyenesen, 24 órán belül megválaszolnak nekik. Ez a szolgáltatásunk akkor is ingyenes, ha végül nem az irodát választják, hiszen egy ilyen apró gesztus olyan pozitív ügyfélélményt nyújt, ami később újra hozzájuk terelheti az érdeklődőt. És persze így erősítik az ügyvédségbe vetett társadalmi bizalmat is, amely a szakma egészére nézve pozitívan hat. Szintén újszerű a magyar piacon, hogy az ügyfelek számára akár 100%-os online ügyintézést biztosítanak. Az adategyeztetéshez az ügyfél által preferált platformot használják, ami lehet akár Viber vagy WhatsApp is, ami bár meglepőnek tűnhet, de ügyféloldalról nagyon is valid igény, hiszen sokan ezeket a kommunikációs csatornákat használják a mindennapi életük során, ezt ismerik, ez jelent számukra biztonságos terepet. A digitalizálásnak és kommunikációs csatornák kiterjesztésének köszönhetően az ügyvédi iroda ma már nem csupán Budapesten, hanem az ország bármely pontjáról képes fogadni és menedzselni ügyvédi megbízásokat. És végül, de nem utolsósorban az ügyfelek számára elérhető digitális felületet összekapcsolták az iroda ügyviteli rendszerével is. A workflow része, hogy az ügyvédi ajánlat automatizált módon áll elő az ügyfél által megadott adatok (tényvázlat) és a háttérrendszereikben futó költségkalkuláció kombinációjaként. Minden ügyfél személyes támogatást kap, ha pedig szükséges, szóban segítik őket az ügyük megoldásában.

 

13. jelige: accelerators

Pályázat címe: Az okiratszerkesztés forradalma: technológiából versenyelőny

 

Két budapesti ügyvédi iroda együttműködésével létrehoztunk egy hatékony dokumentum- és szerződés-automatizálási folyamatot, aminek eredményét már külső ügyfelek számára is értékesíteni tudtunk. A dokumentum-automatizálásirendszer használatával növeltük az irodák hatékonyságát, és a projekt keretében létrehozott termékeket azóta elégedetten használják ügyvédek, ügyvédjelöltek, és az irodák ügyfelei is. Az irodák mintegy 3 évvel ezelőtt kezdtek el foglalkozni a legal tech, különösen az automatizált okiratszerkesztés gondolatával. A Legito nevű no-code automatizációs platformját választották a projekt végrehajtásához, mely felhőalapú és a jogi munkafolyamatok széles skáláját fedi le az okiratszerkesztéstől az elektronikus aláírásig. A platformon létrehozott, vizuális elemekből felépített kérdőívek válaszai alapján akár negyedannyi idő alatt készülhetnek el egyes szerződések, dokumentumok. Míg a fejlesztés első szakaszába a cégdokumentumok és egyszerűbb szerződések kerültek bevonásra, addig az irodák munkatársai jelenleg tranzakciós szerződések (üzletrész-adásvételi szerződés, szindikátusi szerződés, stb.) automatizálásán dolgoznak. A platform lehetőséget biztosít külső alkalmazások integrálására, valamint külső fejlesztők bevonásával bővítményeket is fejlesztettünk hozzá. Az egyik bővítmény lehetővé teszi a platform és egy hazai online cégadatbázis összekapcsolását, így gyorsabbá és biztonságosabbá válik a cégadatok rögzítése. Más fejlesztett bővítménnyel, például számokkal megadott pénzösszegeket betűvel írt formába alakíthatunk át automatikusan. Automatizálási megoldásunkat emellett elérhetővé tettük ügyfeleink számára is, és egy szórakoztatóipari cég a megoldásunknak köszönhetően tudta egyszerűsíteni HR folyamatait, az automatizált munkaszerződéseknek és mellékleteiknek köszönhetően. A felhasználók visszajelzési alapján, elmondható projektről, hogy a dokumentumok éles bevezetése után jelentősen csökkent az idő, melyet a felhasználók szerződések létrehozására fordítottak, növelte az irodák versenyképességét, növelte az irodai kollegák elköteleződését és – nem utolsó sorban – szabadidejüket is.

 

14. jelige: Ha bírád a vádlód, akkor isten legyen a védőd

Pályázat címe: Digitális szkepticizmus avagy nagy nyilvánosság szerepe az online elkövetett rágalmazás és becsületsértés gyakorlati megítélése során

 

Fontos megvizsgálni, hogy valójában mik is azok a digitális bizonyítékok, amelyek alapján egy adott ügyben adott bíróság döntést tud hozni a Facebookon rágalmazó, gyalázkodó, harmadik féltől származó megjegyzésekkel kapcsolatban, hiszen ameddig nem vagyunk tisztában ezeknek a pontos fogalmával, nem is alkothatunk róluk véleményt, és nem is hozhatunk meg ez alapján ítéletet. Azonban már a vizsgálat elején szeretném pontosítani, hogy általános igazság nincs, ezért általánosan igaz válasz nem adható a kérdésre. Egy nagyon nehéz és szerteágazó kérdéskörről beszélünk. A közösségi oldalak alapelvei előírják a működési szabályaikat, de nem határozzák meg pontosan azok tartalmát. Ezeket minden esetben önállóan kell vizsgálni, és fontos a sértett (sértetettek) szerepe és a bennünk kiváltott hatás. A rágalmazás, a becsületsértés és a gyűlöletbeszéd az egyik legelterjedtebb bűncselekménytípus a közösségi oldalakon, éppen ezért számos problémát fog felvetni a jövőben. Különbséget kell tenni a nagy nyilvánosság megítélése szempontjából azon esetek között, amely álláspontom szerint a sérelemdíj összegére és a nagy nyilvánosság megítélésére lehetnek kihatással. A legenyhébb megítélés alá az esik, amikor a másik személyt az elkövető a saját közösségi oldalán minősíti, név szerint említi meg egy bejegyzésben. Például: „Híres Tamás énekes fiatalon drogfüggő volt”. Ebben az esetben a nagy nyilvánosság szerepe függ attól, hogy az elkövető hány ismerőssel rendelkezik az adott közösségi platformon. Illetve azt is vizsgálni kell, hogy az elkövető közösségi oldala „privát”-e, tehát kizárólag az őt ismerők láthatják-e, vagy „nyilvános”, amikor bárki ismeretlenül is meg tudja nézni a posztjait. Ebben az esetben lehetőség van tovább osztani az adott bejegyzést és sokkal nagyobb számú felhasználóhoz tud eljutni az adott információ. A második szintre tartozik, amikor az elkövető a sértettet külön úgy jelöli meg, hogy arról a sértett értesítést kap és más személyek is megtalálják az adott posztot, akik a sértett nevére keresnek. Például: „@Híres Tamás énekes fiatalon drogfüggő volt” ebben az esetben @ megjelölés megjelenik a sértett közösségi oldalán és közvetlenül elérhető számára a poszt. Itt a sértett eldöntheti, hogy ezt jóvá hagyja-e és megjelenik a saját oldalán is (nyilván nem teszi ezt meg), de ettől függetlenül, aki az adott személyre keres, megtalálja a posztot. Itt már érezhetően nagyobb szerepet kap a nyilvánosság és több felhasználóhoz tud eljutni az adott információ. A következő szint, amikor egy felkapott újság, tv vagy bármilyen közösségi média oldalán, avagy esetleg egy másik közszereplő oldalán követik el a jogsértést, és ott említik név szerint sértettet. Ebben az esetben a közösségi oldal teljes követőtáborához eljut az adott információ és nyilvános oldal lévén szabadon tovább lehet azt osztani. Ebben az esetben valósul meg a legnagyobb mértékben a nyilvánosság, hiszen innentől kezdve az adott információ „szabad úton jár” és a közösségi oldalon szinte korlátlan számú személyhez el tud jutni, bárki számára lementhetővé és tovább posztolhatóvá válik. Egy különös esetről is beszélnünk kell, amikor közvetlenül a másik fél oldalán valósul meg a bűncselekmény. Például az elkövető a másik fél oldalán az alábbi megjegyzést teszi: „Híres Tamás, te fiatalon drogfüggő voltál”. esetben az adott személy ismerőseinek a számát és az oldalának a nyilvánosságát kell figyelembe venni. Ha magánszemélyről beszélünk, az okozott sérelem mértéke az ismerősök számától függ. Amennyiben viszont ismert személyről van szó, akkor a követők számától. Utóbbi esetben álláspontom szerint elengedhetetlen vizsgálni a bűncselekménnyel megvalósuló egyéb okozott vagyoni hátrányokat is. A nagy nyilvánosság álláspontom szerint a közösségi oldalon való posztolással minden esetben megvalósul, annak mértékét azonban minden esetben vizsgálni kell. Nagyon fontos vizsgálni a poszt, komment közösségi oldalon töltött idejét, amely kihet a sérelemdíj összegére is.

