• Jämför & Köp

  Products

  Bokslut

  Pris exkl. moms, användare 1: 8350 SEK Pris exkl. moms, ytterligare användare: 4500 SEK/st

  • Årsredovisning

  • Bokslut

  • Kopplingsmodul: finsit

  • Stöd för Reko och Rex

   Not included
  • Analys

   Not included
  • Engelsk årsredovisning

   Not included
  • Budget/Prognos

   Not included
  • Målsimulering

   Not included
  • Anläggningsregister (ingår)

   Not included
  • Anläggningsregister (extra)

  Bokslut Proffs

  Pris exkl. moms, användare 1: 10600 SEK Pris exkl. moms, ytterligare användare: 5750 SEK/st

  • Årsredovisning

  • Bokslut

  • Kopplingsmodul: finsit

  • Stöd för Reko och Rex

  • Analys

  • Engelsk årsredovisning

  • Budget/Prognos

   Not included
  • Målsimulering

   Not included
  • Anläggningsregister (ingår)

   Not included
  • Anläggningsregister (extra)

  Bokslut Stora Proffs

  Pris exkl. moms, användare 1: 14900 SEK Pris exkl. moms, ytterligare användare: 7900 SEK/st

  • Årsredovisning

  • Bokslut

  • Kopplingsmodul: finsit

  • Stöd för Reko och Rex

  • Analys

  • Engelsk årsredovisning

  • Budget/Prognos

  • Målsimulering

  • Anläggningsregister (ingår)

  • Anläggningsregister (extra)

   Not included
  Bokslut Företag

  Pris exkl. moms, användare 1: 9100 SEK Max 10 bolag

  • Årsredovisning

  • Bokslut

  • Kopplingsmodul: finsit

  • Stöd för Reko och Rex

   Not included
  • Analys

  • Engelsk årsredovisning

  • Budget/Prognos

  • Målsimulering

  • Anläggningsregister (ingår)

  • Anläggningsregister (extra)

   Not included

  Products

Bokslutsprogram som ger dig koll

Vårt bokslutsprogram finns för två typer av användare: För dig som jobbar professionellt med andras bokslut, exempelvis som redovisningskonsult samt för dig som företagare som behöver verktyg för att upprätta bokslut och årsredovisning.

Ett beprövat och lättanvänt verktyg med allt som krävs för din uppgift. Här upprättar du såväl bokslut som årsredovisning med rätt mallar och bokslutskontroll som stöd. En pedagogisk arbetsgång med kontrollfrågor underlättar arbetet och banar rätt väg enligt gällande regelverk.

Specifikation av årsredovisningspost med anteckningsmöjligheter tillsammans med beräkningsbilagor ger bokslutsdokumentation av hög kvalitet. Bokslutsprogram vässar dig som professionell användare att bli en bättre rådgivare: genom kompletta rapporter eller presentationsmaterial till dina kunder med ett par knapptryck samt möjligheten att importera nyckeltal per bransch för att kunna dra relevanta slutsatser.

Kontakta säljare
031-7751700
[email protected]

 

Automatisk hjälp med summeringar, indexuppräkningar, avdrag, överföringar, kontroller och kopplingar till bilagor ingår också.
Du sparar tid genom smart integration med vårt skatteprogram och vårt koncernprogram.

Bokslut finns för två typer av användare:
För dig som jobbar professionellt med andras bokslut och för dig som företagare. Kombinera gärna med Skatt och Koncern.
Redan kund?

Vanliga frågor & svar

 • Finns det stöd för digital inlämning av Årsredovisningen?
  Digital inlämning för K2 med revisionsberättelse är lanserad i Bokslut från Wolters Kluwer. Vår målsättning är att lansera K2, K3 med revisionsberättelser i Capego Bokslut under 2020. Vi är aktiva deltagare i Bolagsverkets XBRL-arbete. Vår ambition är att skapa en bra lösning för hela arbetsprocessen, inte bara en extra digital inlämning av årsredovisningen.
 • Finns stöd för analysrapporter?

  Absolut! Programmet erbjuder färdiga rapporter med kommentarer till nyckeltal, ett perfekt stöd för dig som är rådgivande konsult.
 • Finns stöd för SIE4-formatet?

  Ja, genom import av SIE4-filer kan du se huvudboken i programmet och enkelt stämma av konton. När du är klar med ditt bokslut kan du enkelt exportera bokslutsverifikationerna tillbaka till redovisningen.
 • Kan jag få årsredovisningen på engelska?
  Med hjälp av tilläggsmodulen Engelsk årsredovisning får du alla fasta texter i årsredovisningen på engelska, med korrekta formuleringar och ordval utan att du behöver lägga extra tid på detta.
 • Kan jag upprätta en budget?
  Med tilläggsmodulen Budget och prognos med Målsimulering kan du på ett enkelt sätt upprätta budget samt skapa en prognos med jämförelse med föregående år. Med hjälp av målsimulering får du dessutom möjlighet att svara dina klienter på frågor som exempelvis ”Hur påverkar räntehöjning mitt resultat?”.
 • Finns det stöd för Reko/Rex?
  Ja. Det finns mallar för bl a Uppdragsbrev, Företagsbeskrivning, Rutinbeskrivning samt för Bokslutsrapport (Reko)/Rapport om årsbokslutet/årsredovisningen (Rex).
 • Är programmet lättanvänt?
  Programmet har inbyggda kontrollfrågor till varje post i årsredovisningen som hjälper dig dokumentera bokslutsarbetet och samtidigt kvalitetssäkrar bokslutet. På så sätt fungerar kontrollfrågorna som en checklista.
 • Vilka bilagor ingår i programmet?
  I programmet ingår specifikations- och beräkningsbilagor till samtliga poster i balansräkningen. Det går även att bifoga externa bilagor. Direkt från beräkningsbilagorna kan du skapa bokslutsverifikation med förslag på kontering.
 • Finns stöd för anläggningsregister?
  Med tilläggsmodulen Anläggningsregister kan du enkelt och effektivt hålla reda på ett företags alla anläggningstillgångar och därigenom uppfylla lagkrav. I programmet finns stöd för alla delar, exempelvis automatisk beräkning av planenliga avskrivningar, beräkning av vinst/förlust vid försäljning, uträkning av skattemässiga avskrivningar, stöd för komponentindelning med mera.