A 2017-es Jogászdíj nyertesei

Az év jogásza vitarendezés kategóriában Dr. Király Edina (Király Edina Ügyvédi Iroda), “Hol húzódik a hatóságok jogértelmezési szabadságának és mérlegelési jogának határa?” című pályázatával.
A díjat átadta: Prof. Dr. Szabó Imre az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiáját vezető miniszteri biztos; a Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság elnöke; az MKIK mellett szervezett állandó Választottbíróság bírája, elnökségi tag; az MTA Köztestületének tagja; a SZTE ÁJTK és a KRE ÁJK egyetemi tanára
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

A pályázatban bemutatott precedensértékű ítéletre hivatkozva számtalan ügyfél előtt nyílhat meg a lehetőség arra, hogy kártérítési igényét érvényesítse adóhatósággal, nyomozó hatósággal, bírósággal, ügyészséggel vagy közigazgatási hatósággal szemben, ha a kár e hatóságok kirívóan súlyos jogalkalmazói, jogértelmezői tévedés folytán következett be. A Fővárosi Ítélőtábla a pályázat tárgyát képező kártérítési ügyben definiálta, hogy milyen jogalkalmazói tévedés vezethet a kártérítési felelősség megállapítására. Rögzítette, hogy kirívó jogértelmezési tévedés tekintetében nem lehet a felróhatóság hiányára hivatkozni, így nem lehet az eltérő jogértelmezés szabadságára hivatkozással a felelősséget elhárítani az értelmezésre nem szoruló, egyértelmű jogszabályi rendelkezések megszegése esetén. A Fővárosi Ítélőtábla a korábbi gyakorlattal ellentétben kimondta, hogy jogellenes a gyanúsítás és a vádemelés a büntetőügyben akkor, ha a nyomozás adataiból levont téves feltételezéseken alapul.


Az év csapata pénzügyek és biztosítások kategóriában a Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda “Hitelrészesedés átruházás többlépcsős transzfer-struktúra útján” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Windisch László a Magyar Nemzeti Bank alelnöke; a Monetáris Tanács tagja
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

Az Allen & Overy budapesti irodája egy külföldi székhelyű, multinacionális hitelintézet magyar leányvállalatát képviselte a banknak az egyik legnagyobb magyar bevásárlóközpont finanszírozását biztosító szindikált hitelben fennálló hitelezői részesedése értékesítésével kapcsolatban. A hitelrészesedés átruházása innovatív, többlépcsős transzfer-struktúra (hibrid átruházási mechanizmus) útján valósult meg, amely eltér az általában használt engedményezési struktúráktól és egyedülálló a magyar finanszírozási, hitelportfólió-értékesítési piacon.


Az év csapata szellemi alkotások joga kategóriában az S. Horváth Ügyvédi és Mediációs Iroda “Robotok a gyártásban” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Łuszcz Viktor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

Az S. Horváth Ügyvédi és Mediációs Iroda Magyarországon az elsők között foglalkozott a robotika jogi vetületeivel, a gerber fájlok és apertúrák felhasználási jogával, a szerzői művekben megbúvó szellemi tulajdonok védelmének biztosításával kapcsolatos szerződéses keretrendszer felállításával. A pályázatukat egy robotizált mikroelektronikai termékeket felületszerelés (SMT) útján előállító hazai vállalkozás részére kidolgozott, testreszabott, innovatív megoldás képezte, melynek központi eleme az üzleti/ipari titok megfelelő védelmének a biztosítása volt az egyeztető tárgyalások során. Ennek érdekében a titoktartási megállapodások elkészítésekor újszerű jogi megközelítést alkalmaztak. Az általuk kidolgozott komplex jogi megoldás azóta a felek által az iparágban következetesen alkalmazott módszertanná vált.