 

15. jelige: Alikornis

Pályázat címe: Elektronikus ingatlan adásvétel (egyéb ingatlant érintő jognyilatkozat) az E-ING előtt

 

1976-ban születtem Pécsett, ott is végeztem a jogi egyetemet, 2002-ben szereztem diplomát. Már az egyetemen is hallgattam jogi informatikát - és ennek részeként tanultam az elektronikus aláírásokról -, illetve (ugyan nem elektronikus aláírásokról, de) ezen tárgyban készítettem diplomamunkámat (megtalálható itt: https://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/kosa_mobil_szd2001(jf).pdf). 2006-ban sikeres szakvizsgát tettem és 2007 óta saját ügyvédi irodámat vezetem. Elektronikus aláírást 2008 - azaz a kötelező elektronikus cégeljárás bevezetése - óta használok, bár bevallom: a többi ügyvéd kollégához hasonlóan 2020-ig csak \"betanított munkásként\". Akkor a pandémia és az új polgári perrendtartási törvény alkalmazása új kihívásokat és jogalkalmazási kérdéseket vetettek fel, melynek eredményeképp beleástam magam az eIDAS Rendelet és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseibe - jogalkalmazói gyakorlati szemszögből. Ennek eredményeképp született meg (először a DocuSign agresszív marketing-stratégiájára válaszul a \"Miért nem jó a DocuSign?\" című jegyzetem, majd ezt átdolgozva) az \"Elektronikus Dokumentumok\" című jegyzetem (elérhető itt: https://melasz.hu/dr-kosa-ferenc-elektronikus-dokumentumok-es-okiratok/). Ezzel egyidejűleg - illetve azóta is - figyelemfelhívó bejegyzéseket teszek közzé az interneten az elektronikus okiratok és eljárások alkalmazására, valamint a várhatóan 2024. február 01-el hatályba lépő új (elektronikus) ingatlan-nyilvántartási törvényre. 2021. őszén elértem, hogy a földhivatalok már most kötelesek befogadni elektronikus okiratokat (https://jogaszvilag.hu/szakma/mar-most-is-mukodik-elektronikus-okiratok-alapjan-jar-el-a-foldhivatal/) 2021 májusa óta vagyok a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület (MELASZ, https://melasz.hu/) tagja, 2022. május 19. óta az Egyesület elnöke, 2022 februárja óta a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ingatlan-nyilvántartás (E-ING) bevezetéséért felelős munkacsoportjának, valamint az elektronikus okiratokról és kézbesítésről szóló törvény (E-OKIRAT) tervezetének megalkotásáért felelős munkabizottság tagja, illetve dr. Havasi Dezső elnök úr megtisztelő felkérésének eleget téve a MÜK Informatikai Tanácsadó Bizottságának tagja. 2022 februárja óta a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán megbízott egyetemi oktatóként tartok kurzust \"Elektronikus okiratok a gyakorlatban\" címmel nappali tagozatos joghallgatók részére. A jogi egyetem elvégzése során mindvégig az a cél vezérelt, hogy a jövőben tudásomat és képességeimet ügyvédi kamarai tagként, egyéni ügyvédi, vagy ügyvédi irodai státuszban ügyvédként hasznosíthassam. Az etika, a hivatástudat, és a jogszabályok betartásának valamint a szakmai nyitottság elve figyelembevételével folytatott ügyvédi tevékenységem során olyan praxist alakítottam ki és folytatok, amelynek révén tudásommal, a rendelkezésemre álló valamennyi jogszerű eszközzel segíteni tudom ügyfeleimet, és egyben öregbíteni tudom az ügyvédi hivatás hírnevét.

 

16. jelige: Ügyvédi podcast

Pályázat címe: Ügyvédmarketing podcast - C

 

Az Ügyvédmarketing podcast ahogy a neve is mutatja, elsősorban ügyvédeknek, másodsorban joghallgatóknak és ügyvédjelölteknek készülő podcast műsor, mely célja a különböző kommunikációs, marketing és pr megoldások közelebb hozása az ügyvédekhez. A podcast 2021 őszén indul és jelenleg 16 adásnál tart. Ezek során megszólalttaunk számos ügyvédet, az Ügyvédi Kamara vezetőit, akik a szabályozási kérdésekben segítettek, vagy akár külső szakértőt is, aki például a branding szerepét és alapjait magyarázta el. A podcast célja a pr és más kommunikációs eszközök tudatos használatának bemutatása az ügyvédi, jogászi közösség számára, valódi példákon keresztül. Vendégeink vagy gyakorló ügyvédek, akik saját tapasztalataikat osztják meg, vagy egy-egy terület szakértői, akik segítenek eligazodni a honlapok, a közösségi média vagy éppen a keresőoptimalizálás világában. Elsősorban a pr eszköztárát igyekszünk bemutatni, hangsúlyt fektetünk a személyes márkaépítés, a branding és a pozícionálás alapjainak magyarázatára. A podcast célja elsősorban az edukáció, mivel sem a jogi oktatás, sem a későbbi ügyvédi képzések során nem találkoznak az ügyvédkedés üzleti és kommunikációs oldalával. A podcastra éppen ezért egy edukációs csatornaként tekintünk, mely segít megérteni a konzervatív beállítottságú ügyvédi társadalommal a pr, a marketing és a kommunikáció szükségességét. A célcsoport az ügyvédi, ügyvédjelölti és joghallgatói kör - azoknak, akik még csak gondolkoznak saját kommunikációs tevékenység beindításán, vagy akik már elindultak egy úton, de nem jöttek az elvárt eredmények. A fiatal joghallgatók és jogászok az egyetemi évek alatt nem találkoznak pr és marketing oktatással, ezért ők speciális célcsoport, akiket már a korai éveikben igyekszünk megismertetni a pr eszköztárával. De mi is az az ügyvédmarketing és miért kell egy podcast? Az ügyvédi marketing olyan tevékenységek és stratégiák összessége, amelyek segítenek az ügyvédeknek és jogi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak ügyfeleket szerezni, megtartani és üzleti hírnevüket építeni. Az ügyvédi marketing célja, hogy az ügyvédi irodák és ügyvédek bemutassák szakértelmüket és szolgáltatásaikat, és elérjék a potenciális ügyfeleket. Magyarországon jelenleg közel 1000 podcast érhető el – mikor elkezdtük a saját adásunkat, ügyvédeknek szóló podcast nem állt rendelkezésre (egy időben indultunk az Ügyvédpodcast műsorral, mely inkább jogi témákról szól az ügyvédek részére). Ügyvédi irodai podcast is 2-3 érhető csak el, mely rendszeresen publikál adásokat. Ebből a szempontból újdonságnak számít a mi podcastunk. Egy olyan formátum, mely könnyen és gyorsan befogadhatóvá tesz az ügyvédektől távol álló témákat, mint a marketing vagy a branding. De szinte mindig egy ügyvéd a saját példáján keresztül világítja meg a kérdést, így hozza közelebb a többi ügyvédhez is a kommunikációs fogalmakat.
 


