Inklusive användbara tilläggsmoduler

Bokslutsprogrammet Bokslut Stora Proffs ger säker och tillförlitlig dokumentation av hela bokslutet med full kontroll. Du kan enkelt ta fram snygga diagram och grafer samt rapporter med färdiga kommentarer till nyckeltalens utveckling. Årsredovisnings- och årsbokslutsmallar för olika företagsformer och kontoplanstyper ingår, med möjlighet att göra egna mallar.

Med Analys kan du analysera nyckeltal och ta fram rapporter som ger dig en överskådlig bild över ditt eller dina kunders företag. Du kan också anpassa urval efter branschtillhörighet. Med Anläggningsregister kan du effektivt hålla reda på ett företags alla anläggningstillgångar med automatisk beräkning av avskrivningar, vinst/förlust vid försäljning samt stöd för komponentindelning.

Kontakta säljare
031-7751700
[email protected]

Med Budget/Prognos kan du på ett enkelt sätt upprätta budget samt skapa en prognos med jämförelse med föregående år. Målsimulering ger dig möjlighet att svara på kunders frågor om exempelvis hur räntehöjning påverkar dina klienters resultat. Saldon från bokföringen importeras direkt från affärssystemet och du kan borra dig ner på verifikationsnivå i saldobalansen.

Använder du vårt kompletterande Skatteprogram överförs uppgifterna från bokslutet blixtsnabbt till deklarationsblanketterna.

Köp Bokslut Stora Proffs
 

Du får kostnadsfritt testa programmet med alla funktioner i 30 dagar. Mindre begränsningar av viss funktionalitet kan förekomma. Väljer du att köpa programmet, under eller efter provperioden, behöver du inte göra en ny installation utan du aktiverar det med uppgifter du får i samband med ditt köp.

Redan kund?
Back To Top