Az év jogásza energiajog kategóriában Dr. Lénárdt Attila (LT Legal Ügyvédi Társulás) “Komplex jogi szolgáltatás a jogalkotástól a jogalkalmazásig” című pályázatával.
A díjat átadta: Felsmann Balázs a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

Dr. Lénárdt Attila ügyvéd a villamos energiáról szóló törvény rendelkezéseinek az egyes cégjogi események során, az engedélyek jogutódlása vonatkozásában képviselte ügyfelét egy peres ügyben. A szabályozó hatóság által alkalmazott értelmezési gyakorlattal szemben jogerősen pert nyert, valamint a jogvita tárgyát képező, önellentmondó és korlátozó rendelkezések miatt jogszabály módosítást kezdeményezett a jogalkotás előkészítéséért felelős szervezeteknél.


Az év csapata versenyjog kategóriában a CHSH Dezső És Társai Ügyvédi Iroda “Hajnali rajtaütések – Egy speciális versenyjogi intézmény” című pályázatával.
A díjat átadta: Prof. Dr. Vörös Imre a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Alkotmánybíróság volt tagja, egyetemi tanár
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

A versenyhatóságoknak a közérdekre kifejezetten káros kartellek üldözése érdekében rendkívül széles jogköreik vannak, amelyek közül a rajtaütés speciálisan versenyjogi eszköz, amely a hatósági célkeresztbe került vállalkozások számára komoly anyagi kockázatot jelent. A CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda munkatársai ezen megfontolások alapján alkottak meg egy Hajnali rajtaütési kézikönyvet, mely a „dawn raid” jellegű vizsgálatok legfontosabb jellemzőit foglalja össze, tanácsot adva az olvasóknak az eredményes védekezéshez. A kiadványt ingyenesen elérhetővé tették egy dedikált honlapon, elemzéseket és ismertetőket írtak a témáról és jelentős sajtóérdeklődés mellett üzleti reggeli keretében is segítettek a GVH-val közösen felkészülni a gazdasági szereplőknek a versenyhivatali vizsgálatokra.


Az év csapata ingatlanjog kategóriában a CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda “Millennium Towers – Az innováció diadala” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Kurucz Mihály az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető habilitált egyetemi docense
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

A CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda teljes körű jogi tanácsadással segítette az egyik legnagyobb osztrák ingatlanbefektető társaságot egy budapesti irodakomplexum megvásárlásában, amelynek során a CHSH úgy oldotta fel az eladó és a vevő közötti érdekkonfliktust, illetve úgy alakította ki az ügyfél számára a legbiztonságosabb tranzakciós struktúrát, hogy a felek egy külföldi biztosítóra hárították a felelősség egy részét, ezzel az angolszász warranty insurance-t implementálva a magyar jogi környezetbe. Az alkalmazott megoldással először implementáltak egy magyar jog szerint lebonyolított tranzakció keretei közé egy idegen jogból átvett biztosítási konstrukciót.


Az év jogásza az elvi jelentőségű ügyek kategóriában Dr. Dezső Róbert (Szecskay Ügyvédi Iroda) “Megnyerni a megnyerhetetlent” című pályázatával.
A díjat átadta: Prof. Dr. Csehi Zoltán az Európai Unió Törvényszékének bírája, a PPKE JÁK egyetemi tanára
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

A Szecskay Ügyvédi Iroda adójogi szakértője, dr. Dezső Róbert sikeresen képviselte ügyfelét dömpingellenes vámokkal kapcsolatos eljárásokban. Az innovatív érvelésnek köszönhetően két Kúriai döntés (BH 2017.5.169, EH 2017.02.K7) is született az ügyben, amelynek során az ügyfél az OLAF jelentése ellenére elkerülte az utólagos fizetési kötelezettségeket. A pályázat tárgyát képező ügyet a piac előzetesen megnyerhetetlennek minősítette. A siker kulcsa a szokatlan, alapjogi megközelítésben rejlett. Az ügy kapcsán sikerült egy olyan eljárásrendet kialakítani, amely a jövőben jelentősen csökkenti a hasonló kockázatokat.