17. jelige: Transparency

Pályázat címe: Whisly visszaélés bejelentési rendszer

 

2023. május 25. napján került kihirdetésre a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, mellyel egyben a 2019/1937. számú európai uniós irányelv is átültetésre került a magyar jogrendszerbe. A törvény alapján legkésőbb 2025. január 1. napjáig három lépcsőben minden 50-nél több főt foglalkoztató szervezetnek és 10.000 főnél több lakosú önkormányzatnak ki kell a belső visszaélés bejelentési rendszerét alakítania. A Whisly egy online, böngészőből elérhető visszaélés bejelentési rendszer, melyet a jogszabályoknak történő megfelelés megkönnyítése érdekében azzal a céllal fejlesztettünk, hogy egy olyan platformot kínáljunk, amely valóban támogatja az érintett szervezetek munkáját a bejelentések fogadása, kivizsgálása és nyilvántartása körében. Az arra jogosultak a tesreszabható bejelentő kérdéssorok segítségével egyszerűen és teljes körben tudják a bejelentéseiket megtenni. A rendszer eközben biztosítja a bejelentő személyazonosságának védelmét és az ügyek GDPR megfelelő kezelését. A szervezetek által használt admin felület kialakítása során az volt az elsődleges célunk, hogy olyan funkciókat kínáljunk, melyek azon túl, hogy technikailag biztosítják a bejelentések jogszerű fogadását, az ügyintézők munkáját is segítik a mindennapokban. A bejelentések kivizsgálását egyszerűsíti az ügyenként elérhető feladatkezelő, az iratminta automatizáció, valamint a fejlett jogosultságkezelési rendszer. A Whislyben a visszaélés bejelentések mellett bármilyen egyéb témában is fogadhatók bejelentések, így a fogyasztóvédelmi panaszok vagy a Pmt. szerinti bejelentések is becsatornázhatók és egy felületen kezelhetők.

 

18. jelige: Pumika

Pályázat címe: JUSTITIA HÁROM SERPENYŐJE - avagy emberi érdekek az állatvédelemben

 
Mit tehetünk akkor, ha 7 kölyökkutyát megkínoznak, és haza szeretnék őket vinni, jogszerűen örökbefogadni? Jogesetünk arról szól, mi a teendő ilyenkor, hogyan lehetünk örökbefogadók és egyben perbeli bevavatkozók. Hogyan köthetünk egyezséget az állatkínzóval, hogy az ne akarja visszaszerezni őket.

 

19. jelige: Greenish

Pályázat címe: Miből lesz a Zöld Ingatlan? avagy a fenntartható fejlődés ösztönzése az ingatlaniparban zöld-kötvény befektetések révén

 

Ügyfelünk, az OTP Bank Nyrt., kiemelkedő szerepet játszott a Biggeorge Property Zrt. zöldkötvény kibocsátásában, mint szervező (arranger) és befektető. A Biggeorge Property Zrt. Magyarország egyik vezető, vertikálisan integrált ingatlanvállalata, mely számos területen tevékenykedik, mint az ingatlanfejlesztés, üzemeltetés, értékesítés és pénzügyi szolgáltatások. Az MNB Növekedési Kötvényprogramja keretében történt a zöldkötvények kibocsátása, melyre rendkívül nagy érdeklődés mutatkozott mind az intézményi, mind különösen a magánbefektetők részéről. A magánbefektetők túljegyzéssel vásárolták meg a jegyzett részt, meghaladva a meghirdetett összeget. Ennek eredményeként a magyar gazdaságba került a Biggeorge Property Zrt. által kibocsátott, 7 milliárd forint névértékű, 10 éves futamidejű zöldkötvények, melyek átlagosan 5,01% hozamot nyújtanak. A Biggeorge Property Zrt. zöld kötvény keretrendszere vonatkozik a kibocsátott kötvényekre, és a befolyt összegből elsősorban olyan lakóingatlan fejlesztési projekteket és logisztikai projekteket finanszíroznak, melyek megfelelnek mind a Biggeorge és az Európai Unió zöld célkitűzéseinek (ESG 1 és 9-es számú KPI). A Scope Ratings végzett hitelminősítést a Biggeorge Property Zrt.-re és a kötvényekre, amelyek B+ besorolást kaptak. Ez a zöldkötvénykibocsátás jelentős mérföldkő volt a Biggeorge Property Zrt. számára, hiszen lehetővé tette számukra, hogy további tőkepiaci eszközökkel bővítsék finanszírozási lehetőségeiket, kiegészítve a Biggeorge Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapokat. Az ügy zászlóshajóként szolgált a teljes magyar gazdaság számára is, hiszen elindította azt a trendet, ami elvezetett a mai napra már oda minket, hogy Magyarország a Green Finance-ben élen tud járni a régióban. Egy 7md Ft-nyi értékű zöldkötvény által generált tőke lehetővé tette a Biggeorge számára, hogy reálgazdaságot befolyásoló mértékben beruházzanak fenntartható infrastruktúra projektekbe. Az ügy jelentősen hozzájárult a magyar gazdaság környezeti fenntarthatóságához, csökkentve ezzel az ország környezeti terhelését és támogatva az alacsony szénlábnyomú gazdasági modell kialakítását. A kibocsátás új lehetőségeket teremtett az ingatlanszektorban és a kapcsolódó iparágakban, pozitív hatást gyakorolt a munkahelyteremtésre és a gazdasági aktivitás növekedésére, és Magyarország finanszírozási K+F szektorába is pozitív hatást hozott. A zöldkötvényekkel történő befektetések hozzájárultak a kockázatcsökkentéshez és a gazdasági stabilitáshoz. Az éghajlatváltozás, ami az ingatlanpiacot is érinti és a környezeti kockázatok kezelése kiemelt fontosságú a vállalatok és a gazdaság szempontjából. A zöldkötvényekkel finanszírozott projektek és beruházások segítenek diverzifikálni a gazdasági tevékenységet, csökkentik a függőséget a hagyományos, környezetkárosító ágazatoktól, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez. Munkánk során alaposan átvizsgáltuk és optimalizáltuk a projekt dokumentációját, különös figyelmet fordítva a teljes, komplex szerződési struktúrára, ideértve az árjegyzői megállapodást és az aukciós szerződést, valamint a kötvények feltételeire és tájékoztatójára. Emellett hatékony segítséget nyújtottunk ügyfelünknek a szerződési tárgyalások során, hogy a legjobb eredményeket érjük el. Célunk nem csupán az optimális feltételek és keretrendszer biztosítása volt, hanem ügyfelünk igényeinek és céljainak teljes körű megvalósítása, miközben sikeresen megtartottuk az egyensúlyt és átláthatóságot. Végcélunk az volt ebben az ügyben, hogy elősegítsük a Biggeorge sikeres pozícionálását és megerősítését Magyarország ingatlanpiacának vezető erejeként. Ezen túlmenően, arra törekedtünk, hogy Magyarországot a zöldebb és fenntarthatóbb finanszírozás felé elmozdítsuk, hozzájárulva a globális fenntarthatósági célok megvalósításához.

