iRevision
Skatt & Ekonominovember 23, 2020

”Vi behövs för både samhället och för kunderna”

Efter:Ulrika Avedal Åberg

Foto: Åke Matsson

iRevision startades 2011 av Gunilla Svedberg och Heléne Ekman, som en sammanslagning av två revisionsbyråer. ”Vi hade två kontor, i Borås och i Göteborg men kundpärmen var alltid på ”fel” kontor så att säga, så vi avvecklade Boråskontoret för att det var lättare med pärmhanteringen. Hade det varit idag när vi är digitala hade vi inte behövt det.”

Byrån är ägarledd med tjänster inom både redovisning och revision. Kunderna är lokala, små och medelstora företag, främst i Göteborg och Mark. ”Vi jobbar i nätverk med andra byråer där vi kan hjälpas åt att revidera våra respektive bokslut. Det är väldigt givande att jobba tillsammans med andra byråer. Man utbyter information och håller sig uppdaterad” berättar Gunilla.

Gunilla och jag träffas på Teams, hon på sitt hemmakontor, jag på mitt. Vi småpratar lite om hur det fungerar att jobba hemifrån, och kommer fram till att det fungerar bra för det mesta. Coronapandemin har självklart påverkat verksamheten. Det har blivit mer att göra då kunderna har bett om hjälp med att söka permitteringsstöd och omställningsstöd. Ibland hjälper iRevision även till med rapportering till tillväxtverket eller Skatteverket. ”Alla coronaåtgärder riktade till företag har ju gett oss lite mer att göra”.

Gillar stödet som Revisionsprogrammet ger

Gunilla är en gammal trogen kund på Wolters Kluwers revisionsprogram. Hon använde det långt innan bildandet av iRevision. När de gick ihop jobbade Heléne i en egen excellösning som krävde manuell uppdatering. Sedan de bildade iRevision tillsammans har även Heléne gått över till Revision. Gunilla betonar flera gånger stödet som programmet ger. ”Det jag gillar mest med Revision är uppbyggnaden. Att det ger ett bra stöd i hela arbetsgången av revisionen, från planering till rapportering. Att alla uppdateringar är med, och alla kompletteringar. Och vi gillar Trendanalysen, med sina färgade kurvor, och diskuterar ofta den med kunderna.”

Test av verifikat, en del av Transaktionsanalys som ligger med i Revisionsprogrammet är också en användbar kontroll, beroende på om kunden följer standardkontoplan och inte är alltför kreativ i sina konteringar. ”Här kan man fånga upp en del fel innan man går igång med själva revisionen” säger Gunilla.

Gunilla Svedberg iRevision
Gunilla gillar uppbyggnaden i Revision som ger bra stöd i hela arbetsgången.

Digitalfika

Många jobbar ju hemma under pandemin och hos iRevision klarar man den interna kommunikationen med digitalfika ett par dagar i veckan. Då diskuteras allt nytt som hänt. Särskilt i början av pandemin kom det in mycket coronarelaterad information och här har det som kommit via Wolters Kluwers Skatteinformation varit till stor nytta.

Revisorn är ett uppskattat stöd för företagen

Många kunder ser fördelarna med revision och vill behålla kontakten med revisorn. ”Jag vill nog påstå att vi gör nytta och tillför kunskap till kunden eftersom vi kommer företaget nära och även kan jämföra och dra slutsatser från andra företag” säger Gunilla.

iRevision använder även finsit i sin rådgivning. De har lagt verktyget i sin kundportal som heter iRevision Online. Det är smidigt i kontakten med kunderna och den ligger lättillgänglig på hemsidan.

Alla kunder är dock inte lika långt framme digitalt. ”Många är lite ängsliga och i den här digitala övergångsperioden så får vi många gånger vara bron mellan företaget och alla de tekniska plattformar som samhället förutsätter att alla kan hantera. Så vi behövs för både samhället och för kunderna” menar Gunilla.

Liten men engagerad byrå

iRevision är en liten byrå med åtta anställda. ”Vi kan ju inte hålla oss med egen teknisk kompetens, utan där litar vi på er som programvaruleverantörer” menar Gunilla. Den viktigaste kompetensen är istället de anställdas yrkeskunskaper och byrån satsar mycket på utbildning av de anställda på olika sätt. ”Vi kan väl säga som så, att det har aldrig varit några problem med förlängningen av tillståndet att vara revisor, när det kommer till utbildningstimmar.”

Det finns också ett stort samhällsengagemang på byrån. Man gratulerar kunder på jämna födelsedagar med en gåva till Stadsmissionen, annonserar i Faktum och är medlemmar i Rotary och bidrar till deras hjälpverksamhet. ” Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Vi försöker dra vårt strå till stacken och hjälpa till där vi kan. Och vi vet att kunderna uppskattar det.”

De har en bra stämning på jobbet. Personalen består enbart av kvinnor i varierade åldrar. ”Och så har vi nyligen fått en kontorsvalp som piggar upp stämningen ytterligare, och i januari kommer den första kontorsbebisen, som kommer att få sju mostrar avslutar Gunilla med ett skratt och sätter på sig kavajen för att ”rusa in” på nästa digitala möte – med Rotary.

Kontorsvalpen Bob
Kontorsvalpen Bob piggar upp stämningen hos iRevision.
Foto: Gunilla Svedberg

iRevision i korthet

  • Ligger i Göteborg
  • Grundades 2011 av Gunilla Svedberg och Heléne Ekman 
  • Byrån har 8 medarbetare inom revision och redovisning
Ulrika Avedal Åberg
Back To Top