Az év csapata adójog kategóriában a Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda “A próbaper” című pályázatával.
A díjat átadta: Dr. Magyar Csaba a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke; a Szent István Egyetem Gazdasági Karának oktatója
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

A Deloitte Legal adóperekre specializálódott csapata egy különleges és egyedi, innovatív megoldást alkalmazott egy, az adóhatósággal szembeni per kapcsán. A per tárgyát képező, rendkívül komplex, nemzetközi adózási kérdéseket érintő ügyben úgynevezett próbabíróságot hozott létre, melynek keretében öt jogász és három adószakértő részvételével hónapokon keresztül a különböző pernyerési stratégiák hatékonyságát és a potenciális bírói reakciókat tesztelték, modellezték. Ez a forradalmian új megoldás teljes pernyertességhez vezetett. Az alapvető cél a várható bírói reakciók, döntési szempontok feltérképezése volt. Az alkalmazott innovatív megoldás a szakmai sikeresség mellett a csapatmunkát, kitartást, fegyelmezett végrehajtást és az ügyfél iránti felelősségvállalást is jelképezi a pályázó számára.


Az év fiatal tehetsége 2017-ben Dr. Barta Péter “Adójogász, adóperek szerelmese” című pályázatával.
Mentora Dr. Fehér Tamás LL.M. ügyvéd, vezető adójogász (Jalsovszky Ügyvédi Iroda).
A díjat átadta: Prof. Dr. Bándi Gyula a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes, az MTA doktora, a PPKE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára
A nyertes pályázat a bírálóbizottság szemével:

Dr. Barta Péter jogász, közgazdász, adótanácsadó és mérlegképes könyvelő, az ELTE európai és nemzetközi üzleti jog angol nyelvű mesterképzési szak (LL.M.) hallgatója. Retorikai képességei fejlesztése érdekében kommunikációs mesterkurzust végzett. Rendszeres online publikációs tevékenységet folytat ismert szakmai portálokon, több szakmai (adó és pénzügyi) verseny győztese, a Corvinus Egyetemen helyettesítő oktató. Jelenleg a Jalsovszky Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltje. Munkája döntő részét az adóeljárásokban és adóperekben történő képviselet jelenti, amelyhez elengedhetetlen a kreativitás, hiszen korábban nem látott problémákra kell újszerű megoldásokat találnia. Esetében a kreativitás kiemelkedő íráskészséggel és rendkívüli szakmai precizitással párosul.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Riportok a Wolters Kluwer Jogászdíj Gáláról

A díjazottak a jelölti listából kerültek kiválasztásra. A bírálóbizottság döntése értelmében a közel 70 beérkezett pályázatból az alábbiak kerültek jelölti listára.

Jelöltek versenyjog kategóriában

CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda – A KATEGÓRIA DÍJAZOTTJA
Hajnali rajtaütések – Egy speciális versenyjogi intézmény


CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda
Siker a GVH előtt: ügyfeleinket tisztázták a kartell vád alól


Hetényi Ügyvédi Iroda
Közgazdaságtani érvelés a versenyjogban – fejlődés az európai tendenciákkal


Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda
Egyezséggel zárult versenyfelügyeleti eljárás


Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda
GVH-dicséretet kivívó kötelezettségvállalás


TENK Ügyvédi Iroda
Masped tranzakció

Jelöltek adójog kategóriában

Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda – A KATEGÓRIA DÍJAZOTTJA
A próbaper


dr. Gerő Tamás ügyvéd
Lakásvásárlás esetén kapható illetékkedvezmény a NAV gyakorlatában


Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda
Győzelem az EU Bíróságán – jár a késedelmi kamat


RSM Legal
Vámigazgatási eljárások jogorvoslati reformja


Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda
A bírói gyakorlat megváltozásának nem várt következményei – egy fiktív számlás ügy margójára