 

20. jelige: Plágiumbotrány

Pályázat címe: Szerzői jogsértés a zeneiparban

 

A Pályázó éveken át képviselte Henri Bratter Izraelben élő zeneszerzőt a magyar bíróságok előtt, akinek egy, 1981-ben írt dalát – szinte teljes egyezőség mellett – vette át engedély nélkül Balázs Klári 1984-ben. Henri Bratter 1981-ben írta az „izraeli Madonnaként” elhíresült, Ofra Hazának a Tfila című dalt. A dalt új dalszöveggel, 1984-ben Balázs Klári a magyar könnyűzenei iparon belül a mulatós műfajban Találd ki gyorsan a gondolatom címmel jelentette meg. Különösebb zenei szakértelem nélkül is egyértelmű a két dal közötti hasonlóság azzal, hogy Balázs Klári verziója némileg felgyorsította a dalt, a dalszöveg lecserélésével pedig az izraeli fohászból egy magyar mulatós sláger alakult. Jogi szempontból a probléma ott kezdődik, hogy a dal felhasználáshoz és átdolgozásához Balázs Klári 1984-ben nem (és azt követően sem) kért semmilyen engedélyt a dalt szerző Henri Bratter-től, ebből kifolyólag Henri Bratter évekig nem részesült abban a jogdíjban, ami – jogszerű felhasználás esetén – ugyanakkor megillette volna. Olyannyira, hogy Balázs Klári 1984-ben a jogdíjakat kezelő Artisjus elődjénél saját magát vette nyilvántartásba dalszerzőként, azaz közel 40 éven át Balázs Klári kapott minden jogdíjat a dal után. Henri Bratter – amint a jogsértésről tudomást szerzett – az izraeli jogdíjkezelő szervezet (ACUM) bevonásával irodánkkal vette fel a kapcsolatot a képviselete ellátására és irodánk képviselte mindvégig a zeneszerzőt Balázs Klárival szemben. Sajnos a peren kívüli tárgyalások nem vezettek eredményre, így végül polgári pert kellett kezdeményezni Balázs Klárival szemben és a bírósággal megállapíttatani a szerzői jogsértés tényét. A perben Balázs Klári (korábbi állításaival szemben) már elismerte a plágiumot, így a peres eljárás lényegében arról szólt, hogy mennyi kompenzáció illeti meg Henri Brattert. A bírói gyakorlat alapján a zeneszerzők ilyenkor részben nemvagyoni, míg másik részben vagyoni kompenzációban részesülhetnek. Ez előbbit úgy is mondhatjuk, mint egyfajta \""fájdalomdíj\"", ami önmagában a jogsértés miatt jár, míg az utóbbi egy konkrétan kalkulálható vagyoni veszteség kompenzációja; ebben az esetben mindaz a jogdíj, amitől Henri Bratter évtizedeken át elesett. A per legnagyobb kihívása ezért annak kiderítése és kiszámolása volt, hogy 1984-től kezdődően pontosan mennyi jogdíjat is vett fel Balázs Klári a Találd ki gyorsan a gondolatom című dal után és ebből mennyi illeti meg Henri Brattert. Mindezek miatt többször is megkeresésre került az Artisjus, akiknél csak szórványosan voltak adatok, főleg az Artisjus felállása előtti időszakról. A rendszerváltás előtti időszakról ezért semmit sem derült ki, de azt követően sem volt sokkal pontosabb a nyilvántartás. Az Artisjus többszöri intézményi-szerkezeti átalakításra, papír alapú nyilvántartás elektronikus nyilvántartássá alakítására, illetve az iratok korlátozott megőrzési kötelezettségére hivatkozva csak az utóbbi pár évben kifizetett jogdíjakról tudott információt adni. Az ügyvédi hivatás szempontjából talán az a legbosszantóbb, amikor a bizonyítékok beszerzésén múlik egy-egy per kimenetele. A bíróság végeredményben Henri Bratter javára döntött, bár a kompenzáció kapcsán részben elfogadta Balázs Klári elévülésre vonatkozó hivatkozását és a kompenzációt összegében lecsökkentette. Az eset számos tanulságot hordoz és eközben széleskörű nyilvánosságot is látott, ahol kommentek ezrei öntötték el a közösségi médiát: van, aki szerint 40 évvel ezelőtti eseményeket már nem is érdemes bolygatni, van, aki pedig épp emiatt haragudott meg Balázs Klárira. Az eset megítélése azért is nehéz, mert az énekesnő a 80-as években a \""plagizált\"" slágerrel futott be, tehát hírnevének elérésében alapos szerepet játszott egy másik zeneszerző jogellenesen felhasznált dala. Ezt ugyanakkor semmilyen jogi eljárás sem tudja reparálni.

 

21. jelige: Innovatív tőkeemelés

Pályázat címe: Az év tőkeemelése a Budapesti Értéktőzsdén: Többlépcsős zártkörű tőkeemelések során kibocsátott részvények tőzsdei bevezetésének innovatív megoldásai

 
A Pályázó 2003-ban alakult, névadó alapítója Kertész József Tamás ügyvéd. A Pályázó fő profiljává a fúziókkal és vállalatfelvásárlásokkal, finanszírozási, tőkepiaci és ingatlan ügyletekkel összefüggésben nyújtott teljeskörű jogi tanácsadás és képviselet vált, melyet a megalakulása óta egyre bővülő ügyfélkör javára nyújtja. A Pályázó legnagyobb erőssége a nyilvánosan működő részvénytársaságok tőkepiaci műveleteinek jogi támogatása, amely magában foglalja a részvények nyilvános forgalomba hozatalához szükséges tájékoztató és hirdetmény elkészítését, valamint a részvények tőzsdei bevezetéséhez, a zártkörű és nyilvános értékpapír kibocsátásokhoz, névérték felosztáshoz kapcsolódó jogi feladatokat, valamint ügyfélállomány-átruházás és egyéb tőkepiaci üzleti tranzakciók lebonyolítását, továbbá azok átalakulásának, egyesülésének, szétválásának végrehajtását is. A pályázatban bemutatott ügyben a Pályázó a mindösszesen 133 milliárd forintértékben többkörben végrehajtott Tőkeemelések során kibocsátásra került részvények zártkörű forgalomba hozatala során működött közre. A megvalósult Tőkeemelések során kibocsátásra kerülő részvények BÉT által üzemeltett szabályozott piac Prémium kategóriájába történő bevezetéshez a Tpt. 21. § szerinti és a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott kibocsátási tájékoztató („Tájékoztató”) közzététele volt szükséges a Prospektus Rendelet 3. cikk (3) bekezdése és 20. cikk (1) bekezdése alapján, amely eljárás mind tőkepiaci, mind cégjogi, mind polgári jogi, szempontból igen komplex, a hazai tőzsde történetében példanélküli volt ezidáig. A Pályázó tanácsadói feladatai közé tartozott a tőkeemelések és ahhoz kapcsolódó egyes akvizíciók végrehajtása, a Tájékoztató elkészítése továbbá a Magyar Nemzeti Bank mint felügyelet előtt folyó hatósági eljárások teljeskörű lebonyolítása, valamint a részvények szabályozott piacra való bevezetése. A jogi tanácsadás során az ügyfél mellett mind a Magyar Nemzeti Bankkal, mind Budapesti Értéktőzsde in-house és külsős jogi tanácsadóival, mind a KELER Zrt. szakértőivel folyamatosan együttműködtünk, ennek eredményeképpen pedig sikerült egy olyan folyamatrendszert kidolgozni, amely a hasonló ügyekben széles körben alkalmazható lesz más nyilvánosan működő társaságo(ka)t érintő tájékoztató elkészítése során. Az ügy jogi menedzselésének köszönhetően az ütemterv megalkotása, a Tájékoztató létrejötte, a proforma leíró jelleggének speciális kidolgozása, a felügyeleti jóváhagyás, továbbá a cégjogi eljárás zökkenőmentesen került lebonyolításra, amelyek eljárási lépések külön-külön és együttesen is a Tájékoztató elkészítésének és felügyeleti jóváhagyásának feltételei voltak. Jól mutatja a dr. Kertész József Tamás által irányított tőkepiaci csapat piaci megbecsültségét, hogy a Pályázóra esett az ügyfél választása egy ilyen kiemelkedő jelentőségű és összetett ügyben. A szűkebb értelemben vett szakmai-piaci szempontokon túl fontosnak tartjuk kiemelni, hogy tanácsadói munkánkkal hozzájárulhattunk a tőkepiaci jog egy újabb szegmensét érintő részletszabályainak kidolgozásához. Büszkék vagyunk arra, hogy innovatív, a jogászi munkán túlmutató közreműködésünkkel egyfelől hozzásegíthettük ügyfelünket ahhoz, hogy Magyarország eddigi egyik legnagyobb zártkörű tőkeemelése sikertörténetként záródhatott, másfelől a Felügyelettel, a Budapesti Értéktőzsdével, valamint a KELER Zrt.-vel közösen kimunkált folyamat alapján más tőkepiaci társaságok is sikerre vihetnek hasonló típusú és léptékű tranzakciókat. A Pályázó csapatának tagjai: - dr. Kertész József Tamás projekt – irodavezető ügyvéd - dr. Baranyai László – szenior ügyvéd - dr. Gordán Gábor – szenior ügyvéd - dr. Tóbis Fanni - ügyvédjelölt.

 

22. jelige: Egy ez esetben több, mit három

Pályázat címe: Az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank egyesülése, az MBH Bank létrejötte

 

Dr. Tisza-Papp Ákos vagyok az MBH Bank Nyrt. jogi ügyvezető igazgatója, ahol a Jogi területet vezetem. Korábban több neves magyar hitelintézet jogi területén voltam jogi előadó, jogtanácsos és jogi vezető, több magyarországi és külföldi pénzügyi intézményben töltöttem be vezető testületi pozíciót. Szakterületem a bankjog, a társasági jog és a tőkepiaci jog. A pályázat tárgya: • az MKB Bank Nyrt. és a Budapest Bank Zrt. 2022. március 31. napján, a Budapest Bank Zrt. MKB Bank Nyrt.-be történt beolvadásával megvalósult egyesülése, amelyet követően az egyesült bank ideiglenesen MBK Bank Nyrt. néven folytatta működését, valamint • az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. 2023. április 30. napján, a Takarékbank Zrt. MKB Bank Nyrt.-be történt beolvadásával megvalósult egyesülése, amelyet követően az egyesült bank MBH Bank Nyrt. néven folytatja működését A két egyesülés végrehajtása – már csak a három bank piaci súlyánál és tevékenységi körei összetettségénél fogva is – számos, a magyar pénzügyi piacon korábban ilyen nagyságrendben nem jelentkező komplex jogi feladat párhuzamos és összehangolt kezelését igényelte. Az egyesüléssel érintett jogi feladatok köre messze meghaladta a klasszikus értelemben vett társasági, pénzügyi, felügyeleti és engedélyezési, valamint munkajogi jogszabályok által meghatározott feladatokat, mivel a három bank kiterjedt működési köre és az esetenként rájuk vonatkozó speciális jogszabályok olyan helyzetek jogi kezelését is szükségessé tette, amely a magyar piacon unikális. Az egyesülés lebonyolítása érdekében létrehozott projekt minden egyes feladatának végrehajtása során biztosított volt úgy a teljes egyesülési folyamat magasszintű céljait szem előtt tartó, mint az egyes feladatok részleteire kiterjedő jogi kontroll. A három bank egyesülésének lebonyolítása a bankok ügyfeleinek és korábbi jogelődjeiknek számosságára tekintettel különleges és kiemelt szintű fogyasztó- és ügyfélvédelmi megoldásokat, compliance, titok- valamint adatvédelmi eljárások és megoldások kialakítását tette szükségessé. Ezeknek csak egyes elemeit mutatja be a pályázat, tekintettel ezen feladatok és helyzetek számosságára. Tekintettel arra, hogy a Magyar Bankholding Zrt. részvényesei által meghatározott egyesülési folyamat az elfogadott ütemtervnek megfelelően a bankok belső és külsős szakértőkből álló jogi csapata általi támogatással és jogi kontrollja mellett határidőben megtörtént, a Magyar Bankholding Zrt. banki leányvállalatai, az MKB Bank Nyrt., a Budapest Bank Zrt. és a Takarékbank Zrt. egyesülése mint a magyar pénzügyi közvetítő rendszer történetében egyedülálló és a benne érintett bankok piaci helyzete alapján is kiemelt jelentőséggel bíró, innovatív megoldásokat igénylő, az ügyfélközpontúság szemléletét a legmagasabb szinten figyelembe vevő példa értékű projektnek tekinthető. Az egyesülési folyamat több, mint kettőmillió ügyfelet, többezer szállító partnert, több, mint tízezer munkavállalót érintett. Az egyesülés következtében az MBH Bank és a jogelőd társaságok jogi területe több ezer szerződést, szabályozó dokumentumot és társasági dokumentumot véleményezett, készített, a teljes folyamatban több, mint hatezer munkatárs cégjegyzési jogának cégbírósági bejegyzésére került sor, több ezer eljárásjogi jogutódlás és biztosítéki jogviszonyban bekövetkező jogutódlás került bejelentésre. Munkatársaink és a külső jogi tanácsadóink több ezer jogvéleményt adtak ki az egyesülési folyamat során, az egyesülés különböző aspektusai érintették a magyar mellett, az amerikai, az angol, a német, a svájci, az osztrák, a cseh, a környező országok joga alatt kötött szerződéseket és folyó eljárásokat.