VGD Hungary Kft.
Adóhatósági ellenőrzés – EKAER területén elért eredményeink

Jelöltek pénzügyek és biztosítások kategóriában

Dr. Herceg Ügyvédi Iroda
Komplex pénzügyi vállalkozások alapítása


Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda
Sikeres IPO


Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda – A KATEGÓRIA DÍJAZOTTJA
Hitelrészesedés átruházása többlépcsős transzfer-struktúra útján

Jelöltek ingatlanjog kategóriában

Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
Az első szabályozott ingatlanbefektetési társaság létrehozásához vezető út


CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda – A KATEGÓRIA DÍJAZOTTJA
Millennium Towers – Az innováció diadala


Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda
A BudaPart beruházás mögötti közös vállalkozás létrehozása


Noerr és Társai Iroda
Zöldmezős beruházások megvalósítását elősegítő összetett jogi tanácsadás

Jelöltek energiajog kategóriában

Dr. Lénárdt Attila ügyvéd (LT Legal Ügyvédi Társulás) – A KATEGÓRIA DÍJAZOTTJA
Komplex jogi szolgáltatás a jogalkotástól a jogalkalmazásig


Szuchy Ügyvédi Iroda (Bocsák, Katona & Szuchy Ügyvédi Társulás)
Innovatív energiajogi szolgáltatások

Jelöltek szellemi alkotások joga kategóriában

DLA Piper Horváth és Társai Ügyvédi Iroda
A “Szárnyas fejvadász 2049 (Blade Runner 2049)” című szuperprodukció magyarországi gyártásának jogi támogatása


Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda
Az Asahi csoport támogatása világmárkák felvásárlása során


S. Horváth Ügyvédi és Mediációs Iroda – A KATEGÓRIA DÍJAZOTTJA
Robotok a gyártásban

Jelöltek vitarendezés kategóriában

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
70 év után sem késő – restitúció contra aukció


Dataprotection.eu
Kasszációs döntés a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróságon


K&H Biztosító Zrt.
Baleset de nem biztosítási esemény


Király Edina Ügyvédi Iroda – A KATEGÓRIA DÍJAZOTTJA
Hol húzódik a hatóságok jogértelmezési szabadságának és mérlegelési jogának határa?


S. Horváth Ügyvédi és Mediációs Iroda
Generációról generációra


Szecskay Ügyvédi Iroda
“Innen volt szép nyerni”

Jelöltek elvi jelentőségű ügyek kategóriában

Dr. Bátki Pál ügyvéd
Tanító jogeset a férjről, a feleségről, a szeretőről és a villanyóra szekrényben éjfélkor eldörrenő pisztolyról (alcím: ha a sors kegyelméből védőügyvéd lettél, akkor a Kúriáig harcolj, s tovább…)


Szecskay Ügyvédi Iroda – A KATEGÓRIA DÍJAZOTTJA
Megnyerni a megnyerhetetlent

Jelöltek az év fiatal tehetsége kategóriában

Dr. Barta Péter – A KATEGÓRIA DÍJAZOTTJA
Adójogász, adóperek szerelmese
Mentor: Dr. Fehér Tamás LL.M., Jalsovszky Ügyvédi Iroda; ügyvéd, vezető adójogász


Dr. Hohmann Balázs
Alternatív vitarendezés a hatósági eljárásban
Mentor: Dr. habil. Fábián Adrián PhD, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék, dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens; A Nemzeti Választási Bizottság tagja


Dr. Paja Gábor
“Tehetséges az, aki többet tud, mint amit tanult”
Mentor: Dr. Gellén Klára, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézet, Intézetvezető egyetemi docens


dr. Szalbot Balázs
Elmélet, gyakorlat, elmélet…
Mentor: Dr. Bodnár Eszter, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, egyetemi adjunktus


Dr. Tran Dániel
A tudós jelölt
Mentor: Bárándy Péter, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, irodavezető ügyvéd


Varga Kálmán Márk
A jövő reménysége az alternatív vitarendezési és érvelési versenyek világából
Mentor: Dr. Inzelt Éva Veronika, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, Kriminológiai Tanszék, egyetemi adjunktus

Back To Top