 

23. jelige: Kolibri

Pályázat címe: Egy egészségügyi üzletág átruházásának kihívásai és szépségei

 

A Törös Ügyvédi Iroda 2004. évi alapítása óta eltelt időben a felhalmozott szakmai, emberi és adminisztratív tapasztalat által egyre inkább kikristályosodott az a hitvallás és munkamódszer, amely jelenleg 12 fős, női munkatársakból álló irodánkat fémjelzi. Irodánk a napi szintű jogi kérdések megválaszolásától a hosszútávú, komplexebb együttműködést igénylő projektek megoldásáig és levezetéséig megbízható és naprakész segítséget nyújt ügyfelei számára. Hiszünk benne, hogy mind a vállalati kultúrában, mind az ügyvédi tevékenységben szükség van az alapvető értékek megőrzése mellett egy teljesen új szemléletmód kialakítására, amely az átláthatóság, a felelős és etikus működés, a tudatosság és a preventív hozzáállást tekinti alapértéknek. Ezen elvek megszilárdítása érdekében irodánk egyre nagyobb edukációs szerepet vállal magára mind szakmán belül, mind társadalmi szinten. Irodavezetőnk a Bridge Budapest Vállalható Üzleti Kultúráért nagykövete, valamint a Bankárképző Mentorprogramjában vesz részt mentorként. Napjainkban nagyobb hangsúlyt kell kapjon az összefogás, a szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás. Irodánk számos jótékonysági eseményt és szervezetet támogat, irodavezetőnk két alapítvány kuratóriumi tagja (Esztergomi Speciális Gyermekotthon mellett működő Vadvirágok Alapítványnak, Romaster Alapítványnak), melynek eredményeként Irodánk a Magyar Ügyvédi Kamarától elnyerte „Az év pro bono ügyvédi irodája 2022” címet. Hitvallásunk szerint ugyanakkor hosszútávon és tartósan akkor tudunk valódi segítséget nyújtani, ha nem csupán kész megoldásokat, de megfelelő eszközöket, a másként gondolkodás lehetőségét és a mindennapi életben is alkalmazható tudást adunk minél szélesebb kör kezébe, ezáltal a magabiztosság érzését erősítve a jelen és jövő generációiban. Ügyfélkapcsolatainkban célunk tényleges stratégiai partnerré válni, valamint a preventív hozzáállást életünk és munkánk alapkövévé tenni... mert a jó szerződés békében biztonságot ad, háborúban pedig páncélként véd. A pályázati anyagban leírt jogeset jól példázza a fenti elveket. A kormányzat gyermekvállalás növelésére irányuló intézkedéseinek részeként teljes ágazati felvásárlást hajtott végre a magán egészségügyi szolgáltatók IVF tevékenysége vonatkozásában. Ennek keretében egy nemzetközileg is elismert IVF magánegészségügyi szolgáltató bízta meg irodánkat üzletrész adásvételi szerződésének megkötése során a jogi képviselet ellátásával. A kihívás igen összetettnek bizonyult, a változó jogszabályi környezet, a feladat jogi komplexitása, illetve a különös hangsúlyt érdemlő emberi tényező, az egészségügyi szolgáltató iránti bizalom fenntartása is kiemelt figyelmet igényelt a folyamatban. A magas szintű szakmai precizitás mellett nagy jelentőséggel bírtak az innovatív módon alkalmazott mediációs technikák, amelyek nélkül a projektet nem lehetett volna sikerre vinni. A mediáció nem klasszikus értelemben vett ügyvédi tevékenység, azonban beigazolódott, hogy az érzelmileg erősen érintett páciensek, a nagy szakmai tudással rendelkező orvosok és más foglalkoztatottak bizalmának, biztonságérzetének fenntartásához elengedhetetlenül szükséges. Kiemelt érzékenységgel kellett működőképes megoldásokat találnunk, hiszen az empátia hiánya akár a jogügylet eredményességét is veszélyeztethette. A folyamat során megerősödött bennünk, hogy az alternatív technikáknak igenis van létjogosultsága szakmánkban, sőt, elengedhetetlenül szükséges ezen módszerek ismertségének és térnyerésének javítása. Egyedülálló informatikai rendszerünknek köszönhetően teljes mértékben elektronizáltuk és digitalizáltuk működésünket, mellyel minimálisra csökkentettük irodánk papírfelhasználását, ami egyrészt a fenntarthatóság és a környezettudatos működés, másrészt az igen hatékony és gyors adatszolgáltatás szempontjából különleges. Büszkén mondhatjuk, hogy a Törös Ügyvédi Iroda olyan valódi támogató közösség, amelynek tagjai számíthatnak egymásra, és ez az az érték az ügyfelek számára is érzékelhető.

 

24. jelige: Kúria

Pályázat címe: Győzelem a Kúria előtt – avagy közreműködés a versenyjogi mögöttes felelősség új szabályrendszerének bírósági lefektetésében

 

A Pályázó az egyik vezető ügyvédi iroda Közép- és Kelet-Európában, mely a gazdasági élet minden területén nyújt jogi tanácsot. Proaktív, innovatív és megbízóink üzleti érdekeit mindenkor szem előtt tartó jogi megoldások, ezek a Pályázó filozófiájának alapjai. Minőség, rugalmasság, innováció és praktikus problémamegoldás az összetett gazdasági jogi megbízásokban, ez az elképzelés vezet minket a megbízástól egészen azok sikeres lezárásáig. Magyarországi irodánk 2008-ban alakult, amikor egy tapasztalt jogi szakemberekből álló csapat, amelyet jelenleg Hetényi Kinga vezet, csatlakozott a  nemzetközi hálózatához. Irodánk jelentős tapasztalatokkal bír elsősorban külföldi befektetők, nagyvállalatok és bankok képviseletében. Szolgáltatásainkat magyar nyelven kívül angolul és németül nyújtjuk. A Pályázó versenyjogi csoportja a gazdaság szinte összes iparágából képvisel ügyfeleket fúziós, kartell- és állami támogatásokkal kapcsolatos ügyekben. Jelentős tapasztalattal rendelkezünk antitröszt (versenykorlátozó megállapodás és erőfölénnyel való visszaélés) ügyekben és más, nem konkrét versenyhatósági eljárásokhoz kapcsolódó versenyjogi tanácsadásban (compliance/megfelelőségi tréningek és tanácsadás, együttműködési megállapodások, forgalmazási szerződések). Egy társulási döntéssel kapcsolatos bírósági felülvizsgálati eljárásban ügyfelünket, mint a társulás tagvállalkozását, a Gazdasági Versenyhivatallal szemben képviseltük, annak érdekében, hogy az ügyfelünkre mögöttesen kiszabott jelentős mértékű bírság elengedésében részesüljön (amellett, hogy a jogsértés elkövetése is megdöntésre kerüljön). Az elsőfokú eljárásban sikerrel értük el a mögöttes felelősség mértékének előzetes megosztásával kapcsolatos GVH döntés hatályon kívül helyezését, és a további sikeres eljárás érdekében out of the box megközelítéssel képviseltük ügyfelünket. Ennek keretében innovatív, precedens nélküli jogi érveléssel mutattuk be a bíróságnak, hogy a GVH által vizsgált újszerű magatartások nem minősíthetők mechanikusan cél szerinti jogsértésnek, a GVH ne csak jelen ügyre nézve, hanem általában is el legyen tiltva attól, hogy a mögöttes felelősség mértékének meghatározásával a mögöttes felelős vállalkozásokra is kvázi bírságot szabjon ki, valamint, hogy társulási döntés esetén a sikertelen engedékenységi kérelmezőket előnyben részesítse. A Kúria helyt adott érveinknek, így a GVH által felépített logikai érvelés és jövőben követni tervezett gyakorlat megdőlt, melynek hatása jelentősen túlmutat a jelen ügyön. A Pályázó csapata az ügy során nemcsak kiemelkedő és haladó szellemiségű képviseleti tevékenységet valósított meg, de egyben a versenyjog elkövetkező időkben történő hatósági értelmezését is fontos garanciális keretek közé szorította, mellyel ügyfelünkön túl minden jelenleg és jövőben eljárás alá vont vállalkozás érdekeit szolgálja.

 

25. jelige: Volt egyszer egy termelőszövetkezet

Pályázat címe: Iránymutatás egy bonyolult tulajdonosi szerkezet felszámolásához

 

A Pályázó jogelődjét jelenlegi partnerei az egyik globális tanácsadó cég jogi osztályából alakították ki 1996-ban. Az iroda 1996 és 2006 között nemzetközi tanácsadó cégek és ügyvédi irodák magyarországi partnerirodája volt. A praxishoz 2014-ben csatlakozott egy másik, széles körben elismert és sokéves tapasztalattal rendelkező, a banki- és finanszírozási területre specializálódott ügyvédi iroda. Jelenleg több, mint 30 jogász áll ügyfeleink rendelkezésére. 2019. január 1-je óta irodánk együttműködési kapcsolatban állt az Andersen Globallal, 2020. január 1-je óta pedig az Andersen Global tagja. A pályázat anyagát képező projektünk Megbízójának célja az általa felvásárolni szándékozott társaság tulajdonosi struktúrájának átalakítása, amely egy összetett tulajdonosi struktúrával rendelkező, korábbi termelőszövetkezetből átalakult részvénytársaság részvényeinek megvásárlására irányult. Ügyvédi irodánk készítette az ehhez szükséges jogi dokumentumokat és nyilatkozatokat, beleértve a jogi átvilágítás jelentést, a részvény átruházási szerződéseket, azok esetleges módosításait, valamint az átruházáshoz kapcsolódó vevői és eladói nyilatkozatokat. A projekt különlegessége a szerteágazó tulajdonosi hálóból fakadóan az volt, hogy közel 55 különböző eladóval került megkötésre a részvény átruházási szerződés. A magas számú eladóra tekintettel az aláíráshoz kapcsolódó feladatok és tevékenységek párhuzamosan, „futószalag”-szerűen zajlottak. Az ügyvédi irodánk által kialakított eljárásrend mintaként szolgálhat minden jogi feladat megoldása előtt álló hivatásgyakorlónak. Nem hagyható figyelmen kívül ugyanis a jogi megoldás megtalálása mellett annak kivitelezése és az ennek során alkalmazandó eljárás. Az ügyfélérdek szem előtt tartása magában foglalja az eljárás hatékonyságát, így időt és pénzt spórolva nem csak az ügyfélnek, de a gyakorló jogásznak is. Ügyvédi irodánk a megbízó és az eladók kérésének eleget téve a helyszíni eljárásokat egy napra szervezte meg. Ennek keretében minden eladó ugyanazon a napon jelent meg a helyszíni eljáráson, így a hatékony és precíz eljárás azt is segítette, hogy ne órákat kelljen az egyes dokumentumok aláírására várnia az eladóknak. A két helyszíni eljárást lebonyolító jogász közül az egyik kiemelten az adminisztratív feladatokat végezte és koordinálta, előkészítette az aláírandó dokumentumokat, majd aláírást követően ellenőrizte minden dokumentumon az aláírások megfelelőségét, rögzítette az aláírás megtörténtét és a megfelelő mappába lefűzte a dokumentumokat. A másik személy az ellenjegyzési feladatokat látta el, ismertette a dokumentumok tartalmát, szükség esetén a módosítási javaslatok részleteit megbeszélte a jelenlévőkkel. Az ügyfélérdek szem előtt tartása magában foglalja az eljárás hatékonyságát, így időt és pénzt spórolva nem csak az ügyfélnek, de a gyakorló jogásznak is. A komplex megoldásnak része az ügyfél által kardinális kérdésnek tartott pontok felismerése és megtalálása, egy vállalatfelvásárlás során a kockázatok minimalizálása ennek megfelelően. Jelen esetben a Megbízó vállalatfelvásárlás utáni tevékenységét a haszonbérletbe vett földterületek mértékének drasztikus csökkenése ellehetetlenítette volna, így a Tranzakció során kiemelt figyelmet kellett szentelni a haszonbérleti szerződések meghosszabbítására, új haszonbérleti szerződések megkötésére. A vételár ebből a szempontból történő meghatározása pedig mind az eladói oldal motivációját, mind a vevői oldal biztosítékát eredményezte. Az agráriumban jelenleg is zajló generációváltás minden bizonnyal a rendszerváltás előtti termelőszövetkezeti tulajdonosi struktúra lebontását eredményezi majd. A tulajdonosi viszonyok ekképp történő koncentrálása azonban jogilag és adminisztratív oldalról is különösen bonyolult (miként a tárgyi ügylet is közel 55 egyedi ügyletből tevődött össze), így az Irodánk által szerzett tapasztalatok különösen értékesek és best practice-ként szolgálhatnak hasonló tranzakciók esetében.

 

26. jelige: Festina lente

Pályázat címe: Közbeszerzési Kartell Nóvum

 

A CLM ügyvédi iroda szövetség 2015-ben alakult meg szlovák és cseh ügyvédek közreműködésével, Kassa, Zsolna, Pozsony, Prága, és Brünn városaiban. 2019-ben bővült a szövetség a budapesti Bitai Ügyvédi Irodával. A szövetség az elkövetkezendő években további irodák bevonását tervezi a régióban. A CLM független ügyvédi irodák szövetsége, amely Kelet-Közép Európa jelentős városaiban van jelen, ezzel biztosítva a határon átnyúló jogügyletek folytonosságát. A CLM mozaikszó a C = creative minds, L = legal solutions, M = managing problems kifejezések rövidítése, mely az iroda szövetség szemléletmódját is tükrözi. A CLM Bitai & Partners / Bitai Ügyvédi Iroda a hálózat tagjaként az üzleti igényekhez teljes mértékben illeszkedő jogi tanácsokat nyújt a hazai és multinacionális vállalatoknak. Innovatív nemzetközi ügyvédi irodaként Európa jelentős városaiban vannak partner irodái, így határokon átívelő projekteben is részt vesz. CLM Bitai & Partners / Bitai Ügyvédi Iroda elsősorban versenyjogi, reklámjogi és adatvédelmi jogi területekre specializálódott és elsődleges célja, hogy a XXI. század felgyorsult mindennapjaiban ügyfelei számára üzleti igényeikre szabott, átfogó jogi tanácsot nyújtson. A Jogászdíjon benyújtott pályázatunk kiindulópontja, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2019 decemberében összesen több mint 860 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki öt hulladékkezeléssel foglalkozó céggel szemben, köztük elmarasztalva ügyfelünket (Ügyfél) is 206.610.000 forintra. A GVH indokolása szerint az Ügyfél közbeszerzési eljárások kapcsán tanúsított olyan ajánlatadói magatartásokat, így különösen a nyertes vállalkozások, valamint az ajánlati árak meghatározására irányuló egyeztetéseket. Ügyvédi irodánk részletesen átnézte a GVH által előterjesztett bizonyítékokat, és megállapította, hogy azok nem támasztják alá az Ügyfél részvételét a jogsértő magatartásban. Irodánk ennek tükrében végzett kockázatértékelést az üggyel kapcsolatban, továbbá alakította ki a szükséges védekezési stratégiát a GVH döntésének bíróság előtti megtámadására vonatkozóan. A Törvényszék 2022 júniusi ítéletében arra jutott, hogy a közvetett bizonyítékokból nem lehetett megalapozottan következtetni arra, hogy az Ügyfél részt vett a GVH által 2019-ben feltárt közbeszerzési kartellben. A GVH az ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúria részére. A Kúria 2022 szeptemberi döntésében megtagadta a GVH felülvizsgálati kérelmének befogadását, kiemelve, hogy felülvizsgálati kérelem csak jogkérdésre irányulhat. A felülvizsgálat nem lehet álcázott fellebbezés, és pusztán az, hogy egy kérdésnek kétféle megközelítése lehetséges, nem képezheti alapját az ügy újratárgyalásának, döntött a Kúria. Mindezek alapján, irodánk közreműködésével 2022. szeptember 21-én a GVH visszafizetett az Ügyfél részére 206.610.000 forint versenyfelügyeleti bírságot és ezen összeggel összefüggésben 12.344.805 forint kamatot. A fentiekkel párhuzamosan, Budapest Főváros Önkormányzata keresetet nyújtott be az Ügyfél ellen 300 millió forint értékben, tekintettel arra, hogy a Tpvt. 88/G. § (6) bekezdésében foglaltak alapján törvényi vélelem szól amellett, hogy a kérdéses tender kapcsán az önkormányzatot kár érte az Ügyfél állítólagos jogsértő magatartása által. Azzal, hogy irodánk megnyerte a fent részletezett ügyet a Kúria előtt, megszűnt a kártérítés jogalapja, így az illetékes bíróság megszűntette a vonatkozó peres eljárást, azaz az Ügyfélnek a keresetben szereplő összeget sem kellett megtérítenie az önkormányzat részére.

 

27. jelige: Versenypiaci Kalandorok (Competition Market Adventurers)

Pályázat címe: Piacmeghatározás revíziója

 

A CLM ügyvédi iroda szövetség 2015-ben alakult meg szlovák és cseh ügyvédek közreműködésével, Kassa, Zsolna, Pozsony, Prága, és Brünn városaiban. 2019-ben bővült a szövetség a budapesti Bitai Ügyvédi Irodával. A szövetség az elkövetkezendő években további irodák bevonását tervezi a régióban. A CLM független ügyvédi irodák szövetsége, amely Kelet-Közép Európa jelentős városaiban van jelen, ezzel biztosítva a határon átnyúló jogügyletek folytonosságát. A CLM mozaikszó a C = creative minds, L = legal solutions, M = managing problems kifejezések rövidítése, mely az iroda szövetség szemléletmódját is tükrözi. A CLM Bitai & Partners / Bitai Ügyvédi Iroda a hálózat tagjaként az üzleti igényekhez teljes mértékben illeszkedő jogi tanácsokat nyújt a hazai és multinacionális vállalatoknak. Innovatív nemzetközi ügyvédi irodaként Európa jelentős városaiban vannak partner irodái, így határokon átívelő projekteben is részt vesz. CLM Bitai & Partners / Bitai Ügyvédi Iroda elsősorban versenyjogi, reklámjogi és adatvédelmi jogi területekre specializálódott és elsődleges célja, hogy a XXI. század felgyorsult mindennapjaiban ügyfelei számára üzleti igényeikre szabott, átfogó jogi tanácsot nyújtson. CLM Bitai & Partners / Bitai Ügyvédi Iroda tagja és a magyar piacon kizárólagos képviselője a Grimaldi Független Ügyvédi Irodák Nemzetközi Szövetségének is. Ennek a hálózatnak a tagjaként pedig az a megtiszteltetés ért minket, hogy részt vehetettünk az Európai Bizottság azon projektjében, melynek célja, hogy elősegítse a Bizottság arra irányuló törekvését, hogy felmérje az uniós tagállamok versenyhatóságai által követett különböző gyakorlatokat a versenyjogilag releváns érintett piac meghatározásának modern problémáival kapcsolatban. Ilyen modern problémának tekinthető például a digitalizált iparágak piacainak meghatározása, vagy azon kérdéskör, hogy milyen feltételek mellett lehet az innovációt magát versenyjogi értelemben vett piacnak tekinteni. CLM Bitai & Partners / Bitai Ügyvédi Iroda a piacmeghatározás 10 éves magyarországi hatósági gyakorlatát tekintette át a projekt keretében, felhasználva a Gazdasági Versenyhivatal által rendelkezésre bocsátott összegzéseket is. Mindemellett azon kevés ügyvédi iroda közé tartozunk, akik a projekt során lehetőséget kaptak arra, hogy kiegészítő kutatást is folytathassanak, ezzel az iroda reményei szerint elősegítve a tagállami jogharmonizációt.

 

28. jelige: Digitális jogász

Pályázat címe: Joghallgató

 

Tisztelt Érdeklődő! Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 1. § (4) bekezdése alapján \"Az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti.\" A mintatanterv szerint 10 féléves jogi tanulmányok köztudottan „magolósak”, rengeteg időt kell nagy mennyiségű anyagok memorizálásával tölteni, miközben az elsajátítandó jogszabályok megfogalmazása gyakran nehezíti a rendelkezések megértését. A világ egyre bonyolultabb lesz, az amúgy is terjedelmes jogszabályok száma egyre növekszik, tartalmuk változik. Ehhez képest a mai felgyorsult világban a jogászok és joghallgatók is továbbra is napi 24 órából gazdálkodnak. Projektünk a 2021. októberében indult www.joghallgato.net oldal, ami egy online jogi hangoskönyvtár. A minőségi hangoskönyvek érdekében profi, elismert szinkronszínészekkel dolgozunk együtt. Az oldal innovatív részét képezi, hogy a hangoskönyveinkben ugyanúgy lehet keresni, mint egy szöveges fájlban. A keresett kifejezés megfelelő mezőbe történő beírásával az oldalunk megjeleníti, hogy a jogszabály mely részeiben található az meg, és a hallgatni kívánt részre kattintással a hangoskönyv onnan folytatódik! A hangoskönyvek tartalmát jelenleg a jogszabályok, és egyes bírói döntések képezik. MK 95. szám, 37., 39. és 56. Bk. vélemény, Alaptörvény, Ákr., Be., Bnptv., Btk., Fmhtv., Kp., Mt., Pp., Ptk., Szjt., Társasházi tv., Tbj. már elérhető! A hanganyagok mellett tesztsorokat is feltöltünk az oldalunkra a felhasználók tudásának ellenőrzésére. Az olvasás teljes embert kíván, mellette más tevékenység érdemben nem végezhető, és hosszú távon rontja a szemet is. Weboldalunkkal a felhasználók számára az önképzés lehetővé válik háztartás vezetése, kutyasétáltatás, edzés, utazás és sok más tevékenység végzése közben. Célközönségünk felöleli a joghallgatók mellett az összes praktizáló jogászt, valamint mindenkit, aki érdeklődik a jogszabályok tartalma iránt. Üzletpolitikánk, hogy szolgáltatásunkat diákbarát áron tudjuk kínálni. Ennek érdekében együttműködünk joghallgatókat tömörítő civil szervezetekkel, így rajtuk keresztül, valamint saját szervezésben is különböző akciók keretében kedvezményeket biztosítunk felhasználóinknak.
Back To Top